Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (11)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (11)
در مورخه : Friday, July 30 @ 23:41:58 CEST
????? ????????? ???????

Tewandin  ?? ??????? ???? ?? ???? (????? ???? ? ?? ???? ??????) ?? ???? ???? ??????? ????? ???? ???? ? ?? ?????? ?????? ????. ?? ???????? ??? ??????? ???? ???? ?? ??? ???????? ? ?? ?? ???????? ???? ?? ????? ???? ? ?? ?? ???????? ???? ????? ???.


?? ??????? ?????? ? ?? ???? ???? ??? ??????? ?? ????? " ???? ? ??? " ????????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ?? ???????   " Tawdan  / Tewandin "  ? ??  "  Xwar kirin  "  ????????? ?? ???. ???? ??????? ?????? ???? ?? ?????  Ki??andin  ????????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????? ? ??????? ????.

??????? ???????? ????? ??????? ???? ? ???? ??????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ????? ???? ???? ? ??????? ??‌????. ??? ??????? ?????? ??????? ????? ????? ????? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????? ? ???? ??????? ???????.

???? ???? ?? ???? ???????? ????? ???? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ??? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ?????? ???????? ??????? ? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ? ?? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? ? ???? ??? ?? ???? ?????? ????? (?? ????? ?????) ?? ?????? ???? ????? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ? ??????? ?? ????.

Tewandin  ?? ??????? ???? ?? ???? (????? ???? ? ?? ???? ??????) ???? ???? ???? ? ?? ?????? ?????? ????. ?? ??? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ????? ?? ???? ??? ????? ? ????? ???????? ??? ??? ?? ?? ?????? ???? ???? ? ???????? ??????? ? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ??????? ????? ???? ????? ???? ???? ? ???? ?? ????. ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ? ?? ????? ???? ?????????? ??? ?? ???? ? ????? ?? ?????? ? ???????? ???? ??? ???.

?? ???????? ????? ???? ? ??????????? ??????? ?????? (???? ??????? ?? ???? ??????) ???? ???? ?? ??? ???????? ? ???????? ? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ??????? ????? ??????? ???? ? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????? ????????? ??????? ?? (??? ????? ???? ?????) ????? ???.

??????? ?? ?? ??????;  ???? ????? ? ?????? ???? ???? ( ?? ???????: affix, prefix, suffix) ? ?? ??????? ?? ?? pirtik, pê??pirtik, pa??pirtk  ?? ?????. Pirtik  ?? ???? ???? ???? (???? ????? ? ?? ???? ???? ????) ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ????.

Mesrefa çûyinê ji ya hatinê hêsantir bû
????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ???.

bilûrên ??ivanan
?? ??? ???????

kirasê keçikê
?????? ?? ?????

kera kelegîyekî
????? ?? ????????

?? ??????? ???? ???????? ???? ?? ??? ???? ? ???????? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???. ?? ???? ??? ??????  hatin  ? çûyin (çûn ???? ?????? ?  ê  ???? ????? ????? ? ??  pa??pitika tewandin   ????.

??? ??? ???? ?? ????? ??????? ???????? ????????? ???? ????? ?? ??????? ?????? ? ???? ?????? ??? ? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ??? ?????????? ? ????? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ????? ??????? ??? ?? ??????? ?? ???? ? ?? ?? ???? ?????? ????????? ????? ???? ?? ???.

?????? ???? ??????? ????? ?? ???? ? ?? ????? ???? ?? ??????? ?? ?? ??? ???? ? ?????? ????? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ?? ?????:

1 –  ???  
2 –  ?????

3 –  ????? ? ?????
4 –  ????

?? ??????? ????? ???? ?? ????? ?????? (??????? ? ?? ?? ? ????? ??? ???) ?? ???? ??? ?? ?????:

???? - ????? (???:  gewr, rind, bilindtir, mezin, qe??eng, … )
? - ??? (???:  îro, hînga, nêzîk, bes, kêm, kînga, nika, pa??î, berî, …)
? - ????? ??????  (???:  di, li, ji, di – da, ji – ra, …)
? - ????? ????  (???:  wek, û, yanku, lê, ku, … )
? - ????? ???  (???:  Lê, Lo, ax, way, ox, tûf, hey, wax, … )1 - ??? (?? ????? ????? ???? ?? ?? ????)   
      Nav (Tewandin, xwar kirin, tawdan


??? ?? ????? ?? ??????? ? ?????? ?? ?? ???? ???????? ????? ? ?? ?? ?? ???. ???? ????? ?? ???? ??????? ????? ???? ????? ?????? ???????? ????? (?? ?????? ? ?? ?? ???) ?? ???? ? ?? ???? ??????? ? ?? ???? ??? ?????? ????? ???????? ??? ??? ?? ?? ?????. ????? ?? ?????? ??? ? ?? ???? (???????) ?????? ????? ?? ?? ??? (???? ???) ?? ????? ??? ??? ??? ? ???? ???? ? ??????? ??? ?? ???? ?????? ????? ??????? ?? ?? ??? ???? ? ??????? ? ???????? ?? ????? ????? ???? ????? ? ??? ???? (???? ????? ???: ?????? ???? ? ... ??????? ??????? ???? ?????? ???? ???? ??? ????).

