Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒâ€Œ (ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - 8
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒâ€Œ (ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - 8
در مورخه : Friday, May 07 @ 01:03:15 CEST
????? ????????? ???????

????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ? ?????? ???? ? ?????? ?????? ?? ??? ???? ? ?????? ?? ??????.

????? ??????
        Daçek    


??????? ? ????????? ?????? ???? ? ??????? ???? (???????) ?? ????? ????? ?? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ?? ?????. ?? ??? ???? ? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???????. ????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ? ?????? ???? ? ?????? ?????? ?? ??? ?? ???? ???? ? ?????? ?? ??????.  ?? ??????? ??? ????? ????: 


Qoçan
Di Qoçanê da
Li Qoçanê
Ji Qoçanê
Bi Qoçanê re
Bi Qoçanê ve


Mala min di Qoçanê da ye
     ???? ?? ?? ????? ????.

Ez li Qoçanê rûdinim
             ?? ?? ????? ?????? ????.

Ez ji Qoçanê têm
              ?? ?? ????? ?? ???.

Ez bi Qoçanê re çûm
             ?? ?? ???? ????? ??????.

Ez bi xelkê Qoçanê ve me
   ?? ?? ???? ????? ?????.


  ????? ???????? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ????????? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ????. 

????? ?????? ???? ?? ?? ???? ????:   bi, di, ji, li, ,    ??‌?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ????? ?? ????. ????? ?????? ?? ?? ??????? ???? ?? ???? (li).  ?? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ????? ?? ????? ( de, re, ve) ???? ?? ???? (bi, ji). ? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ????? (de, re, ve) ???? ?? ????(di). ? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ???????? ???? ?? ????? ??‌????.
 
bi ..... re
di ..... de        
ji ..... re    
bi ..... ve    

 ???????? de, re, ve  ?? ????? ???????? ? ???? ?????? ?? ??? ???? ?????? ?????? da, ra, va  ???? ? ?????? ?? ???? (?????? ?? ????? ???????? ?????? ?? ?? ????? ????? ????). ?? ????? ???????? ? ?? ??? ??????? ????? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ????. ????? ?? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ? ???????? ?? ?? ???? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ??????? ? ???????? ??? ?? ????? ??????? ? ???????? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ???????   Tewandin  ?? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ????? ??? ???? ? ??? ????? ??? ? ????? ????? ????? ? ???? ?? ???. ????:

(...  ,ji ??îrwanê, li debistanê, bi Rojînê)

?? ????? ê  ?? ??? ?????? ??? ? ?? ?? ??????? ????  ??  tewandin  ???? ???? (?? ?? ??????  ? ???????? ????).  

?? ?????? ????? ???? Tewandin  ?? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ??????? ??? ?? ????? ????? ?????? ?????? ???? ?? ????.????       

   ??‌???    dirav 

 ??‌???)  ?????     deng

Masî avê nikarin bijîn
???? ?? ???? ?? ??? ??????? ????? ????.

Ez te narim
?? ???? ??? ??? ???.

Hevala min min çû daristanê
????? ?? ???? ?? ?? ???????? (???? ????? ???) ?????.

Ez qelem nikarim binivîsim
?? ???? ??? ??? ?????? ??????.

Xizanê (zarokê) dê navika xwe bi xwe jêdike
??? ??? ????? (?? ????) ?????? ??? ???? ??? ?? ?? ???? (????? ?? ???????? ????).

A??ê dînan av digere
????? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? (????? ?? ???? ?????).

Wan tirs ??er dikirin
???? ???? ???? ?? ???????.

Ew sebeb hat ku??tin
?? ???? ???? ????? ??.

Çima tu îro kêf  î ?  na, ez bi kêfim
??? ????? ??? ?????? ????????  ??? ?? ???????.

min mere
???? ?? ???.

ti??t nabe
???? ??? ??? ???.

lez û tirs hat mala me
???? ???? ? ???? ?? ???? ?? ???.

wan tu kes nehat
???? ???? ??? ?? ?????.

Va (ev) xanîya yê Daniyal e û wî kes tê de rûnane
??? ???? ??? ?????? ???? ? ???? ????? ??? ?? ?? ???? ??? ???.

debistanê em bi zehmet zimanê xwe pê?? ve bêxin
???? ????? ???????? ???? ?? ???? ???? (????? ????).

gotina min kir û çû
???? ????? ?? ?????? ???? ????? ??? ? ?????.

Bêyî (bêî ) ku wan bigota, min zanîbû
???? ????? ???? ??????? ?? ?? ???????.

