کردهای خراسان
 خلاصه‌ تاریخ کردهای خراسان. >>>

ادب و هنر
  در این قسمت از سایت، شعر و آثار ادبی کردی تقدیم است. >>>

زبان کردی

 "زبان کردی>>>
 دستور زبان و ادبیات کوردی‌(کورمانجی)(1)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (2)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (3)
 دستور زبان و ادبیات کوردی(کورمانجی) - (4)

مقاله ها
در این قسمت از سایت، مقاله‌ها تقدیم است. >>>

ملیتهای ایران فدرال


چالاکی: پارلمان اتحاديه اروپا در بروکسل: ميزبان شخصیتهای برجستهٔ ملیتها در اپوزيسيون ايران.
در مورخه : Tuesday, May 05 @ 20:56:37 UTC

کردهای خراسان نه تنها از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند بلکه هضم و آسیمیله کردن زبان کردی (کرمانجی) و فرهنگ اصیل کردی آنان بصورت سازمان یافته در پیش است، و آنان فاقد هر گونه نهادهای فرهنگی و مدنی مناسب و همچنین رادیو و تلویزیون به زبان مادری خود می باشند.


کنفرانس حقوق بشر و دموکراسى و فدراليسم در ایران

پارلمان اتحاديه اروپا در بروکسل :ميزبان شخصیتهای برجستهٔ ملیتها در اپوزيسيون ايران.
 

گزارش کنفرانس دو روزهی بروکسل: حقوق بشر و پروسهی تمرکززدایی و فدرالیسم در ایران مورخه 15  فروردین 1388 (1 و 2  آوریل 2009).


رھبران عمده مخالف رژيم ايران براى مدت دو روز در روزھاى 1 و 2 آپريل در پارلمان اتحاديه اروپا در بروکسل گرد ھم آمدند و در مورد مضمون حقوق بشر، دموکراسى و سيستم سیاسی غير متمرکز فدرالى در  ايران آینده به بحث و گفتگو نشستند.

با همکاری سازمانهای ملیتهای بدون نماینده در سازمان ملل (UNPO)، کنگره ی ملیتهای ایران فدرال و همچنین تعدادی از اعضای پارلمان اروپا در بروکسل، کنفرانسی دو روزه در اول و دوم آوریل با حضور تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر، شخصیت های سیاسی و اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال، در محل پارلمان اروپا برگزار گردید. 

اعضای کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال که به مدت 4 سال است فعالیت خود را در جهت استقرار دمکراسی در آیندهٔ ایران و احقاق حقوق ملیتهای ایران آغاز کرده است، همگی بر این باور بودند که کنفرانس 2 روزهٔ بروکسل، بزرگترین و به لحاظ اهمیت، مهمترین کنفرانس کنگره تا بحال بوده و فضای کنگره هم جایی برای تفاهم بیشتر و انتقال شرایط و خواستهای ملیتهای گوناگون داخل ایران به مراکز حقوقی و سیاسی در سطح بین الملل بود. چیزی که از جانب پارلمان اروپا هم مثبت قلمداد شده و صریحاً اظهار کردند که: "صدای شما شنیده می شود و مسلماًجای خوشحالی است که ملیتهای گوناگون ایران، با هم و در کنار هم، با ایجاد فضایی دوستانه و قانونمند، سعی در تعالی حقوق نقض و پایمال شده شان دارند".

روز اول کنفرانس که با سخنان آقای مارینو بوستاخین، دبیر کل UNPO آغاز شد، تاکید گردید که کنفرانس فعلی، اهرمی در جهت جدا شدن یا تجزیهٔ ایران نیست بلکه ایجاد فرصتی است تا با ارائه فدرالیسم، تعریف آن و همچنین بررسی زوایای آن، سیستمی در آیندهٔ ایران ایجاد شود تا هم حقوق ملیتها و کلاً حقوق بشر رعایت و محترم شمرده شود و همچنین ایران، متحد و یکپارچه بماند. در واقع کنفرانس، بنا به گفتهٔ بوستاخین حرکتی است در جهت رسیدن به جامعه ای مدرن و مسئول در ایران.

مارکو پیرتوکا، از فراکسیون لیبرال دمکراتها در پارلمان اروپا، فاش ساخت که جمهوری اسلامی از طریق سفارتش در بلژیک بارها با پارلمان اروپا تماس گرفته تا مانع از اجرا و برگزاری چنین کنفرانسی شوند.

پیرتوکا که رهبر حزب رادیکال ایتالیا هم هست بیان کرد که ساختار رژیم جمهوری اسلامی ایران، با حقوق فردی و گروهی تقابل دارد. وی البته اعتراف کرد که متاسفانه منافع اقصادی در معادلات بین الملل، مانعی در جهت ارائه نقض های حقوق بشری در ایران بوده است. پیرتوکا اشاره کرد که با نزدیک شدن زمان انتخابات پیش روی در ایران و در پارلمان اروپا، باید شاهد مرحلهٔ دیگری در جهت گیری سیاستگذاری باشیم.