?? ??????? ???? ??? ??? ? ???? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???? ? ?? ??????? ?? ?????:

???? – ?? ????? ?????? (???? ?????? ?? ???? ??????)
? –  ?? ????? ??????? (???? ?????? ?? ???? ??? ? ?????)
? –  ?? ????? ??????? ( ??? ?? ????? ??????)
? –   ?? ????? ????
? –   ?? ????? ???? ??? ( ??? ?? ????? ???)


????  –  ??? ?? ????? ?????? (???? ????: ???? ?????? ?? ???? ??????)

?????? ?? ??? ?????? ????? ???? ?? ?? ????? ?????? ????? ???? (?? ???? ??????)? ?? ??? ?? (????? ? ?? ?????) ?? ???. ?? ??????? ??? ??? ???? ????? tewandin  ???? ?? ?? ??? ?????? ??? ? ?? ?? ?????  (xwar kirin) ???? ????. ????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?????  ê   ?  ????? ???? ?? ??????? ?????  î  ? ????? ??? (?? ???? ? ?? ????) ?? ?????  an  ??????? ? ?? ?? ????? ?? ????. ????:

????? ????    Navên mê 

Keçê (keçikê) kiras kirî
?? ????? ?????? ?? ????.

Mangê ka xwar
???? ??? ??? ?? ????.

Rojînê gul av dan
???? ?????? ???? ?? ?? ???.

Delalê kiras kirî
???? ???? ?????? ?? ????.

Keçê (keçikê) nan pijand (pat
?? ????? ??? ?? ????.

Keçekê ew dît
?? ????? ?? ?? ???.

Lêylayê ew da min
???? ???? ?? ?? ?? ?? ???.

Mirî??kê av vexwar
???? ?? ?? ?????.

Bizinê ceh xwar
?? ?? ?? ????.

Lêylayê sêv xwar
???? ???? ??? ?? ????.

Berfînê name xwend
???? ?????? ???? ?? ?????.

Perwînê kitab xwend
???? ????? ????? ?? ?????.

Rojînê ji min ra xelatek kirî
???? ?????? ???? ?? ?? ???? ????.

Ez mehînê dibînim
?? ?????? ?? ?? ????.


  ????? ????        Navên nêr

Karmendekî tilifon kir
?? ?????? (????) ?????? ???.

Lawikek(î) / Lîwik keç xelat kir
?? ??? ?? ?? ????? ????  ???.

Xortekî (lawikekî) ew dît
?? ??? ???? ?? ?? ???.

Efrasîyabî (Efrasîyêb) kitab xwend
???? ????????? ????? ?? ?????.

Ferhadî (ferhêd) name nivîsî
???? ?????? ???? ?? ?????.

Danîyalî (Danîyêl) qelemek da min
??? ?????? ?? ??? ?? ?? ???.

Nasirî (Nêsir) kitaba min xwend
??? ???? ????? ?? ?? ?????.

Nasirî (Nêsir) kitab xwend
??? ???? ????? ?? ?????.

Wî kurî (lawikî) agir bi dilê wê xist
?? ??? ???? ?? ?? ?? ??.

Vî lawikî kiras kirî
??? ??? ?????? ?? ????.

Wî xortî berx av dan
?? ??? ????  ??? ?? ?? ?? ???.

Ez hespî (hêsp) dibînim
?? ??? ?? ?? ????.


????? ???       Navên pirhêjmar


??ori??geran hêsîrek ku??t
???????? ?? ???? ?? ??????.

Kelegîyan genim çand
?????????? ???? ???????.

Palevanan nîsk çinîn
??????? ??? ?? ??? ?????.

??ori??gerinan hêsîrek ku??t
???? ?? ????????  ?? ???? ?? ??????.

Kelegînan genim çand
??????? ?? ???????? ??  ???? ???????.

??agirdan alîkarîya me kir
??????? ?? ?? ??? ?????.

