Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (9)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (9)
در مورخه : Thursday, May 27 @ 01:42:34 CEST
????? ????????? ???????

???? ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????? ? ???? ????? ? ??????? ??????? ?????? (???? ??? ?????) ???????? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ?????? ?????. ???? ???? ???? ?????? ?? ? ???????? ?? ????? ???? ???? ???? ? ??????? ???? ?? ?????.


??????? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ???????? ???? ?? ????? ??‌????? ????:


par, can, kes, av, bav, dê, hû??, bext, zar, çî, çîk, goman, bitam,bihû??, bijan, bijartin, biav, berdestî, bermalî, berçavk, berbang, binçeng, bindest, bingeh, binav, dergeh, dergû??, navber, navçe, navçeng, pa??eroj, pa??verû, pa??pê, pê??verû, ??în, jibo, ... hwd


    
  ??? ????? ??? ??                  ji  


( ???? ??????  ji  ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ? ????? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ????) 


Ez ji debistanê têm
?? ?? ????? ?? ???.

Ew ji mal çû
?? ?? ???? ?????.

Ez ji mal têm
?? ?? ???? ?? ???.

Ji
darê dakeve
?? ????? ????? ??!

Rojîn ji debistanê tê
?????? ?? ????? ?? ???.

Daniyal ji ??îrwanê ye
?????? ?? ??? ?????? ????.

Diya (dayika, dêya) min ji dûkanê tê
???? ?? ?? ?????? ?? ???.

Bavê min ji mal derket
??? ?? ?? ???? ???? ??.

Ez ji mala xalê xwe têm
?? ?? ???? ???? ??? ?? ???.

Kambîz ji dawetê tê
?????? ?? ????? ?? ???.

Rojîn ji sêvan hez dike
?????? ?? ??? ???? ?? ???.

Rojîn ji dawetê hez dike
?????? ?? ????? ???? ?? ???.

Min Kurmanjî ji dayika xwe hêvîsî
?? ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ???????.

Ez ji kurm û kêz hez nakim
?? ?? ??? ? ???? ???? ??? ???.

Daniyal ji guran natirse
?????? ?? ????? ??? ?????.

Daniyal berî ser??û??tinê kincên xwe ji xwe dike
?????? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ?????.

Ez ji Kurmanjên bakûra xorasanê me
?? ?? ????????? ???? ?????? ?????.

Daniyal ji Rojînê kêmek dirav deyn (qerz) kir
?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??????.

Ew ji bo xelkî xwe kar (xebat) dike
?? ???? ???? ??? ??? ?? ???.
 
Bavê te ji bo birayê min radyoyek kirî
??? ??? ???? ?????? ?? ????? ????.

Ew bîst sal berê ji dayika xwe bûye
????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????.

Gur ji roja bi mijdûman hez dike
??? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???.

Dînik ji dînikan û ??îx ji meytan hez diken
?????? ?? ?????? ?? ? ??? (???) ?? ???? ?? ?????? ?? ???? (???? ?? ????).

Kesê ku ji yekê fahm neke, ji sedî jî fahm nake
??? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ??? ?????.

Xanîyê me ji yê we bilindtir e
???? ?? ?? ??? ??? ??????? ????.

Hesp ji mehînê (mahînê) bezatir e
??? ?? ?????? ??????? ????.

Golika malê ji gayê malê natirse
???????? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?????.

Hengulîska tilîya (pêçîya) dergistîya min ji zêr e
??????? ?????? ????? ?? ?? ??? ????.

Bazinên destê (zendê) destgirtîya min ji zîv in
???????? ???? (????) ????? ?? ?? ???? ??????.

Di bezînê (revînê) de ez ji te rindtir im
?? ????? ?? ?? ??? ????? ?????.

Bero?? (tasik) a bêrîvanê ji mîs e
??? (??????) ?????? ?????? ?? ?? ????.

Bêrîvanê ??îr ji satilê rijande nav tasikê
?????? ??????? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ????? (???? ?????) ?????.