پاولو کازاکا، از فراکسیون سوسیالیستهای پارلمان اروپا، بر این باور بود که رژیم تهران نه تنها از مذهب به عنوان ابزاری در جهت سرکوب و نفی تنوعهای فرهنگی و ملی استفاده می کند بلکه از واژهٔ ناسیونالیزم نیز همچنین تفسیری در تکمیل ایدهٔ تک بعدی مذهب استفاده می کند که در کلیت خود رژیمی توتالیتر و مستبد می سازد.

کنفرانس دو روزهٔ بروکسل شامل
6 پانل بود، در هر روز سه پانل و هر پانل دارای سخنرانان متعددی بود که توسط ریاست پانل اداره می شد.

پانلهای روز اول کنفرانس:

پانل اول:
خانم سابین مایر، مشاور امنیتی و روابط بین الملل در اروپای آزاد و از اعضای سبزها، که ریاست اولین پانل را به عهده داشت بیان نمود که مساله ی اساسی در ایران، مساله ی حقوق ملی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که در آن نادیده گرفته شده و جای خوشحالی است که ملیتهای گوناگون در ایران بسیار فعال هستند و بهترین گزینه برای تضمین حقوق مصرح در کنوانسیون های بین المللی و رسیدن به حقوق نقض شده در ایران، سیستم تمرکززدایی و بر محور خود حاکمیتی و فدرالیسم است.

دکتر کریستین باککه، پروفسور مشاور در دانشگاه لییدن، در بحث تئوریش راجع به تمرکززدایی اشاره کرد که فدرالیسم نوعی معالجهٔ تقسیم و مرزبندی های جامعه است و امری علمی و عملی برای مشارکت و استقرار صلح و دوستی در جامعه است. وی با اشاره به جوامع کانادا و روسیه به معنای واقعی تمرکز زدایی در سیاست هم اشاره کرد. در بخشهای دیگر بحث خانم باککه، سیاست فرهنگی و ادبی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. وی انقلاب صلح آمیز در جامعهٔ ایران را گزینه ای منطقی برای تضمین حقوق ملیتهای آن دانست.

دکتر کریم عبدیان از فعالین الاهواز در کنگره ی ملیتهای فدرال ایران و صنم بلوچ از حزب ملی بلوچستان، هر کدام در بحثی جداگانه در مورد تاریخ ایران روشن ساختند که از سال 1922 میلادی با ایجاد حکومتی با ساختار متمرکز، سعی در نفی و انکار تنوع ملی و فرهنگی شده است. در رابطه با ساختار جمهوری اسلامی هم اشاره شد که دیکتاتوری مذهبی بدتر از گذشته به سرکوب جنبش ها و فعالین حقوق زنان، حقوق ملی و کلاً حقوق بشر پرداخته است. سناتولله بلوچ، سناتور سابق ایالت بلوچستان پاکستان در بحثی آکادمیک، به ساختار جغرافیایی، دیموگرافی و تاریخ سیاسی ایران پرداخت و ریشه های بحران فعلی چه در ظاهر و چه در بستر جامعه ی ایران را مورد بررسی قرار داد و تنها راه برون رفت از این بحران را، انتخاب گزینه ی تمرکززدایی و فدرالیسم دانست.

پانل دوم:
در این قسمت، سناتور مارکو پیرتوکا ریاست کنفرانس را به عهده داشت و در تایید ایدهٔ فدرالیسم به جوامع دمکراتیک اروپا اشاره کرد. دکتر امانوئل اوتولنگی هیات مدیره‎ی انستیتوی ماوراء بحار در بحثی مفصل به سیاست کشورهای غربی در دوران فعلی اشاره کرد که تغییر رفتار سران رژیم تهران در دستور کار است نه تغیر رژیم و همبستگی عمومی، نافرمانی مدنی و تقویت جنبشهای مدنی، تماس بیشتر با دولتها و مراکز وسیع بین المللی همچون رسانه‎ها و... بهترین راه حل برای آماده سازی و رسیدن به حقوق ملی در ایران است. دکتر حسن شریعتمداری، دبیر کل حزب جمهوریخواه ملی به تعریف محل سکونت ملیتهای ایران و نقشهٔ سیاسی ایران پرداخت. وی همچنین ضمن بیان مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل که طی قطعنامه ی47/135  در 18 دسامبر 1992 ثبت شده است به حقوق ملیتهای ایران اشاره کرد.

شاهو حسینی، نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور، در بحثی راجع به تاریخ ایران به ریشه های سرکوب جنبش های ملی در ایران پرداخت و به عنوان راه حل، فدرالیسم و سیستم دولتی نامتمرکز را پیشنهاد کرد که با وجود آن، هم دمکراسی تضمین می شود و هم اطمینان حاصل می شود که حقوقی نقض نخواهد شد. یاسین قوبیشی از فعالین سیاسی اهواز و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبههٔ متحد بلوچستان در ایران، هم به اهمیت فدرالیسم و راه رسیدن به آن پرداختند.