Çûçikan tût xwarin
??????? ????? ?? ?? ??????.

Bizinan ceh xwar
???? ?? ?? ??????.

– ?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ??????? ? ????? ??? ???  ( ?? ??????? ??? ??? ???? ??? / ????? ?? ?????? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ???? ?? ??????  n  ?????? ???? ?? ???).  ????:

Cotkar hatin
??? ????? ?????.

??agird rabûn
??????? ???? ????.

Rêwî dihênijîn
??????? ???? ?? ????.

Do??men ê bimirin
?????? ????? ???.

Hesp hat
Hesp hatin
Mehîn (mahîn) hat
Mehîn (mayn) hatin


– ?????? ?? ???? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ? ?????? ??????? ??? ????. ????: 

Mêr tifangan amade dikin
????? ???????? ?? ????? ?? ????.

Jin ??ori??geran bi rê diken
???? ???????? ?? ???? ?? ????.

Keç xortan dibînin
??????? ????? ?? ?? ?????.

Koçer ê biçin (herin) zozanan
??????? ?? ?????? ?????? ?????.

Xort ê biçin (herin) çîyan
????? ?? ????? ?????? ?????.

Serbaz ê do??men bikujin
??????? ???? ?? ?????? ????.


?  –  ??? ?? ????? ??????? (???? ????: ???? ?????? ?? ???? ??? ? ?????) 


 ??????? ??? ? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ???? ?????? ?? ?? ??? ( ??????? ?? ????). ????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?????  ê   ?  ????? ???? ?? ??????? ?????  î  ? ????? ??? ?? ??????? ????? an ? ?? ? ?? ????? ?? ????. ????:


???? ???

Ez ??ivanan dibînim
?? ??????? ?? ?? ????.

Ez hesp û mehînê dibînim
?? ??? ? ?????? ?? ?? ????.

Ez hesp û mehînan dibînim
?? ??? ? ???????? ?? ?? ????.

Ez mîyê û bizinan dibînim
?? ??? ? ???? ?? ?? ????.

Ez hespî (hêsp) û mehînan dibînim
?? ??? ? ???????? ?? ?? ????.

Em gulan diçinin
?? ???? ?? ?? ?????

Xort keçan xelat diken
????? ?? ??????? ???? ?? ????

Rojîn bizinê dido??e
???? ??????  ?? ?? ?? ????.

Danîyal tifangê hildigire
???? ??????  ?????? ?? ?? ????.

Rojîn nîn (nên) dixwe
???? ?????? ??? (????) ?? ????.

Rojîn ??îvê çêdike
???? ?????? ??? ????? ?? ???.

Rojîn wî gîyayî dikelîne
???? ?????? ?? ???? ?? ?? ??????.

Ez nameyê (namê) dinivîsim
?? ???? ?? ?? ??????.

Ez hespekî dibînim
?? ?? ??? ?? ?? ????.

Ez hespan dibînim
?? ????? ?? ?? ????.

Lale sêvê dixwe
???? ???? ??? ?? ????.

Lale sêvan dixwe
???? ???? ????? ?? ?? ????.

Danîyal kum (kumî) dide serî xwe
?????? ???? ?? ?? ??? ?? ?????.

Lale desmalê dide serê xwe
???? ???? ??????? ?? ??? ??? ?? ?????.

Lale ??ekerê (??êker) dixwe
???? ???? ??? ?? ????.

Lale ??ikolatan dixwe
???? ???? ???????? ?? ?? ????.

Danîyal rojnameyê (rojnamê) dixwîne
?????? ??????? ?? ?????.

Danîyal rojnameyan (rojnaman) dixwîne
?????? ??????? ?? ?? ?? ?????.

Lale diçe debistanê
???? ???? ?? ????? ?? ???.

Mamoste dersê dide
??? ???? ??? ?? ???.

Mamosta dersê dide
???? ???? ??? ?? ???.

Min qelemek da Danîyalî (Danîyêl
?? ?? ??? ?? ?????? ????.

Min reqema tilifona xwe da Zînê
?? ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ????.

Lale duçerxê diajo (dajo / tajo
???? ???? ?????? ????? ?? ???.

Dara otomobîlê dajo
???? ???? ????? ????? ?? ???.

Lale nanî (nîn) dixwe
???? ????  ??? (????) ?? ????.

Dîlber du kitaban bi hev ra dixwîne
???? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ?????? ?? ?????.

Dara nameyê (namê) dinivîse
???? ???? ???? ?? ?? ?????.

Nasir kitabê dixwîne
???? ????? ?? ?????.

Lale nîn (nanî) çêdike
???? ????  ??? (????) ????? ?? ???.