Bizina sor ji ser kevirê bêrîyê bazda û bero??a ??îr rijand
?? ???? ?? ??? ??? ???? ??????? ???? ? ??? ??? ?? ?????.

Çavên hinek ji malbata me kesk in, lê yên hinekan ??în, re?? yan qehweyî ne
?????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ??? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??????.

Ji
mal têm
Mala min ji ??ehrî Qoçanê dûr e
Kulav ji liva berxan çêdibe
Rojînê ji qehra wî guldan ??ikand (i??kand
Ez  ji desgirtî ya xwe pir razî me
Weqes ji xwe razî mebe lo
Jê (ji derê) tê
Mast û penîr ji ??îr çêdibin
Ji wê rojê min dil bi te da
Ez ji te hez dikem
Kaxez ji daran çêdibe
Ji min qehir meke
Min jê (ji yara xwe) hez kir
Ew Ji min hez dike
Yêk jê (ji wan) pir xwe??ik bû
Weqes bi rê çûn ku ji pê (piyan) ketin
Koçer ji de??ta (zozana) gulîlê daketin
Koçerên êla kawan ji çîyayi Ispicîrê barkirin
Rûyê desgirtî ya min ji heyva çardehê rew??entir e
Yekî ji wan got ku li Xorasanê xwendin bi kurmanji lazim e
Misirxanê kawî ji koçberiyê (yêlaq û qi??laq) dest ki??and û di ??îrwanê de cîh girt

Bi qeyr ji (ji xeynî) Merawe Tepê, menteqa Serexsê qi??laqa koçerên Kurmanj e

Lepik û ??alên stûya serdar û çobazên Yêkitiya Zeferanlu ya êlên Kurdên Xorasanê ji tiftika bizin, yan ji herîya pêz û pirçika devan bûn  ????         ji ... re ) ra  

 ???? - (?????? ???? ??? ?? ???? ?????? ? ?? ?????? ?? ?? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ????)                                 
        
 
ji xelkê re jîr e, ji xwe re kwîr (kûr) e
???? ???? ???? ????? ???? ???? ??? ????.

ji
xelkê re gul e, ji xwe re kul e
???? ???? ?? ????? ???? ???? ??? (??? ?????) ????.

Ji
min re kêmek dirav bi??îne
???? ?? ??? ??? ???????.

Rojînê ji xwe re bestenî kirî
?????? ???? ???? ?????? ????.

Rojînê ji Daniyal re tu ti??t negot
?????? ???? ?????? ??? ???? ??????.

Daniyal ji Rojînê re gulek kirîye
?????? ???? ?????? ?? ?? ????? ????.

Ez ji we re ti??tekî nabêjim
?? ???? ??? ???? ??? ????.

Jê (ji wê / wî) re nebêje (mewêje
???? ????? ?????.

Ez heroj jê (ji wê / wî) re dipirsim
?? ?? ??? ???? ????? (?? / ???) ?? ????.

Ew ji hevalên xwe re nîn dibin
???? ???? ??????? ??? ???? ?? ????.

Em ji Kurdên Xorasanê re xwendin û nivîsîn bi Kurmanjî dixwazin
?? ???? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?? ??????.

Ji dêlva ku ji bavê min re bibêje, ji min re got
???? ????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ?????.

Yekî ji hevalê xwe ra got lawikek min heye, hevêl got xwedê ji te ra bihêle
??? ?? ?????? ????? ?? ?? ?????? ??? ????? ?????? ????? ??? ???? ??? ????? ???.

Got lê wî dixwaziye bibe ??îx, hevêl got xwedê ji te ra nehêle
????? ??? ????? ?? ????? ??? (???) ????? ?????? ????? ??? ???? ??? ????? ????.