پانل سوم:
در این قسمت، پروفسور علی التایی از دانشگاه شاوو ریاست کنفرانس را به عهده داشت و به مزایای سیستم فدرالیسم ملی و جغرافیایی اشاره کرد. ناهید بهمنی نماینده حزب کومله کردستان در کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال، ناصر مستشار از فعالین سیاسی، دکتر ضیاء صدرالاشرافی جامعه شناس و عضو آذربایجانی در کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال، هدایت سلطان زاده عضو هیات مدیره‎ٔ جنبش فدرال - دمکرات آذربایجان، ناصر ایران پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، دکتر گلمراد مرادی عضو هیات مدیره انجمن قلم ایران در تبعید سخنرانی کردند.


پانلهای روز دوم کنفرانس:

پانل اول و دوم:
دکتر افراسیاب شکفته، نماینده انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان در کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال و از بنیانگذاران این انجمن، که ریاست اولین و دومین پانل از روز دوم کنفرانس را به عهده داشتند بیان نمود که مسالهٔ اساسی در ایران، مسالهٔ حقوق ملی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که در آن نادیده گرفته شده، کردهای خراسان نه تنها از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند بلکه هضم و آسیمیله کردن زبان کردی (کرمانجی) و فرهنگ اصیل کردی آنان بصورت سازمان یافته در پیش است، و آنان فاقد هر گونه نهادهای فرهنگی مناسب و همچنین رادیو و تلویزیون به زبان مادری خود می باشند.

خانم امال فان هیس از سازمان عفو بین الملل، فاخته زمانی مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی، عبدالله حجاب نمایندهٔ حزب دمکرات کردستان ایران در سازمان ملیتهای بدون نماینده در سازمان ملل، سیریا دادیار از حزب مردم بلوچستان، غلامرضا حسین بور از فعالین بلوچ، ناصر مبارکی از فعالین بلوچ، کیانوش توکلی از سایت ایران گلوبال، مونیر منگال از فعالین بلوچستان پاکستان، عبدالله مهتدی دبیر کل کومله، کاظم مجدم از فعالین اهوازی، از دیگر حاضرین در این دو پانل بودند که سخنرانی کردند.

پانل سوم:
در این قسمت، خانم فاخته زمانی مدافع حقوق زندانیان آذربایجانی، ریاست کنفرانس را به عهده داشت و به نقض فاحش حقوق بشر در آذربایجان اشاره کردند و همچنین حق آموزش و تحصیل به زبان مادری در آذربایجان را بیان فرمودند. آنچه که در مجموع بحث ها تاکید شد، تلاش برای رسیدن به جامعه ای دمکرات و آزاد از راه تمرکز زدایی و خود حکومتی و فدرالیسم با حفظ وحدت و یکپارچگی کشور ایران بود. تاریخ گذشته ایران شاهد پیش زمینه حکومتهای غیر متمرکز است که از 8 دههٔ اخیر و با ایجاد حکومتی متمرکز، سعی در نفی تنوعهای ملی، فرهنگی، نژادی و زبانی شد، که با نگاهی به کارنامهٔ جمهوری اسلامی این امر بیش از پیش محرز و بدیهی تر است.

فدرالیسم نه تنها سیستمی است که در آن قدرت تقسیم می شود بلکه خود پیش زمینه مشارکت فرهنگی و سیاسی است.

در پایان کنفرانس، قطعنامه ای صادر شد که در آن به طور خلاصه به نکات زیر اشاره شده است
:

تشکر از اعضای پارلمان اروپا و جامعه‎ی بین المللی در حمایت از کنفرانس و کمپین دمکراسی در ایران.

اظهار خوشحالی از موفقیت کار کنفرانس با توجه به تلاش جمهوری اسلامی در منحل کردن آن.

تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور و تلاش برای انتقال مسالمت آمیز در جهت دمکراسی و بدور از هر نوع تلاش جدایی طلبانه.

درخواست از مقامات ایرانی که درقبال تعهدات بین المللی پیرامون رعایت حقوق فرهنگی، اقتصادی، زبانی و مذهبی متعهد باشند.

درخواست از جامعه‎ی بین المللی جهت حمایت از جامعه ی مدنی در ایران در جهت ایجاد رسانه ی مستقل و بی طرف که دارای زبان ملیتهای گوناگون ایران باشد و به سکولاریزم و حقوق بشر متعهد باشد.

درخواست از اتحادیه ی اروپا برای حمایت همه ی نهادها و جوامعی که وابسته به مذاهب و ملیتهای گوناگون باشد.

درخواست از جوامع بین المللی برای حمایت از جنبش برابری حقوق زن و مرد و رعایت اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر.

تاکید بر اینکه دمکراسی در ایران نهادینه نخواهد شد مگر اینکه مساله چند ملیتی و مشارکت آنها در امور سیاسی و تصمیم گیری کشور محرز شود.

  
   
 

برای اطلاعات بیشتر به‌ لینک زیر مراجعه‌ فرمایید:  
 
/http://www.unpo.org/content/category/15/137/265  


---


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

فعالیت

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28