Koçer li biharê diçin (terin) zozanan
??????? ?? ????? ???? ?? ?????? (??????? ??) ?? ????.

Ew Zelalê dibin kuderê
???? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ??????

Em ê kitabekê bikirin
?? ?? ????? ?????? ????.

Lale Kevçîyekî di??o
???? ???? ?? ???? ?? ?? ????.

Ez beranî kur difiro??im
?? ??? ??? ??????? ?? ?? ??????.


???? ?????


Ez ê ??ivanan bibînim
?? ??????? ?? ????? ???.

Em ê gulan biçinin
?? ???? ?? ?????? ???.

Ez ê keçê bibînim
?? ????? ?? ????? ???.

Ez ê lîwik (lawikî) bibînim
?? ??? ?? ????? ???.

Danîyal ê mangê bibe olengê
???? ?????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? (???????) ????? ???.

Lale ê (yê)  sêvan bixwe
???? ???? ????? ?? ????? ????.

Lale ê (yê)  sêvê bixwe
???? ????  ??? ?? ????? ????.

Ew ê (wê) ??ehran bixemilînin
???? ????? ?? ???? ???? (????????) ?????? ???.

Ez ê bêjeyan ducar binivîsim
?? ????? ?? ?? ?? ??? ????? ?????.

Em ê dawetê bixemilînin
?? ????? ?? ?????? ?????? ???.

Hûn ê yêkê bi tenê bînin
??? ??? ????? ?? ???????.


-  ?? ???? ??????? ????? ?? ?? ????? ?????? ????? ???? ??????? ?? ????? (??? ?? ???? ??? ? ????? ?? ??? ???????? ?? ? ?? ????? ?? ???). ????:


???? ??????

Kelegîyan gur ku??tin
?????????? ??? ?? ??????.

??ivanan pez dîtin
??????? ??????? ?? ?????.

Min karger dîtin
?? ??????? ?? ????.

Min keçik dît
?? ????? ?? ????.

Min lawik dît
?? ??? ?? ????.

Zînê ez dîtim
Zînê rojîn dît
Hespan ceh xwar
Mangan gîya xwaribû
Xizîn pencere ??ikand


- ????? ???? ?? ?? ???? ????  e   ? ?? ????  a   ???? ?????? ?????  ??????? ?? ??????? ??????? ( ?? ??? ? ????? ???) ???? ??????? ????? ????? ??  ê  ?????? ?? ????. ????:


Ez çûbûm çîyê ê
Çîya  >    Çîyê
?? ?? ??? ?????? ????.

Ez ber bi çîyayî (çîyê) Gulîlê terim (diherim
Çîyayê    >   çîyê
?? ?? ???? ??? ???? ?? ???.

Çiyayê (çîyê) bilind hemî??e li ser dûman heye
??? ???? ????? ?? ???? ????.

Ez ji çîyê ??ahîcanê (??adîcanê) pir hez dikem
?? ?? ??? ???? ??? (???? ???) ???? ?? ???.

Dinê li dinê, çavê gur li bizinê
Dinya >   Dinyê > Dinê
???? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ????.

Rojîn çirayê (çirê) xeva dike
Çira  >  Çirayê    >   çirê
???? ?????? ????? ?? ????? ?? ???.

Rojîn perdeyê (perdê) radike
Perde   >  Perdeyê    >    perdê
???? ?????? ???? ?? ???? ?? ???.

Min ji hevêl ra got
Heval   >    Hevêl
?? ?? ????? ??????.

Min ji ava rûbêr (çêm) vexwar
Rûbar (çem)  >   rûbêr (çêm
?? ?? ?? ??????? ??????.

Gê ka xwar
Ga       >         Gê
??? ??? ?? ????.

Ê?? genim ard kir
A??     >       Ê??  
????? ???? ?? ??? ???.

Ez ji ??êhr têm
??ehr     >  ??êhr
?? ?? ??? ?? ???.

Ez kêvir tavêjim (diavêjim / davêjim
Kevir  >   kêvir
?? ??? ?? ?????? ?? ???.

Kî li ser xênî ye
Xanî  >  xê
?? ?? ??? ???? ??????

Firoke bi asmên ket
Asman    >   asmên
??????? ?? ????? ???????.

Ez ê hêsp bikirim
?? ?? ??? ?? ????? ????.

Berên ceh xwar
??? ?? ?? ????.

Rojîn ji berên ditirse
???? ?????? ?? ??? ?? ?????.