Ji te ra çi 
Ez ji te ra her ti??tî dibêjim
Min ji xwe ra digot
Ji min ra xo??bextî û ji reqîbê min ra bêbextî mida ken / nida ken
Kêfa min jê (ji wê) re
Min jê (ji wê / wî) re da
ji min re sêvek ??and
ji min û te ra du kitab kirîne
Va (ev) nana (xwerina) ji me û we ra hatiye
Min (ji Rojînê) ra got
Ji min ra duçerxêkê bistîne
Ji apî min ra kar bikî û nekî yêke


    ji ... ve (va
   
?????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ????? ????                                      
 

 
Xanî ji binî ve hilwe??iya, ê bi kêrî ti??tekî nayê
???? ?? ????? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ????.

Ji aliyê tendurustî va ez xwe??im
?? ??? ????????? ?? ???? ?????.

Ji te va çi 
?? ??? ??? ????

Ji pê (piyan) va ketim
?? ?? ????????.

ji pê (pey) te va kesek heye 
?? ????? ??? (??? ?? ???) ??? ??????

Ew ji pê me va dibezî (direvî
Jive dest pê kirin
Ji girê min va ti??t negihi??te min
Ji berê va ew dara bûn
Min ew ji nêzîk va rind dît
Ji dûr va tema??e kirin rind nîne
Tu dikarî ji ber min ve gepbikî
ji ber deynê xwe ve bax firût
Ji min ve nêye dîtin
Ji aliyê min ve çû
Ji wir ve hat
Ji ber min ve jî bixwe
Ji dêl min ve bixwe
Ji pê me va nanê nîvro xwarin   ji ... de ( da      
?????? ???? ???? ? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ???                                


Ji aliyê min da rahet bibe
?? ???? ?? ????? ?????.

Ji jor da dihate jêr
?? ???? ?? ??? ?????.

Ji niha û pê de ez ê bi kurmanji binivîsim
?? ???? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ?????

Roja xwe?? ji sibêh da xwe?? e
??? ??? ?? ???? ???? ??? ????.

Ji wê rojê û vir da min ew nedîtiye
?? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ?????.

Ji wir de hat
?? ?????? ???

Ji vir de çû
?? ??????? ?????


ji ber

Ji ber çi 
 ???? ????

Ji ber ku
???? ?????.

Ji ber vê yekê
????? ??? ???.

Ji ber xwe
?? ??? ???.

Rojînê mêwe ji ber me bir
?????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???.

Cecoxanê kawî ??ûr ji ber xwe ki??and
??? ??? ????????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????.
 
Ji ber
çi tu nehatî
Kambîz ji ber bavê xwe ve rabû
Min Kambîz ji ber Daniyal ve ??and dûkanê
Ez ji berve çûm Qoçanê
Me berx ji ber ??îr ve kirin
Em ji ber wî rabûn
Ji ber .... re
  
ji dêl xwe??iyê, te dilê me ji qeman (xeman) û qusan dagirtiye

Ji bin
Destê xwe ji bin kulavê xwe derîne

Ji bin ..... de (da

Ava befirendîla zozana Gulîlê ji bin herdê da berve ??îrwanê diherike

Ji bin  ...  ve
Ji bin pirê ve redbû
 

Ji bo / ji boy / ji bona / bona / ji boyina  [Seba / sebo / sebona / sewa / sa /
seva
???? -  (?????? ???? ?? ????? ?? ??? ? ?????? ?? ???? ?????)                           

Ji bo min ew ti??tekî rind e
???? ?? ?? ?? ??? ???? ????.

Ez ê ji boy xizanê xwe karbikim
Gula ku min çinî ji bo te ye
Pezê nêr ji bo firotinê ye
Ji bo vê yekê ew nikare bêbû
Ji bo hinek karên siyasî ew hate girtin
Ji bona Xwedê kar dike
Bavo sa min re jî kirasek kirî
Ez sewa te hatim
Ji bo te ez hatim
Sewa te ez hatim
Ji bo ku em dereng hatin, em nêli??tin hundir

 
Ji nav

hirç ji nav daran derket
Min ev (va) kitaba ji nav yên din hilbijartiye (intixab kirîye

Ji pa??

ji pa?? xaniyê me av diherike
 ...  Ji pi??t
 ...  Ji pê??

