Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (10)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (10)
در مورخه : Sunday, June 20 @ 19:50:31 CEST
????? ????????? ???????

????? ?????? ?? ???? ???? ?????? (?? ???? ???? ? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ???? ? ?????)? ???? ???? ? ??????? ??????? ??? ??? ?? ????? ?? ????.??????? ?? ?? ?????? ???? ???? ?? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ? ????? ????. ???? ?????? ?? ??????? ???? ???? ??? ??? ? ???? ???? ??????? ???? ???? ? ????? ???? ????? ???? ????. ??????? ???? ????? ?????? ?? ???? ???? 
?????? (?? ???? ???? ? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ???? ? ?????)? ???? ???? ? ??????? ??????? ??? ??? ?? ????? ?? ????. ????? ????????? ?????? ??  Daçek  ?? ?????. 
  
(???? ? ????)  Çek
 Daçek > çekdar kirin (Dan bi çek kirin

 ??????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ????? ? ?? ?????? ??? ?? ???? ??????   her    ?? ???? ???????? ???? ? ?? ????? ?? ? ?????  ????? ??????? ?? ?? ?? ?????? ???? ??????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ?????? ??????? ????? ???? ?? ?? ?????? ?????? ?????. ?? ??????? ??? ????? ????:

An ku
> anku
Gotina rast sondê naxwaze
anku (yanku) derewîn serî bi ard be jî jê bawer naken
???? ????? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ??????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ???

Yan ji
> yanji
Ya dil bila di dil da bimîne
yanji te ra jî nabêjim
??? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ?? ??? ????

   ???????    Her wekî > herwekî
Herwekî ku a??kar e bê ??ik Tilivîzyonek jibo Kurmancên Xorasanê lazim e
??????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ???? ?? ????????? ???? ????????? ?????? ???? ????

Ji ber
> jiber
Ji bo
> jibo
Her dem > herdem
Her çar
> herçar
 
?? ??? ????? ????? ?????? ?? ?? ?????? ???? ? ??????? ?? ????. ???? ??? ? ???? ????? ?? ?????? ???? ? ??????? ???? - ???????? ????? ?????? ?? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ???? ???? ???:

?- ????? ?????? ????? (?????? ????) ?- ????? ?????? ????? ?- ????? ?????? ???? ?- ????? ?????? ????? ?- ????? ?????? ????? ?- ????? ?????? ????? (??????????) ?- ????? ?????? ????????? ?- ????? ?????? ???????.

 ?- ????? ?????? ?????: ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? (??? ????? ?????? ?? ???? ??? ???? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ?????? ??? ???? ??). ?? ??????? ??? ?? ???? ?????? ???? ????? ????:

Ba - Badan, babir, bakê??, bagerok, babidest, bapêç, bapêketî, bawe??în
Ber - Berxistin, berdan, bernas, beravêtin, bergerîn, berhevdan, bergirtin, berketin
Bin - Binketin, binçavkirin, bindestbûn, binzik, binherdî
Çê  - Çêkirin, çêrandin, çêbûn
Da - Dagirtin, darevandin, daxistin, daki??andin, dakirin, daqurtandin, daketin, daçilkandin, dagerandin, dawe??andin, dawestandin
Der - derkirin, derxistn, deranîn, derçûn, derketin
- Dûketin, dûkê??, dûmeqes (dûpi??t, dûpi??k), dûman, dûdirêj
Hil - Hildan, hilgirtin, hilki??andin, hilpi??kîn, hilwe??andin, hilbijartin
Hin - Hingavtin, hindikandin, hingaftin, hinartin
Hev - Hevgirtin, hevhatin, hevxistin, hevkarî, hevdengî, hevdîtin, hevpî??e
- Jêkirin, jêxistin, jêhatin, jêbirîn, jêki??andin, jêbûn, jêderxistin, jêgirtin, jêketin, jêkêmkirin, jêqûlkirin, jêçûn, jêxwarin, jêzan
- Lêgerîn, lêxistin, lêçûn, lêhatin, lêpirsîn, lêrastbûn, lêkolîn, lêhildan, lêkirin, lêbûn, lêdanîn, lêhûrbûn, lêkûrbûn, lêni??tin, lêfikirîn, lêpêçan, lêsiwarkirin, lê??ikandin, lêzivirandin, lêketin, lêmi??t, lêker
Lev (Lihev) - Lihevhatin, lihevçûn, lihevdan, lihevkirin, lihevxistin, lihevketin
Nav - Navdan, navnivîsîn, navberî, navend, navnî??an, navkirî, navzirav, navbeynî, navdarî, navçe
- Pêvedan, pêhesîn, pêketin, pêmaîn, pêxwas, pêxistin, pêçan, pêkenîn, pêveçûn, pêwendî, pêxwar, pêgirtin, pêxwarin
Pey - Peyketin, peyhevî, peydakirin, peywendin
Pê?? - Pê??ketin, pê??gotin, pê??veçûn, pê??girtin, pê??debirin, pê??xistin
Pev (bihev) - Pevçûn, pevdeng, pevgirêdan, pevxistî, pevguherîn, pevguhgirtin
Ra - Raketin, rakirin, rabûn, raxistin, rawestîn, raki??andin, ramîsan, rapêçandin
(rajor, rajêr, raber, raser)
- rêkirin, rêxistin, rêçûn, rêvabirin
- Rûni??tin, rûken, rûçikandin, rûdan, rûbar, rûkirin, rûnivîn, rûqermiçî, rûre??î, rûsarî, rûsipî, rû??û??tî, rûtir??î, rûgirtî, rûmet, rûpel, rûxandin, rûxwe??î
Ser - Serketin, serastkirin, serberjêr, serberzî, serbilind, serçavî, serdan, serdestî, serhildan, serhatin, serhi??kî, serkanî, serjimarî, serkê??, sernixûn, sernivîskar, serperest, serxwebûn, serxwe??î
  - Têdan, têketin, têderxistin, têfirandin, têgerandin, têhildan, têçûn, têkirin, têrakirin, têwerdan, têwerkirin, têxistin, têgihi??tin, têbînî
Tev - Tevdan, tevgerîn, tevger, tevlihevî, tevlihevbûn, tevkar, tevqirkirin, tevizîn
Ve - Vexwarin, vegirtin, vemirandin, vebûn, vedan, veketin, vegerîn, veciniqandin, vekirin, veki??andin, veqetandin, vere??andin, ve??artin, vere??în, vebirûskîn
- Vêxistin, vêketin, vêranî, veçinîn, vekolandin
Wer - Wergerandin, weranîn, werzi??kirin, wergirtin, werkirin
 
Î - î??ev (ev /vê /va ??eva), îsal (ev /va /vê sala), îro (ev /va roya), îcar (ev /vê /va cara
??? ?? (????)? ??? ??? (?????)? ??? ??? (?????)? ??? ?????        
       
       
  ?- ????? ?????? ?????

??? ???? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ???? ?? ????.

???? -  ????? ?????? ???? ????? ???? ??? : 

 ???? ????? ???? ???? ???? ???           di
                                                                                                             
Dil ji
dilan hez diken
  Ez
diçim debistanê

? -
  ????? ?????? ???? ????? ???? ????? :                                                                                             
                                     
   ???? ????? ????  ???? ?????                dê, wê, tê) ê
 

Ez ê herim (biçm) debistanê
?? ?? ????? ????? ?????.

Bavo ê kînga (kengê) vegeri
??? ?? ??????? ??????

T
ê (tu ê) îsal terî merasim û kombûna Jeferqulî Zinglî

  ??? ????? ?? ????? ? ???????? ???????? ????? ?? ?????? 


Ew sibeh bêbe vir
????? ????? ?? ????? ????? ???.

Sibeh (ê) bibe 25,ê meha 6,an ya sala 2010
     ????? 25 ??  ???  6 ?? ?? ???  2010  ????? ??.
                                                                                          

? -  ????? ?????? ???? ????? ???? :                                                                                                  
 

   
???? ????? ???? ???? ????? ????           bi

                                                                                                                   
Bilezîne li me dereng e
???? ?? ?????? ??.


Bi
live dereng bû
????  ??? ??.

Bireve! bavo hat
????? ??! ???? ???.

Metirse! ez li cem te me
?????! ?? ??? ??? ?????.

Bike
Meke

?? -  ????? ?????? ???? ????? ????? ????:                                            
Bila (bra, bera, bere

Bila dilê te xwe?? bibe

 ????? ???? ???? ???? (?????? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ?????).

Bila diz hebin, ??evere?? pir in
????? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? (????? ?? ?????? ????).