Gavan   >    gavên ( ??????? )   

??ivan    >    ??ivên (?????  )   

??ervan   >   ??ervên (????? )   

Kar      >        kêr (???)   

Xebat      >    xebêt (????????)

Ez çûm a??      >   Ez çûm ê??
?? ?? ????? ??????.

Werin fetîr bixwan   >  Werin fêtîr bixwan
?????? ?????? (??? ????) ??????.

Ba lêxist        >   Bê lêxist
??? ?? ?? ??.

Nasir  >        Nêsir
Efrasîyab  >  Efrasîyêb
Danîyal >    Danîyêl
Ferhad  >    Ferhêd???  ?????  ? ?????

???? ?? ???? ????? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? (?????) ??‌?????. ????? ?? ???? «???? ?? ?? ??? ????»? «????» ? «???» ?????? ??????? ??? ??????? «???» ?? ??‌????? ? ??‌???? ?? ?? ???? «????» ????? ??‌???. ?? ?????? ?? ??? ???? ???? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?? ??? ???? (?????) ??‌?????. ????? ???? «?????? ?? ????» ?? ?? ?? ??????? ???‌???? ?? ?? ????? ?? ??? ????.

?? ???????? ?? ?????  ek (yek , in  ???? ??? ????? (????? ????? ? ???)? ? ?? ?????  ê, a, ên  ???? ??? ????? (????? ????? ???? ? ????? ? ???) ???? ?? ???? (??? ??????? ?? ???? ????? ??????? ?? ?????). ??? ??? ???? ? ????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?????  î   ????????? ??? ???? (???? ?? ?? ??????? ??? ???? ? ???? ?? ???? ??? ?? ????)? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?????? ????  î  ?? ????  ?? ?????  ê  ?? ??? ?? ?? ?? ????. ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????  î  ????????? ?? ????? ?????? ??  ê  ?? ????????? ?? ????.


ek  > Hespek, mehînek, kewek, jinek, mamosteyek, stûnek
in  > Hespin, mehînin, ??ivanin, jinin
ê    >
  Hespî min (hespê min, çîyayî bilind (çîyayê bilind), pismamî min (pismamê min
a   >
  Mehîna min, newala kûr, dotmama min, jina delal, stûna qalind, destmala rojînê, kewa mê
ên  >  Hespên me, çîyayên bilind, pismamên me, kewên nêr, mehînên me, newalên kûr, dotmamên min, jinên delal, stûnên qalind, destmalên rojînê, kewên mê           ????? ???? ?? ?? ???? ????? ????(????? ? ?????) -     Lawik
???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ?????
????Lawik LawikekLawikLawikin
?????Lawik(î) /lîwikLawikekî Lawikan Lawikinan
???? ???Lawiko ………Lawikno ………         ????? ???? ?? ?? ???? ????? ???? (????? ? ?????) - Xort
???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ?????
???? Xort Xortek Xort Xortin
?????Xort(îXortekî Xortan Xortinan
???? ???Xorto ……….Xortno ……….
 


        ????? ???? ?? ?? ???? ????? ???? (????? ? ?????) -  nan 
???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ?????
????NanNanekNanNanin
????? nîn / nên/ nanîNanekîNananNaninan
???? ???Nano……….Nanino………


?????: ?? ??????? ??? ????? ?????? ?????    ek –  ? ??   yek –  ?????. ??? ??? ????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?????  î   ????????? ??? ???? (???? ?? ?? ??????? ??? ???? ? ???? ?? ???? ??? ?? ????)? ?? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?????? ????  î  ?? ???? ????   a  ? ??  e  ?? ??? ?? ?? ê  ??? ???? ? ????????? ?? ??? ?? ?? ?? ???? (??? ???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????). ??? ??? ?? ??? ????  a  ? ??  e  ???? ??????? ???? ????? ?? ?? ??????? ??? ???? ? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ???? (??? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ??????? ????? ê  ????? ?? ????).


 Li baxekî hat dîtin    
?? ?? ???? ???? ??. 
                         
 Em çûn ??ehrekî 
?? ?? ?? ??? ???????.


 Di destekî da sêvek hebû
?? ?? ???? ???? ???.

Ez dikarim nanekî bixwim    
?? ?? ?????? ???? (??????) ?????.

kanîya gund       <        kanîya gund(î
?????? ?? ??????

kurê Elî(yî          >    kurê Elî                      
???? ???? ???

Bide Kawe(yî    >     Bide Kawê (an jî Bide Kawe         
?? ???? ?????.

Ez çûm ê??      <      Ez çûm    a??(î
 ?? ?? ????? ??????.
      
Werin ??êhr       <      Werin ??ehr(î
?? ??? ??????.