Bêî tu di??wariyê qebûl bû
???? ??? ??????? ???? ??.

Bêî ku temrîn bike tesdîqa otomobîlê hilgirt
???? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ??????.

Bêî ku te bigota min zanibû
???? ????? ??? ????? ?? ?? ???????.

Bêyî ku em bange wan biken, ew hatin
???? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ???? ?????.  ??        bi

 ??????     Bideng
    
??????    Bidirav (dara, dewlemend 


Masî bi avê dijîne
???? ?? ?? ????? ?? ????.

Ez bi otobosê (otomobîlê) çûm Qoçanê
?? ?? ??????? (????? ?????) ?? ????? ??????.

Dinya bi dor e, ne bi zor e
???? ?? ??? ??? ?? ????  ?? ?? ???.

A?? bi nobet e, ne bi kotek e
????? ?? ????? ????? ?? ?? ?????.

Wan bi tirs li me difikirîn / tema??e dikirin
???? ?? ???? ?? ?? ?????? ??????? (???? ???????).

Rojîn bi trênê (qetarê) çû mala xalê xwe
?????? ?? ???? (????) ?? ???? ???? ??? ?????.

Daniyal bi qelemê dinivîse
?????? ?? ??? ?? ?????.

Ma çaya te bi ??îr e?  Na, çaya min bê ??îr e, lê bi ??eker e
??? ??? ??? ??? ??????  ??? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ????.

Daniyal bi duçerxê diçe debistanê
?????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???.

Rojîn bi topê dilîze
?????? ?? ???? ???? ?? ???.

Daniyal bi kevçî û çengalê nîn dixwe
?????? ?? ???? ? ????? ???? ?? ????.

Evîn bi firokê diçe mala apê xwe
???? ?? ??????? ?? ???? ???? ??? ?? ???.

Ew bi navê min deng dike (gep dike
????? ?? ??? ?? ????? ?? ???.

Çûçik bi hewa ketin
??????? ?? ????? ?????????.

Hûn bi vî awayî dihêvîsin
??? ?? ??? ???? ????? ?????.

Ez bi kêrê (kardê) go??t jêdikim (dibirim
?? ?? ???? ????? ?? ??? (?? ???)

Zebe?? (qerpûz) bi dendik e
??????? ?? ???? (?????) ????.

Bi vî awayî nabe
?? ??? ??? (????) ??? ???

Xanîyê xwe bi destên xwe avakir
Kela me bi destê bavkalê min hatiye avakirin
Bi çend
Yêk heye bi sedî hêja ye, sed heye ne bi yekî
Bi tenê nabe
Bi xwe têm
Kambîz bi xwe hat
Hûn xwe bi xwe diwestînin
Bi gotinê hec qebûl nabe
Bi navê xudayê mihrivan
Dirav bi bêrîka xwe xist
Firoke bi hewa ket
Ew hêç bi kurmanjî nizane
Ew bi Kurmancî rind gep dike (diaxife


 ?? - ????????       bi ..... re ( ra 


?? ??????                bi  hev  ra


Daniyal bi Rojînê ra ye
?????? ?? ?????? ????.

Bi wî  ra bibêje ku otobos çûye
?? ?????(???) ?????? ?? ??????? ?????? ????.

Ew bi Delalê ra gep nake
????? ?? ???? ???? ????? ????? (????? ??? ???)

Rojîn bi Daniyal ra dilîze
?????? ?? ?????? ???? ?? ???.

Bavo bi Rojînê ra çû debistanê
??? ?? ?????? ?? ????? ?????.

Îro topa min bi min re nîne
????? ???? ?? ?? ?? ?????.

Ez bi dîya (dêya) xwe ra çûm kelê
?? ?? ????? ?? ?????? (????) ??????.

Rojîn du bendan bi hev re girê dide
?????? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ???.

Tu bi min re hatî mal
??? ?? ?? ?? ???? ????.

Pê (bi wê / wî) ra nebêje
?? ????? (?? / ???) ??????.

Ew pê (bi wê / wî) re dilîze
?? ?? ????? (?? / ???) ???? ?? ???.

Ez bi Rojînê re çûm mala wan
?? ?? ?????? ?? ???? ???? ??????.

Ew bi hevalê xwe re gep dike (deng dike
????? ?? ????? ??? ????? ?? ???.