Rindîyê bike bila rindî bêbe pê??îya te
 ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ???.

Bila ew mêr be, li ber çavê neyar û di??men (dijmin) be
????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ? ???? ????.

Bila baran bibarîya, bira em ??il bibûana
   ????? ????? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ????. 

Xwedê yar be bila dinya kulî neyar be
??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ??????.

Xwedê yar be bila ??ûr ji dar be
??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ?? ??? ????.


? -
 ????? ?????? ???? ????? ????  ????:                                                                                                   

   ???      Eger (ger, er, ege), ku 
   ???      Heke (heger, hek, heker 
     ????? ????????   Belki (belko, belkî, belkim, belku, belkê 
   ???????? ??????? ??     Wer (wer k
   ???? ??? ?????     Heta, heta ku 


Heta ku ew bihata, em ê biçûna
 ??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????.

Heta ku wê pîrejinê negota, wan ti??tek nadikir
 ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ?????.

Heta ku rûyê (mirûzê) xwe tir?? nekira, xizanê wî nadisekinîn
??? ??????? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ????.

Hek ew dil??ad bûya, ez jî dibûm
 ??? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ???.

Hek baran bibarîya, min ê baranîyê xwe bianiya
??? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ?????.

Heke me kar bikira, me yê hinek dirav bidaya te
 ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??? ?? ?????.

Hek min kevir biavêta, çûçik gi??t ê bifirîyana
??? ?? ??? ?? ?????? ?? ????? ????? ??????? ?? ??????.

Belkî min ew kitaba xwendibe, Helbet ku te ew xwendîye
???? ?? ?? ????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ??? ?? ?? ?????? ???.

Hek ew li vira nebûya, em ê biçûna
??? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ?? ???????.

Heke em zû raketina, em ê zû rabûna
 ??? ?? ??? ?? ????????? ?? ??? ????? ?? ????.

Heker me weqes rû nedaya wî, li me haka (wisa) nadikir
??? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ???.

Çer ku ew bihatina, em ê biçûna
   ???? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ???????.

Ew hevalê
ku min dît, Kurmanj e
 ?? ?????? ?? ?? ????? ?????? ????.

Ti??tin hene
ku tu pê nizanî
   ??????? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????.

Eger te weqes gepnekira, ew ê aciz nebûna
??? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ????.

Ger ew çavteng nebûya, min ê jê bixwesta
  ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ???????? ?? ????.

Eger ez biçûma debistanê, ez ê qebûl bibûma


? -  ????? ?????? ???? ????? ?????? ????:                                                                                                                                                                                             
                 
           ?? ?????????? (????? ?????? ? ??????? ????)             Dibê (divê, divîya
                                       ????? (????? ?????? ? ???????? ????)       Nabê (navê
      
       ???????      Gerê
                                   ???? ????? ???????     gerek
   
???? ???? /  ???? / ????????  dibi (dibe, dibit
                                                                          ???? ???? ??      dibi ku (dibe ku

                 
                                                                 Dibi ku ez jî bêbim
???? ???? ?? ?? ?? ?????

Divê
ew bêbe
??????? (?????) ?? ?????

Dibê
ez herim
?? ??? ?? (???????) ?? ????

D
ivê tu nerevî
?? ??? ?? (???????) ??? ????

Divê
mirov (adem) bûkê li hespê nêr siwar bike
??? ??????? ???? ???? ?? ??? ??? ?? (?????) ?? ???? ???? ???????? (????????)

Ez
gerê herim
?? ???? ????

Heke ez jî
gerek bibim, ez ê bêbim
 ??? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???

nabê
ez li vira bimînim
????? (??? ???) ?? ?? ????? ?????


navê
tu herî
????? (??? ???) ??? ?????


Dibi
ku çûbûne dûkanê
???? ???? ?? ?? ?????? ?????? ?????

?- ????? ?????? ????: ??? ????? ??????? ????? ?? ????? ??????? ? ???? ?? ????                                                                  

Bi, di, ji, li


Ez
ji kelê têm
?? ?? ?????? (????) ?? ???.

Min
ji wî re got
   ?? ?? ????? ??????. 

Zor gizêran
ji herdê diki??îne
??? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ?????.

Ewr
li asman çêdibin
   ????? ?? ????? ????? ?? ????.

Firoke
li asman difire
   ??????? ?? ????? ????? ?? ???. 