Ji ser 
Min rojname ji ser mîzê rakir

Ji îro pê ve tukes ji wan li vir namên
Ji diho û vir da tukes ji wan li wir neman
Ji cem min çû 
...  Ji aliyê
...  Ji derve
 ... Ji der
...  Ji dil
... Ji hev
  Ez wan ji hev nas nakim
Min ewna ji hev daxistin   ??               Li    
(??? ???? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???)         
     

Ez li ??ehrî ??îrwanê kar dikem
?? ?? ??? ?????? ??? ?? ???.

Nan li ku ye? Nan li nav nandanê ye
??? ?? ???????? ??? ?? ???? ?????? ????.

Kevçî li ku ne? Li a??pijxanê ne
?????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ??????.

??agird li debistanê ne
???? ?????? ?? ????? ??????.

Bavo li kelê ye
??? ?? ?????? ????.

Daniyal li mala apê xwe ye
?????? ?? ???? ???? ??? ????.

Rojîn li nav baxçe (bêxçe) ye
?????? ?? ???? ?????? ????.

Daniyal li kemançê dixe
?????? ?????? ?? ?????.

Rojîn li ??îrwanê ye
?????? ?? ?????? ????.

Kevok li ser darê rûni??tîye
?????? ??? ????? ?????? ????.

Çûçik li hewa difire
????? ?? ????? ????? ?? ???.

Rojîn li debistana me dixwîne
?????? ?? ????? ?? ??? ?? ?????.

li mala we ye
?? ?? ???? ??? ??????

Sinemxanim li wir namîne, dê / ê here mala meta xwe
??? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ??? ??? ????? ?????.

Daniyal pi??tî ser??û??tinê kincên xwe li xwe dike
?????? ??? ?? ?????? ??????? ??? ?? ?? ????.

Çavê li derîyan, xwelî li serîyan
???? ?? ?? ??? ?????? ????? ??? ?? ?? ????.

Ev kirasa lê (li wî / wê) datêye
??? ?????? ?? ????? ?? ???.

Îro li mala me dawet e
????? ?? ???? ?? ????? ????.

Li
welatê me zebe?? (qerpûz) pir ??êrîn dibin
?? ?????? ?? ??????? ???? ????? ?? ????.

Pez li hêveronê de rind diçêre
??????? ?? ??????? ??? ??? (??????) ??? ?? ???.

Li
mala me tu xwarin nemaye
?? ???? ?? ??? ?????? ?????? ????.

Li
kela me darên sêvan, gîlasan û gwîzan hene
?? ??????? ?? ??????? ???? ????? ? ???? ???? ?????.

??agird li debistanê ders dixwînin lê bi zimanê Kurmanjî nîne
???? ?????? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ?? ???? ???? (???????) ?????.

Barê kêmaqilan li pi??ta baqilan e
??? ?? ????? ?? ??? ?????? ????.

Kêwanî (kedbanî) li mal e
?????? ?? ???? ????.

Zebe?? (qerpûz) li Deregezê çêdibin
??????? ?? ???? ?????? ?? ????.

Neft hem li Qoçanê û hem jî li Razê heye
????? ?? ?? ????? ? ?? ?? ??? (???? ??????) ???? ????.

Cil??o û fera??o (firaq??o) ya me li a??pijxanê (pijxanê) ne
????? ???????? ? ????? ???????? ?? ?? ???????? ????.

Em li ser rew??a kurdên xorasanê gepdiken (diaxifin / dipeyivin
?? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ????? ?? ????.