Daniyal bi min re hat
Em pev re (bi hev re) çûn
Rojîn bi pêlekanê re hilki??iya
Bi carekê ra nabe
Bi a min bike û bira here
Ew pev ra (bi hev re) gep diken
Ew gîya pê ra (bi vê xwarinê ra) teva nabûbi ..... ve ( va   

Gulperî jî bi me va tê debistanê
???? ????? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ???.

Daniyal bi wir ve hilki??iya
?????? ?? ???? ???? ????? (???? ???).

Cecoxanê kawî bi sed siwareyî va bi rê ket
?????? ????????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ???????.

Rojîn bi Daniyal va ye
?????? ?? ?????? ????.

Apî min, bi hezar pezên xwe va, bawer dike Keyxosrow e
Faroj bi Qoçanê ve girêdayi nîne
Bi ser û berê xwe ve zivistan bi ser xist
Bi darê zorê kar pê?? ve nare
Eks (wêne) bi dîwêr ve daliqandî ye (darda kiriye
Ez bi hevala xwe ve girêdayî me
Ez bi xaka welatê xwe ve girêdayî me
Kerê xwe pê ve (bi vê darê ve) girê bide


bi ..... de ( da

Xanî bi ser de ket
???? ?? ???? ???????.

Av bi ser wir de diherike
?? ?? ??? ???? ???? ????(????? ?? ???).

Daniyal gayê xwe bi gadariyê de ku??t
?????? ??? ??? ?? ?? ??????? ????.

Destmala min bi avê de çû
??????? ?? ?? ?? ?????.

Min tu kes bide nedît
?? ????? ?? ?? ??? ?????.

Ez bi nêçîra bizinkovî de ji zinarê firîm
?? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???. 


bi ser .....  de 

Wê av bi serde rijand
Av bi ser vir de diherike

Dizan bi ser me ve girtin

Vê kitabê dayne ser mîzê


??        di 

Vî kevçî di ??orbê meke, qilêr e
??? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ????.

Ez di xwe fikirîm
?? ?? ??? ????????.

Derman di xwe da
???? ?? ???? ?????.


??  -  ?? ????       di ..... de ( da 

Kevçî di kê??oya mîzê da ne
?????? ?? ???? ??? ??????.

Kinc (cil, libas) di komidê (cildanê) da ye
??? (????? ????) ?? ???? ??? ????.

Masî di avê da dijîn
???? ?? ???? ?? ????? ?? ????.

Mêwe di yêxçalê da ne
???? ?? ?? ???? ????? ??????.

Xwê di xwêdankê da ye
??? ?? ???? ?????? ????.

Kitab di kîf da ne
??????? ?? ???? ???? ??????.

Di
avê da masî hene
?? ???? ?? ???? ???? ?????.

Kitab di çaviya (kê??oya) mîzê da ye
????? ?? ???? ??? ????.

Qelem di cêba (bêrîka) Daniyal da ye
??? ?? ??? ?????? ????.

Daniyal di nav baxçeyê (baxçê) me da ye
?????? ?? ???? ???????? ?? ????.

Min di vê derya da avjenî hêvîsî
?? ?? ??? ???? ??????? (??????) ?? ??? ???????.

Wî jî di vê derya da melewanî hêvîsîbû
????? (???) ?? ?? ??? ???? ?????? (????????) ?? ??? ??????? ???.

Kesên wekî wî di cihê xwe da nasekinin
????? ??? ????? (???) ?? ??? ??? ??? ???????.

Min di jîyana xwe da qet ti??tekî haka (weha) nedîtibû
?? ?? ????? ???? ??????? ???? ???? ????? ????.

Min di sala 1975,an de dest bi debistana destpêkê kir
?? ?? ??? 1975 ????? ???????? ?? ???? ????.

Min di sala 1980,an de dest bi debistana navîn kir
?? ?? ??? 1980 ????? ???????? (????? ?????) ?? ???? ????.

Rojîn di kitaba xwe de behsa ciwaniya xwe dike
?????? ?? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ?? ?? ???.

Xelk her sal di destpêka biharê de cejna (ce??na) Newrozê bi dihol û zirne û kolaman pîroz dikin
???? ?? ??? ?? ???????? ???? ??? ????? ?? ?? ????? ? ????? ? ???? ????? ?? ????.

Gul di guldanê de ye
?? ?? ???? ????? ????.

Di piyalê de av heye
?? ????? ?? ????.

Di kasê de çay tune
?? ???? ??? ???? ?????.

Di nav daran de gul hebûn
?? ???? ???????? ???? ???? ???????.