Em
bi rêya Bijnûrdê ra çûn Esperayînê
 ?? ?? ??? ?????? ?? ???????? ???????

Bi
qir??i qalan û pirçi palan xanî çênabin
?? ????? ????? ? ?????? ????????? ???? ????? ??? ???

Ez
di Qoçanê re çûm Bacgîran
?? ?? ???? ????? ?? ???????? ??????.

Pîzpîzka Zirnê û Qo??mê
ji qamî??an çêdibe
 ???? ?????  ???? ? ????? (????? ??) ?? ???? ?? ????? ?? ???? 

Mê??i mê??i viz - viz
ji te, hingiv ji min
???? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ??

Ez par
li Layînê û Kelatê bûm
   ?? ?????? ?? ????? ? ????? ????. 

Ard
bi êlegê (hêlek, qelûr) tê bîtin (bêjîn / serend kirin
??? ???????? ??? ?????? (????) ?? ???.

??ijî ya penîrê nuh (taze)
ji parzin dirijîya nav te??ta mîsî ya qelay kirî
?? ???? ????? ?? ???? ???? (????? ???? ????? ???) ????? ????? ??? ??? ??? ?????? ?? ??.

Kurmanj
li menteqa me??kan (bakûra Sewziwarê) û menteqa Serwilayetê (bakûra rojava ya Nî??abûrê) jî zehf hene
 ???? ?????? ?? ??????? ????? (???? ??????) ? ????? ???????? (???? ????? ???????) ??  ???? ??????.

Kurmancên Serexsê û Layînê
ji zimanê zikmakî ya xwe pir hez diken
 ????????? ???? ? ????? ???? ????? ??? ?? ???? ????? ?????.

Ez kurmanjên Xorasanê qet
ji bîrnakim û ruhê min bi wê derê girêdayî ye
 ?? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??? ? ??? ?? ?? ???? ??? ????? ????.

Hinek
ji kelegî û koçerên kurmanj ên Xorasanê ji ê?? û jana bawî (bah, re??ebah) gilî û gazî dikirin
     ??????? ?? ?????????? ? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ? ??? ???? ?? ????????? ????? ?? ?????.

Li hember (hevber) çîyayi Hejarmeçîtê da çîyayê ??ahîcanê (??adîcan) ye, li ser wan wargehên koçeran hene, di bin da rûbara (rûdxana) Etrekê diherike, li ber rûbarê da ??ehrê Qoçanê û welatê min tê dîtin
?? ????? ??? ???????? ??? ???? ??? (???? ???) ????? ?? ??? ???? ??????? (???????) ?????? ????? ??????? ?? ????? ?? ????????? ????? ???? ????? ?? ???? ??????? ??? ????? ? ?????? ?? ???? ?? ???.
ji mino li mino
?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? (?? ????? ?? ?? ?????)


  ?- ????? ?????? ?????: ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ?????? ????????? ?? ???.                                            

Belêherê (erê / ê), a, jixwe

Belê, ez te nas dikem
???? ?? ??? ?? ?? ?????

A
, ez ji Qoçanê me
???? ?? ?? ????? ?????

ê (erê)
, Rojîn hevala min e
???? ?????? ????? ?? ????

Herê
, ez alfabêya Kurdî dixwînim
???? ?? ??????? ???? ?? ?? ?????

Jixwe
tu min nas dikî
?? ??? (????????? ????? ?? ???) ??? ?? ?? ?? ??????- ????? ?????? ?????: ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ????????? ?? ???.


, na, ni, nî, ne, nê, no, me, naxêr (nexêr

te bigota min dizanîbu ku tu Kurd î
???? ?????? ???? ?? ?? ??????? ?? ??? ???

Ez
neçûm lê ew hat
    ?? ??????? ??? ????? ???

Ez
naxwazim bêhurmet bijîm
?? ??? ????? ?? ????? ????? ???

Ez
nikarim bê serxwebûn û azadî bijîm (zindigî bikem
?? ??? ?????? ???? ???????? ? ????? ????? ???

Ez
nizanim kuda herim
?? ??? ???? ?? ??? ????

No, ez te nas nakim
??? ?? ??? ?? ??? ?????
 
Naxêr
, ez bindestîyê qebûl nakim
????? ?? ???????? ?? ???? ??? ???

Çima Danîyal
ye (nayê) mal
??? ?????? ?? ???? ??? ???