Ez li vir im
Min lê (li wê / wî) pirsî
Ez li vê derê dijîm
Ez li wî ??ehrî najîm
Rojîn li mal e
Hêsp xwe li avê xist
Ez diho li cem te bûm
Li ??eran xal û xwarzî, li xwarinan ap û birazî
Çavê min li te ye
Min ji Rojînê li te pirsî
Heyfa ciwaniyê, pîrî li pey ye
Heyfa heyveronê (hîveronê), ??evere?? li pê (pey) ye
Ez lê (li pezê xwe) digerim
Ew li mala me ye
Li kitabê tema??e bike
Min li dêya xwe pirsî
Heke tu lê (li wê / wî) guh nedî, ez ê li te xim
Hespê me pînek lê (li wê / wî) xist
li ba min e
Li cem min e
Li bal apê xwe dihat
Li ba min ve bû, lê diho çû
!Wey li mino
!Way li minê
!Wax li mino
!Wex li minê


 ?? ????         Li  ber 

Rojîn li ber pencirê ye
?????? ???? ?? ???? ????? ????.

??îv û pîvaz li ber Daniyal in
??? ? ???? ?? ???? ?????? ????.

Sêvek li ber Rojînê ye
?? ??? ?? ???? ?????? ????.

Mamoste li ber textere?? e
???? ?? ???? ?????? ???? ????.

Daniyal li ber pêz e
?????? ?? ???? ??????? ????.

Mala yekî ar (agir) girtibû, yê din ser û pê li ber dikizirand
?????? ??? ???? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? (??? ????? ?? ???? ????).

Ez li ber derî (dêri) me
li ber mirinê ye
Li ber ??îxan disekinîn
Li ber nanê xwe penîr dixwe
Ev gotina li ber xelkê eyb e
Li ber xwedê gerîyan
Li ber xwe ketin
Li ber xwe dan
Rojînê giliyê (gaziyê) birayê xwe li ber dayika xwe kir
Bi saetan li ber derî bendîxanê (zindanê) sekinîm
                

?? ???               Li  bin

Pi??îk li bin mîzê da raketîye
???? ?? ??? ??? ??????? ????.

Rojîn li bin sîya darê rûni??tîye
?????? ?? ??? ???? ????? ?????? ????.

Li bin vî kevira dûpi??k (dûpi??t / dûmeqesk) hene
?? ??? ??? ??? ?????? ??????.

Av li bin qewaxê berif bûye
?? ?? ??? ????(???? ????) ??? ??? ????.

Çûçik li bin asmîn da difirin
??????? ?? ??? ????? ????? ?? ????.

Rojîn li bin sîya darê rûni??t
?????? ?? ??? ???? ????? ?????.

Marê re??belek li bin bûte ye
??? ???? ? ????? ?? ??? ????? ????.

Were li bin darê rûne
li bin darê sêv kom dikirin
Xelko, bavê te li hundir e
Otobos li nav rê xirab bû
Ew li nîvê rê da man
Li jor Qoçanê bayekî hînik (hênik) dihat
Ez li jêr im
Kela me li cîhekî dûr e
Mala me li nêzîkê mala wan e
Va sala li min nêye
Deynê (qerzê) te li kê ye
Guleya (gula) te li çi ket
Tu li ku derê bû


        ???? – ?? ????          Li  kêlek 

Rojîn li kêleka Daniyal e
?????? ?? ???? ?????? ????.

li kêleka min e
?? ?? ???? ?? ????.

Gulperî li kêleka min e
????? ?? ???? ?? ????.

Mamosta li kêleka ??agirdan e
  ...  Li cem
 ...  Li nav
...  Li ser
Li ser ... ve
...   Li hev
Vê tifangê ji min ra li hev siwar bike
Ew li hev hatin
Ew li hev çûne


            ?? ???             Li  ku 

??ivan li ku ye?      ??ivan li ber pêz e
????? ?? ????????   ????? ?? ???? ??????? ????.

Cotkar li ku ye?    Cotkar li ser zeminê ye
??? ??? ( ?????????) ?? ????????   ????????? ?? ??? ???? ????.

Mamosta li ku ye?     Mamoste li debistanê ye
???? ?? ????????   ???? ?? ????? ????.

Eminye li ku ne?     Ew li qereqûl in
?????????? (??????? ???????) ?? ??? ????????   ???? ?? ?????? ?????????? ??????.