Ba(yî) lêxist     >   Bê lêxist
??? ?? ?? ??.


          ????? ???? ?? ?? ???? ????? ???? (????? ? ?????)  - keç 
???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ?????
????Keç Keçek Keç Keçin
?????Keçê Keçekê Keçan Keçinan
???? ???Keçê ……..Keçino ………


Min ji keçê ra got
?? ?? ?? ????? ??????.

Keçekê nan pat
?? ????? ??? ?? ????.

Ew keçan dibînin
???? ??????? ?? ?? ?????.

Ew keçekê dibînin
???? ?? ????? ?? ?? ?????.

Dilê fireh pîr nabe
?? ???? ? ????? ??? ??? ??? ???.

Ez mehînekê (maynekê) dibînim
?? ?? ?????? ?? ?? ????.

Ez mayninan dibînim
?? ?????? ?????? ?? ?? ????.
Çirayekê (çirakê / çirêkê) xeva bike
?? ????? ?? ????? ????.

Mîzekê amade bike
?? ??? ?? ????? ????.

Coyekê (Cokê) bikole
?? ??? ?? ?????.

Xwesûyekê (Xwesûkê) zavê xwe xelat kir
?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ???.

Kursîyekê (Kursîkê) bikire
?? ????? ?????.

Derdê dilan hûr e, kûr e û dûr e
??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ? ???? ???.

Qijik pênîr didize, jûjî maran dikuje
????? (???? ? ?????) ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ?? ???.

Bizinê bido??in
 ?? ?? ??????.

Em ê herin malê
?? ?? ???? ?????? ?????.

Qelemekê bide min
?? ??? ?? ?? ?????.

Em çûn dûkanekê
?? ?? ?? ?????? ???????.

Bot    >   Botan ( ????? ?????? ?? ???? ????????
Qoç    >  Qoçan ( ???? ?? ????? ??????? ? ???? ?????? 
??êr    >  ??êrwan ( ???? ?? ????? ??????? ? ???? ??????
Sor     >   Soran ( ????? ????? ? ??????? ?? ???? ????????


????? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ?????? (?? ???? ? ?? ????) ?? ?????  an  ??????? ?? ????.

Keçan kiras hilgirtin
??????? ?????? ?? ?? ????????.

Serbazan do??men hêjand
??????? ???? ?? ????????.

Pelên daran li Payîzê dirijin
?????? ??????? ?? ????? ?? ?????.

Dengê bizinan tê bîstin
???? ???? ????? ?? ???.

Qeleman tûj bikin
??? ?? ?? ?? ???? (???? ????).

Li malan digerîyan
?? ????? ?? ??????.

Kelan gazkê??î tune
???????? ?????? ??????.


?  –  ??? ?? ????? ??????? (??? ?? ????? ??????)


?????? ?? ??? ? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ???? ??? ?? ???? ?????? ?????? ??? ?? ????? ?????? ???? ?? ??? ??????? ? ?? ?? ?? ??? (?? ????? ??????). ????:
     
???? ??????

Koçer ber bi çîyayan (çîyan ) bi rê ketibûn
??????? ????? ????? ???? ???????? ?????.

Min ji ??agirdan pirsî
?? ?? ??????? ??????.

Min li kelegîyan selam kir
?? ?? ?????????? ???? ????.

Min bi ??ivanan ra nan xwar
?? ?????? ??????? ???? ?????

Min ji keçê ra got
?? ?? ?? ????? ??????.

Te ji xort(î) pirsî
??? ?? ?? ??? ????? ???????

Te ji lîwik pirsî
??? ?? ?? ??? ????? ???????

Wî ji rojînê pirsî                 
?? ?? ?????? ???? ?????.

Danîyal ji ê?? hat
???? ?????? ?? ????? ???.

Dara bi Evînê ra çû debistanê
???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ??????? ?????.

Ez di malan da gerîyam
?? ?? ???? ????? ?????.

Ew di xanîyekî da raketibû
?? ?? ???? ?? ???? ??????? ???.

Ew li malekê rûni??t
?? ?? ?? ???? ?????.

Min li xist
?? ?? ????? ???.

Min Daniyal li Qoçanê dît
?? ?????? ?? ?? ????? ????.

Danîyal ji rojînê pirsî
?????? ?? ?????? ????? ???.


???? ???

Ez ji ??agirdan dipirsim
?? ?? ??????? ????? ?? ???.

Ez li kelegîyan selam dikem
?? ?? ?????????? ???? ?? ???.