Gog li nav bêxçe
ne (nine
???? ?? ???? ?????? ?????

Bavo got wer meke
??? ????? ????? ???

Ez Kurmancên Xorasanê qet jibîr nakim
?? ????????? ?????? ?? ???? ??????? ??? ??? 

??ofirên menteqa Kurmanj ya Bakûra Xorasanê li zivistanê bi lez (zû)
najon
?????? ??? ??????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ??????? ?? ????? ??????? ??? ????

Bavo got îro derî dûkanê ve
meke
??? ????? ??? ?????? ?? ????? ??? ???

Ez wê ji xewê ranakim
?? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ???

Min av ve
nexwar
?? ?? ???????


 ??????  – na  ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???. ?????? ?? ????? ????  ???? ??????  – ne    ?? ??????  –  me ????????? ?? ???. ?????????   ne, ni, na  ??? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ? ?? ??? ?????? ?? ???? ??? ?? ????. ??? ??????? ??? ? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ??? ???????? ?? ?? ???? ?? ??? ? ?? ????? ?? ????? (??? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ?? ????? ??????? ?????? ?? ????). ( nînê  ?????  tawandin  ???? ????  na  ?  ni  ) ?? ???? ????? ????   tewandin  ?? ??????? ???? ?? ???.      


Bavo îro kar
nake
??? ????? ??? ??? ???.

Ev
ne xanîyê me ye
??? ???? ?? ?????.

??ivan bi ??ev ra
nakevin
??????? ?? ?? ??? ??????.

Ev qelem (va qelema)
ne dirêj e
??? ??? ???? ?????.

Bindestî
ne xwe?? e
??? ????? ??? ?????.

Ez
naçim debistanê
?? ?? ????? ??? ???.

Wî karî
meke
?? ??? ?? ???.

Qelema min
ne sor e
??? ?? ???? ?????.

ne xwe?? e
ne rind e
ne sêv e
meke
bike
merijîn
birijîn


?- ????? ?????? ?????: ??? ????? ??????? ???? ????? ???? ????? ?????? ????????? ?? ???.                       


ka, kanê, kî, kîjan, ma, çi, çend
  ????        Çere (çawa, çer, çito
    ???   çima (çira
xelko (gelo, tirêm
    ???????    wer (weha, weh, wa
wey (way

       ???? ???? ???????? ????? ??????? ???????          qe
    ??? ?????? ???? ??? ???? ????? ??? ???????
 ??       qey
 

        Çere tu hatî vir
????? ?? ????? ??????

Qe tu ji min çi dixwazî
??? ??? ?? ?? ?? ?? ???????

Qe tu ku were
????? (???) ??? ?? ???????? 

Çawa tu çûyî wir
??? ????? ?? ? ??? ?????????

Çima tu li me napirsî
??? ??? ?????? ?? ?? ??? ??????

Xelko
 ew çûye kuderê
???? ??????? ????? ?? ??? ?????? ??????

Qey tu ji kelê tê
?? ???? (???? ??) ??? ?? ?????? (????) ?? ??????

Qey tu neçûyî 
??? ?????????? (???? ?????)

 Te digot qey ew mamosta ye
??? ???? ?? ????? ????? ???? ???? 

Min digot qey ew mamosta ye
?? ???? ?? ???? ????? ???? (????) ????

Çer
ez herim mala wan
?? ?? ???? ?? ???? ???? ??????

Ka mamoste
???? ?? (??????)??

Tu
çi dibêjî
Te
çi kir
çi anî
Saet
çend e
Saet
çî ye
Hûn
çend salî ne
Çend sêvan bide min
Çend xweng û birayên te hene
Çend heb qend bide min
Way li mino / minê
??? ?? ?? (?? / ???)

Hek
wer bibe?  (ku weha bibe
??? ?????? ??????

Wer dibe
??????? ?? ?????

Ma ev a te ye
??? ??? ??? ??? ??????

Ma tu li îstgah otobusê peya (pêde / pîyade) bûyî
??? ??? ?? ???????? ??????? ????? ??????

Ma tu neçûyî debistanê
??? ??? ?? ????? ??????????

Çima Rojîn digirîye
??? ?????? ???? ?? ?????

Çima xwezûrî rojînê hey xwezîya xwe dadiqurtînîye
??? ??? ???? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ?????