Polîs li ku ne?     Ew li polîsxanê ne
???? ?? ?? ??? ????????   ???? ?? ????? ???? (???? ????) ??????.

Kevjal li ku ne?     Kevjal li nav avê ne
??????? ?? ??? ????????   ??????? ?? ???? ?? ??????.


           ?? ????                 Li pa?? (pa??îya

Sêv li pa??iya hêkê ye û her du li ser mîzê ne
??? ?? ???? ???? ???? ???? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??????.

Pirtiqal li pa??iya hirmîyê ye
???????? ?? ???? ????? ????.

Daniyal li pa?? kampiyûtirê ye
?????? ?? ???? ????????? ????.

Gulperî li pa?? min e
????? ?? ???? ?? ?? ????.

K
ela me li pa?? çiyayî Gulîlê ye
??????? ?? ?? ???? ??? ????? ????.

Pi??tî vê yekê tukes bi te bawer nayîne
??? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ???.

Xwe li pa?? mehêle


                ?? ????           Li pê?? (pê??îya 

Qelem li pê?? kitabê ye
??? ?? ???? ????? ????.

??agird li pê?? mamoste ye
???? ???? ?? ???? ???? ????.

li pê??îya te ye
?? ?? ???? ??? ??????

Nêrî li pê??îya kerîyê pêz serkê?? e
?? ?? ?? ???? ??? ??????? ??????? ????.

K
ela me li pê?? çiyayî Gulîlê ye
??????? ?? ?????? ??? ????? ????.

Dergistî ya min li pê?? pencîrê ye
????? ?? ?? ???? ????? ????.

Herwext li pê?? rêzê bû
?? ???? ?? ???? ??? ???.
 

                ???? ?? ?????                Li  ser

Qelem li ser kitabê ye
??? ?? ??? ????? ????.

Kitab li ser mîzê ye
????? ?? ??? ??? ????.

Berçavka (ayneka) te li ser taxçê ye
???? ??? ?? ??? ?????? ????.

Qerewûl (qerentû / dîdiwan) li ser palûz e
?????? ?? ?? ??????? (????? ????? ? ???????) ????.

Qereqûl û eminye li ser rêya me ne
??????  ? ??????????? ??????? ?? ?? ??? ?? ??????.

Nan li ser sêlê tê patin
??? ?? ??? ??????? ??? ??? (????? ????) ????? ?? ???.

Sêv li ser darê ye
??? ?? ??? ????? ????.

Desgirtî ya min li ser tevnê rês (rîs) xav dike
????? ?? ?? ??? ??????? ???????? (???? ?????) ??? ?? ???? (??? ?? ?? ?? ???).

Ez li serbi ve terim
?? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ???.

Pezkovî li ser zinarê ye
??????? ???? (?????) ?? ??? ???? (?????? ??? ???) ????.

Meymûn li ser darê ye
????? ?? ??? ????? ????.

Gul û giya li ser kanîyê hê??in dibe
?? ? ???? ?? ??? ???? ?? ????.

Berf li ser çîyan zor û zehf e
???? ?? ??? ????? ???? ? ??????? ????.

Teyr (têr) li ser asmîn difire
???? ?? ??? ????? ????? ?? ???.

Du minminîk (perperîk) li ser gula sor rûni??tine
?? ?????? ?? ??? ?? ??? ?????? ???.

Ez kitabek li ser kurdên xorasanê dinivîsim
Ez li ser vê qerarê hatim
li ser kebaban ve çû, bi ser harehara keran ve
Ez li ser xwe nînim
 Tu li ser darê çi dikî
li ser fer??ê (xalî / qalî) rûni??tiye

 

     ???                 bin

Keçik çûne bin dûrikê / darikê
??????? ?? ?????? ????? (??? ??????? ????) ?????? ???.

Baran barî û lê ket bin xanîyê me
????? ????? ? ??? ?? ??? ???? ?? ???????.