Ez bi ??ivanan ra nan (nîn) dixwam
?? ????? ?? ??????? ???? ?? ????.

Danîyal li rojînê dixe
?????? ?? ?????? ?? ???.

Ez ji zimên (zimîn) hez dikem
?? ?? ???? ???? ?? ???.

Ez ne bi duan bûme û ne jî bi nifiran dimirim
?? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ?? ?????? ??  ?????.

Li nav mêran mêr be, li nav ??êran ??êr be
?? ???? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ???.

Çav ji çavan fedî nake
??? ?? ????? ?????? ??? ???.

Lale ji Qoçanê
???? ???? ?? ????? ?? ???.

Hirç li nav daristanê ye
??? ?? ???? ???????? ????.

Bizin li nav bêxçe ye
?? ?? ???? ?????? ????.

Evîn li mala Cecoxanî ye (Cecoxîn e
???? ?? ???? ?????? ????.

Qelem li ser mîzê ye
??? ?? ??? ??? ????.

Ez ji kurmancên Xorasanê me
?? ?? ????????? ?????? ?????.

Lale li kêleka Ferhadî (Ferhêd) rûni??tîye
???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ????.

Lale li zozanê ye
???? ???? ??  ??????? (?????) ????.

Rojîn ji ??îrwanê ye
?????? ?? ?????? ????.

Lale ji Qoçanê ye
???? ???? ?? ????? ????.

Lale ji kelê
???? ???? ?? ?????? ?? ???.

Lale li debistanê ye
???? ???? ?? ??????? ????.

Bêrîvan bi leylayê ra gepdike
??????? ?????? ?? ???? ????? ?? ???.

Lale ji nav baxçeyan (baxçan) tê
???? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ???.

Lale bi xizanan ra dilîze
???? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ???.

Ewr di ser me ra ne
????? ??? ?? ?? ??????.

Ez bi wan ra dibêjim
?? ?? ???? ?? ????.

Ez bi qelemê dinivîsim
?? ?? ??? ?? ?????.

Ez di bêxçe (baxçeyê) da me
?? ?? ???? ?????? ?????.

Li tema??e bike
?? ?? ?????? ????.


???? ?????

Ez ê ji ??agirdan bipirsim
?? ?? ??????? ????? ?????.

Ez ê li kelegîyan selam bikem
?? ?? ?????????? ???? ????? ???.

Em ê li Rojînê bibin mîvan
?? ?? ?????? ???? ????? ?????? ??.

Em ê li mazûvanê xwe hurmet dynin
?? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??????.

Ez ê li kelegî bibim mîvan
?? ????? ???????? ????? ??.

Ez ê li laleyê (lalê) bibim mîvan
?? ????? ???? ???? ????? ??.

Lale ê li Tilivîzyonê tema??e bike
???? ???? ?? ????????? ?????? ????? ???.

Ji ra bibêjin 
???? ????? ??????.


?  – ??? ?? ????? ????  (????? ???? ???? ? ?? ???? ??? ?? ????? ????)  

Tewandina Nav û Cînavan di rew??a xwedîtî (Milkîyet) da


????? ?? ??? ? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ????? ??????? ?? ???? (??????? ???? ??????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ??????? ? ?? ???????? ???? ?????? ????? ?? ???). ????? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ? ????? ?? ?? ????. ???? ??? ?? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ???? ?????? ?????? ?? ???: ???????? ???? ???? ?????? ???? ? ????? ?????  a -  ? ? ???? ?????? ???? ? ?????  ?????  ê  -  ?  ?  ???? ?????? ??? ?? ?? ?? ???  ????? ên  -  ????.

{??????? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ??? : ?????  î -  ???? ????? ????? ?????  ê -  ???? ????? ????? ?????  an -  ???? ????? ??? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ????}.
 
???? ??? (?? ?? ???)???? ?????? ???????? ?????? ????
????? ???? ?????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ????  ?????????? ????
Minên (yênMinê (yêMina (ya
Teên (yênTeê (yêTea (ya
ên (yênê (yêa (ya
ên (yênê (yêa (ya
Meên (yênMeê (yêMea (ya
Weên (yênWeê (yêWea (ya
Wanên (yênWanê (yêWana (ya


????:

Bavê     >  yê (ê
(????  ê  ??? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????) 

Evîna wan   >  ya wan (a wan
??? ????   >   ??? ????

Xwenga min  >  ya min (a min
????? ??    >   ??? ??

Nivînên me  > yên me (ên me
???? ???? ??   >  ??? ??