Kanê debistan û xwendin û nivîsîn a bi Kurmanji
?????? ????? ? ?????? ? ?????? ?? ?????????

Ma tu sibe terî (diçe) dereki? A, ez ê herime Layînê
??? ??? ????? ?? ???? ???????? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ?????.

Tu
çawa dikarî weqes bigerî
??? ????? ?? ?????? ?????? ???????

Nizanim
çima îro dilê min hatiye girtin
??? ???? ??? ????? ??? ??????? ????


?- ????? ?????? ?????????: ??? ????? ??????? ??? ? ????? ????? ???? ?? ? ?? ????? ????????? ? ??????? ?? ?? ?????? ?? ????. 

      ???? ??? ?????? ???? ?????        Da / ta, daku / taku
jiber, jiber ku, jibo, bo
ku, çer ku
seba (sa, sewa), saku
sebeb (sedem
loma (lewma, lewre
çinku (çimkî
heta ku


Ço /??iv rakir da (ta) lêxe Rojînê
??? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ?????? ????

Ez
jiber sitema ??îxan derketim
?? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?????. 

Daniyl tifang kirî daku here / biçe nêçîrê
?????? ?????? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ????.

Jiber ku welatê Kurdan bindest e, nivîsîn bi zimanê me jî, qedexe ye
????? ????? ?????? ????? ??? ???? (?????? ???? ???) ????? ?????? ?? ???? ?? ??? ????? ????.

Jibo pê?? xistina zimanê kurdî yekitîyeke zimanzanan lazim (pêwîst) e
???? ???????? ???? ???? ?? ????? ? ?????? ???? ?????? ??? ???? ????.

Serxak û binxaka Kurdistanê talan dibe
loma Kurd hejar û feqir in
?????? ? ??????? ???????? ????? ? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ? ????? ??????.

Kurd bûne bindest,
seba ku li xwe xwedî derneketine (werneketine
????? ??????? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ????? ??? (?? ????)

Ew
seba (sa) min ra hat
????? ????? ?? ???.

Gerê ew pir zû bên
daku em bigihêjin qetarê
?? ??????? ???? ???? ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ???? ?????.

Ez ê her ti??tî bikem
daku dilî wê xwe?? kim
?? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ???.

Ew hindik dixwe daku çax (qelew) nebe
????? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ????.

Çer ku wan em dîtin, bangî (bange, bane) me kirin
???? ???? ????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ?????.

Çer ku ez bigihêjim wir, ez ê ji te ra tilifon bikim
???? ????? ?? ???? ????? ???? ??? ?????? ????? ???.

Berî ku tu bigihêjî avê, derlingê xwe hilmede
??? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ?????.

Wan nedihi??t em bi kurmanjî binivîsin
daku em gi??t bibin Fars
???? ?????????? ?? ?? ???? ??????? ??? ?? ??? ?? ????? ????.

Heta
ku ew hat, em çûn
??? ?? ????? ???? ?? ???????.

Heta ku
ew bihata, em ê biçûna
??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????.

Êzing
jibo ??ewtandinê ne
???? ???? ???? ??? (???????) ?? ?????

Werzi??
sa tendurustîyê lazim e
???? ???? ????????? ???? ????

Sa çi ra dêri venakî? Saku kilît bi min ra nine (nîne
???? ?? ??? ?? ??? ??? ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?????.

Ji dêlva
ku (li ??ûna ku) radyoyê veke, tilivîzyon vekir
???? ???? ????? ?? ???? ???? ????????? ?? ???? ???.

Ademên
ku dewlemend in (dara ne), kar nakin
 ??????? ?? ???????? ??????? ??? ??? ????.

K
u
ez çûbama welêt, ez ê kêfxwe?? bibama
 ??? ?? ?? ?????? ?????? ????? ???? ?? ???? (???? ?? ????)

Tasa
ku li der bimîne, se dihalêse
????? (???? ?????) ?? ?? ????? ?????? ?? ??? ?? ???


?- ????? ?????? ??????? :                                                                                               

????????? ????? ????? ?????????? ??????? ?? ?? ???? ??????? ?????? ??? ??? ????? ?? ??????????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??? ?? ?? ????? ??????.
 