Goga Rojînê ya re??belek li bin darê ye
???? ???? ? ????? ?????? ?? ??? ????? ????.

Av diherike û dikeve bin herdê
?? ????? ?? ??? ? ?? ??? ??? ????.

Malên koçeran li bin xeta serhedê danîn
?????? ??????? ?? ??? ??  ???? (???? ????) ?????? ?????.

Nalbend bin simî hêsp nal dike
?????? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ???.


     ????                               ber    / berî

       
Li ber avê nesekin / mesekin
?? ???? ?? ????????.

Manga me ber avêt
??? ?? ?????? ?????? ??? (??? ??? ?? ???? ??????).

Bizina ask (sor û re??) li ber ??ivîn za
?? ???? (??? ????/ ??? ? ????) ?? ???? ????? ?????.

Pûng li ber kuna mêr hê??in dibe
???? ?? ???? ????? ??? ?? ????.

Koçerên êla Kawan ber bi Mirawe Tepê ve bi rê ketin
?????? ????? ??? ????????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ?????????.

Berî her kesî ez hatim
??? ?? ?? ??? ?? ????.

Wan her duyan da ber hev
Wekî here ber mirinê
Berî nîvro ez ê bêbim
Berî ku ez bihatama ew çû
Ber bi jûr ve diçû
Ber bi êvarê ve diçû
Ber bi xêr be
Ber bi min ve dihat


????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ????:
 
wek, heta, mîna, nola, nala, nata, li gorî, li gel / li cem, ji bo, ji ber, pi??tî, berî, tenê, dû
 ... , 


Ez jî wekî (nata) te zû rabûm
?? ?? ??? ??? ??? ???? ???.

Berx li maka xwe ye
??? ?????? ????? ????. 

Li rêkoçan dê û dot ketine hev
?? ?????? ?????  ???? ? ????? ?????? ?? ??? ?????????.

Qirik mîna kewê nikare bi rê here
????? ??? ?????? ??? ??? ??? ????.

jîyan bi tenê nabe (di??war e
????? ?? ??????? ??? ??? (????? ????).

Danîyal jî nata bavê xwe pozbilind e
?????? ?? ??? ???? ?????? (????? ????) ????. 

Ew heta ku tere (diçe
????? ??? ?? ??? ?? ?????

Li gorî wî her ti??t rast e
?? ??? ????? ??? ??? ????? ????.

Were li gel (li cem) min demekê rune
??? ?? ???? ?? ??? (?????) ?????.

li nav hemiyan (kuliyan), min tu hilbijartî

Li navbeyna / ji navbeyna --  ji navbêna  / li navbêna --  li navbera / ji navbera

 Ez diçim nav kelegîyên (gundiyên) xwe
Ez çûm pa?? xêni
Di pa?? xaniyê me de kanîyek heye
Du gur di pa?? ??ivîn re redbûn
Tu here (biçe) ez ê pi??t re (pa??ê) bêbim
li pa?? xanî me dar hene
min da pey
Em ji pey wan hatin
pê?? min ronahî ye
Pê?? min de pez heye
Di pê??iya min da av diherike
Bêbextiya xwe di pê?? çavê min kir
Kela me di pi??t çiyê Gulîlê de ye
Bijnûrd li navbeyna Esperayînê û ??îrwanê ye
Hestîyê hêtê, pi??tmazî û du parsû yên wî di navberê ra ??ikestine
Ez di pi??t xanîyê we ra redbûm
Ez ê di pi??t xwe va, jin û xizîn bihêlim
 Ez li ??ûna wî hatime
Li ??ûna ku ez rûni??tibûm


Li nav baxê wan de darên: bîyê, spîdar, hirmî, gwîz (gûz), sêv, gîlas, badem, alûçe, bihî, tirî (tirih), ??eftalû, zerdalû, xurme, zeytûn, lîmû, tût, hencîr û çinar hene

?? ???? ???? ???? ??? ??????? ???? ?????: ???? ??????? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ? ????? ???? ????? ????           ...            Berdewam e 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28