Di hêlînê de du hêk hene
?? ???? ???? ?? ???? ???? ?????.

Çûçik di hêlînê de dijîne
??????? ?? ???? ???? ????? ?? ????.

Du mirî??k di pûndikê de hêk diken
?? ???? ?? ???? ???????? ????????? ?? ????.

Zanîna min di vî warî da rind nîne
Ez dizanim di bêrîka te da çi heye
Di ??ehrî me da meydaneke gir (mezin) heye
Di van rojan da em pir kêfxwe?? in
Daniyal di tengasîyê da maye
Di wê wextê da ez li wir nebûm
Min hîn di xwe??ikîya te da tu kes nedîtiye
Cecoxanê Kawî selat (serbazên Urisan) di cih de girtin
Tu di vê babetê de pir zêde gep dikî
Ew tê da (di vî xanî da) ye


di ..... re ( ra 

Ev karê xwe di bin ra dike
????? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ???.

Daniyal kevçî di binî ??îvê ra kir
?????? ???? ?? ?? ??? ??? ???.

Em di newalekê re derketin ser merzê
?? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ??????.

Derzî tê (di wê / wî) ra kir
???? ?? ?? (?? / ???) ???? ???.

Di
ser me ra ewr hene
?? ????? ?? ?? ????? ??????.

Tîkan tê (di wê / wî) ra çûye
??? ?? ????? (?? / ???) ???? ?????? ????.

Sîyare qamçî tê (di hêsp) ra ki??and
??? ???? ???? ?? ?? (?? ???) ????.

Ew di vir ra çû
Rêya wê gadarîyê di ser pirê ra diçe
Ew di vir ra çû mal
Çima tu di ber pencîra me ra diçûyî
Ew kî bû, di ber te ra red bû
Derzî tê re (di destê min re) çû


di ..... ve ( va

Ez di de??tê va hatim vira
?? ?? ???? ?? ????? ????.

Min mîx (bizmar) di dîwêr ve kuta
?? ??? ?? ?? ????? ??????.


?? ??? (???? ????)       di bin ..... de ( da


Sol (pêlav, qondere) di bin mîzê da ne
?????? ?? ??? ??? ??????.

Solên Gulperîyê di bin pêlekanê da ne
??????? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ??????.

Neft di bin herdê da ye
????? ?? ??? ???? ????.

Hespê min di bin min da hate ku??tin
Kursî (sendelî) di bin mîzê da ye
Sed siware (sîyare) di bin destê Cecoxanê Kawî da bûn


?? ??? -  ?????  (???? ?????????? ??????)       di bin ..... re ( ra 

Malên Gulperîyê wan di bin malên me re danîn
???? (?????? ?????) ????? ????? ?? ????? ??????? (???? ???) ?? ?????? ?????.
 
Di bin
çavan ra li min difikirî (tema??e dikir

Ew di ber hev didin
Di ber mala me re diçûn
Di ber mala me de darek heye
Di ber hev de çûn
Di ber vê zehmetê hêja ve, ez ê wî xelatkim????             di hundirê ..... de ( da

Sêv di hundirê yêxçalê da ne
????? ?? ???? ????? ??????.

Av di hundirê kûz da ye
?? ?? ???? ???? ????.

Neft û gaz di hundirê herdê da ne
????? ? ??? ?? ???? ???? ??????.


di ser .....  re

Xaniyê wan di ser hev re ne
Wê gul di ser dîwêr re avêt
Daran di ser xwe re mebire 


 ?? ???       di ku de ( di ku da

Kitaba te di ku da ye?  Kitaba min di kîf da ye
????? ??? ?? ??? ??????  ????? ?? ?? ???? ???? ????.

Kincên we di ku de ne? Kincên me di komidê de ne
??????? ??? ?? ??? ???????? ??????? ?? ?? ???? ??? ??????.


 ?? ????             di navbeyna ..... de ( da 

Sêv di navbeyna pîvaz û pirtiqalê da ye
??? ?? ???? ???? ? ??????? ????.

Mamoste di navbeyna ??agirdan de ye
???? ?? ???? ???? ?????? (???????) ????.

Di navbeyna
me û we de dan û standin hebû
Di navbera herd û asmîn de ewr hene
Em di nav hev de rûni??tibûn
Di nav kelê de tu kes nemaye
Rojîna min di nav wan de ye
Di nav xelkê re red bû ????? ????            ...            berdewam e  

 
  


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28