Ba, bal, belkî, bes, bese, cem, sipas, dîsa, êdî, gel, gor, her, heta
heya, jixwe, tewrî, tenê
??aba?? (??ewa??) / sipas
hînga / hîngê
nêzik / nik
loma (lewma, lewre, lewra
mîna (wekî , nata , nola, nala
haka (weha, wilo , wisa, wek
xwastin (xwezika , xwezî


????? ???? ????? ?? ??? ?? ??? (???????? êdî ?? ???? ?????? nema ????)         Êdî  

Êdî ez narim mala wan (carek din ez narim mala wan
 ?? ???? ?? ???? ???? ??? ???.
 

Ez nema diçim mala wan
   ?? ???? ?? ???? ???? ??? ???. 

K
u xwedê bêje ” erê ” êdî kes nikare pê?? lê bigire
??? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ?????? ????? ?? ?????.

Êdî (dî) bes e, weqes zilm û zor li ser Kurdan
  ???? ?? ?????  ??? ??? ??? ? ??? ??? ????? 

Êdî rabe herinê (di rabe henê
    ???? ???? ?? ????

Ez li
ba te me
?? ?? ???? ??? ????? (?? ??? ?????).

Ew li
bal min bû
????? ?? ???? ?? ???.

Ew
belkê bêbe wir
????? ???? ?? ????? ?? ????

Rojîn
bes tu were
?????? ???? ???? ??? ??????.

bese
bixwe
cem wê ye
dîsa hat
gel min e
gor wan
heta êvarê
heya sibehê
loma nêye
lewma xwar
mîna ??êr
nêzîk te
jixwe nêye
tenê tu were
????? ??? ???.

wekî
mêran
??? ??? (????? ?? ??????).

weha
nabe
??????? ??? ???.

wilo
dibe
??????? ???? ????

wisa
rind nine
??????? ??? ?????.

xwast
bike
?????? ????? ???.

Dîsa
li Qoçanê baran dibare
?????? ?? ????? ????? ?? ????

Ger
em azad bibin hînga em ê mîna ademan bijîn (zindigî biken
??? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ??? ????? ?????? ???.

Heta
ku ew neyê, ez naçim (narim
??? ?? ?? ?????? ?? ??? ???.

Wekî
(wek ku) te got, va kara cûr nabê
??????? ?? ??? ??????? ??? ??? ??? ??? ???.

Hetanî
êvarê em li wir man
??? ??? ?? ?? ???? ??????.

Sal
mîna bawî??kan tên û terin
??? ?? ??? ?????? ????? (???? ???) ?? ???? ? ?? ????.


??????? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???????? ? ?????? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?????? ?? ???? ? ?? ??????? ???? ?????? ?????? ? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ?????? ???? ?? ????? (?????? ???) ?? ??????? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ??????? ???. ?? ??????? ??? ????? ????:

Jê … , tê … , pê … , lê

     Lê = li + wê / wî
jê 
= ji + wê / wî
    pê 
= bi + wê / wî
Tê 
= di + wê / wî

Kesên ku ??agirdê wî bûn (bi wî) va kar dikirin
????? ?? ??????? ????? ????? ?? ????? ??? ?? ?????.

Hûn çere û kînga
hesîyan
??? ?? ? ????? ???? ??????

Hûn çima
dikenin
??? ??? ?? ?? ?? ???????

Em bi rastî
kêfxwe?? bûn
??????? ?? ?? ?? ?????? ????

Ew gi??t (kulî)
hilhatin
????? ???? ?? ???? (????) ??? ???? (??? ???????)

Menteqa qoriqkirîye tendorê li bakûra Qoçanê ye û
da pezkovî hene
??????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ????? ???? ? ?? ???? ??????? ???? ????? ????.

Mêrikê Hotilê otaqa min û nivînên ku ez
(di wan) da rakevim bi min nî??an dan
???? ??????? ????? ????? ? ????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ???.

Mizgînekê ji bavî min bistînin saku
(ji wî) ra nevîyek çêbûye
?? ???? ?? ???? ?????? ???? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ????.

Dixtor
(li wê) tema??e kir û got ku ew sax e (salim e / xwe?? e
????? (????) ?? ????? ?????? ??? ? ????? ?? ????? ???? ????.

Min gepa wî
(li wî) wegerand
?? ???? ????? ?? ??? (?? ??) ?????????


???? ??????? ? ????? ??????? ??? ???? ???? ?????? ??? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ???? 
                                     
 1)            Tê = di + wî / wê (vî / vê

Tê  =
tu + ê           (2

                tê
bixwezî, ew ê bide te
??? ???????? ????? ?? ??? ????? ???
                       
3)           
 ?????         Tê
 
       
  ??? ?????   meha 


 
4)         
   ?????? ?????? ????         Tê


 ??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??? ? ????? ????? ??????? ? ???? ? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ???.                                                       
gihi??tin, têdan, têketin
Lê  =
li + wî / wê (vî / vê)  [( li kesekî / li ti??tekî         (1

ew(li dîya xwe) çûye
????? ?? ?? (?? ?????) ?????? ????.

sêri
(li wê) digerîne
??? (?? ?? ) ?? ?????? ?? ???.

Beran
(li mîyê) ket
??? ?? ??? ????? ???? ??? (???? ??? ???)

Bavo (li wî) nifir kir
??? ??? (?? ??) ?????? ???.

Deynî (dêhnî) wî
(li wî) vegerîne
??? / ??? ?? ?? ??? (?? ??) ?????????.

Min barê xwe
(li kerê) kir
                  ?? ??? ??? ?? ???? (??? ?????) ??? ????.


     
 2)        
 ???? ?? ???? ????         Lê
 
Rovîyan rê birîne navê guran derketîye
????? ?? ???????? ???? ??? ??? ??? ????? ?? ????.

Tav herdê dixemilînekarkirin adem (mirov
                     ??????? ???? ?? ?????? ?? ??? (???????) ??? ??????? ????? ??


3)               
  ???             Lê

Baran barî û
ket bin xanîyê me
              ????? ????? ? ??? ?? ??? ???? ?? ???????
                       
                  
     4)     ???? ??? :  ???? ??? ???? ???? (???? ??? ???? ???? ?? Lo ????????? ?? ???)           
 Lê
  
 
Rojînê
???? ???? ??????

Lêlê
tu kuda terî
 ???? ????? ???? ??? ??? ?? ??????

Lo 
lawiko
???? ??? ???

Lo
Re??o
 ???? ???? ??? (????)
(????? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ??????? ? ??????? 
???? ?? ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ????)

Lolo 
meke barebar (qareqar
 ???? (???)  ????? ? ????? (????? ? ???????) ???

Xelko
ez çi bikem
 ???? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ?????? Xelko (gelo  ??? ????????? ?? ???

  (???? ????? ??? ????:  ax, ox, ay, êh, ah, hah, of, tûf, wax, wey  

  
  5)           
  ?????? ?????? ????                Lê
  
   ??????? ????      Lêgerîn
  ?????? ????? ?????? ????        lêkolîn
   
 ???? ???????      xistin
  ???????? ???? ????      kirin  
     1)        ???? ??????      = ji + wî / wê (vî / vê 

Heke te Rojin dit jê
ra mebêje (mewêje 
??? ??? ?????? ?? ????? ???? ?? ??????.

   2)          ?????? ?????? ????                      jê 

                          ????     Jêkirin
sêv ji darê kirin
         ????? ?? ?? ????? ????

?? ???? ????   
çûn
çiqesçû  ye


 
                
   
1)        
 ???? ??????     pê  = bi + wî / wê (vî / vê

hesiyan
?? ?? ????? ???

kenin
?? ?? ??????

xwe?? bûn
?? ?? ??? ????

nikarim reqîb bibim
?? ?? ??? ?????? ???? ???

nikarim bilîzim
?? ?? ??? ?????? ???? ???
 
2)           
 ??  -  ???           pê

lê kirin
?? ??? ?? ???????

ji kirin

?? ??? ?? ?????

Rabûn ser
(piyan
?? ?? ???????

Rakirin ser
pê 
(piyan
?? ?? ????????

Mîh
li berxa xwe nake
??? ?? ??? ??? ?? ??? ?????

 3)          
?? ???? -  ?? ?????         pê
 
Ketin (pey) min
?? ????? ?? ??? ????????

Dan
(pey) hev
?? ????? ?? ????

Sibeh tê, xêr jî ji
ra tê
??? ?? ???? ??? ? ????? ?? ?? ?????? ?? ???
 
4)        ??????  ?????? ????           pê

               
  ??????     Pêçandin
 
   ??????? (????)      ketin
       
    ???? ???? (????)     pêxistin (vêxistin
   
---   -   ---   -   ---                                                  
 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28