 (??? ?????? ????? ?? ????? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ??? ??? ???? ya, yê, yên / a, ê, ên ) 

Nasname  >  nasnameya (nasnama) me
?? ????? ??? ?? ?? ???? ?????? ???? ??? ??? ???? y  ?? ??? ??? ? ????? ????  ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ??????? ???.)


 ?? ??????? ??? ??? ??? ????? ???? ? ??? ???? ????? ????? ????.

Mala bavê ??êrîn e, mala mêran hêlîn e
?????? ??? ????? ????? ?????? ???? ???????( ????) ????.

Tava biharê dikeve danê êvarê
??????? ???? ?? ????? ????? ????.

 Te??îya zirav (zirêv) barek dirav (drêv
??? ????? ??? ???? ????? ?????.

Werisê rizî bêkar (bêkêr) e
?????? ?????? ?????? ????.

Hembêza dayîka min pir xwe?? û germ bû
???? ????? ???? ??? ? ??? ???

Sola teng lingan kul dike
???? ???? ???? ?? ??? ? ??????? ?? ???.

Çavên yarê kil naxwazin
?????? ??? ????  ??? ??????.

Porê Berfînê dirêj e
????? ???? ?????? ???? ????.

??axên daran bi gul in
???? ??? ??????? ?? ?????.

Gotinên guhdaran zanîstî bûn
?????? ??? ???????? ???? ?????.

Gizika jinika kawî pir rind bû
????? ?? ?? ??? ????????? ???? ??? ???.

Dara bîyê para mîyê, dara gûzê bextê qêzê
????? ??? ??? ??????? ????? ????? ???? ???? ????? ????.

Bavê min camêr bû
??? ?? ??? ????? ???.

Dîya te bêrîvan e
???? ??? ?????? ?????? ????.

Kekê min dutarvan e
????? ????? ???????? ????.

Birayê ??ivan e
????? ????? ????? ????.

Xwenga min mamosta ye
????? ?? ???? ????.

Apê çodar û bilûrvan e
???? ????? ?????? ? ?? ??  ????.

Amojina (mojamin te??îrês e
?? ???? ?? ??? ??? (???) ????.

Pismamê te ??ofir e
??? ???? ??? ?????? ????.

Dotmama min bermalî ye
????? ???? ?? ???? ??? ????.

Xalê gavan e
???? ????? ??????? ????.

Xalojina min nexwe?? e
?? ???? ?? ????? ????.

Xwarzîyê ??agird e
????????? ????? ???? ???? ????.

Birazîyê min xwendevan (dersxan) e
????????? ?? ?????????? ????.

Meta te dilovan e
????? ??? ?????? ????.

Xaltîka min a??pêj e
?????? ?? ???? ????.

Pisxaltîya te birîndar e
???? ?????? ??? ?????? ????.

Bapîrê min çîrokvan bû
??? ???? ?? ??????? ??  ???.

Dapîra te pir bêhal e
???? ???? ??? ???? ?? ??? ????.

Xezûrê te dara ye
??? ???? ??? ???????? ????.

Xwesîya min xêrxwaz e
???? ?? ?? ??????? ????.

Tîyê te cotkar e
????? ???? ??? ?????? (?????????) ????

Cawîya te pir qe??eng (xwe??ik) e
????? ???? ??? ???? ????? ????.

Hewîya te tozekê terhal / teral (cangiran) e
?? ???? (???) ??? ?? ??? ( ???)  ?????/ ????? ????

Nevîyê bavî min pir in
??? ??? ???? ???? ??????.

Baldûza min tevnvan e
????? ?? ?? ???? ???? ????.

Zimangên Hezameçîtê pir hênik in
????? ??? ???? ?? ??????? ??? ???????? ???? ??? ??????.

Berojên Petlegahê germ in
????? ??? ?? ?? ??????? ??? ????? ??? ??? ??????.

Newala (Zawê) ??emxalê (??emxêl) bi zinar û pezkovî ye
????? ????? (???? ??? ????????) ????? ???? ? ??????? ????? ????.

Zozana (Textê) gulîlê bi gul û gîya ye
????? (???????) ????? ?? ?? ? ???? ????.

Kanîya ??evxanê li çîyayi Spicîrê ye
?????? ?????? ?? ??? ?????? ????.

Dersên kurmancî
?????? ???????

Kitabên kurmancî
???????? ???????

Malên koçeran
????? ???????

Gayê bavê min
??? ??? ??

Xanîyê xalê min
?????? ???? ??

Agirê (arê) mala me
???? ???? ??

Serê birayê
?? ????? ?????

Bizina jinikê
?? ?? ??

Manga me
???? ??? ??

Dayîka te
???? ???

Navê keçikê 
??? ?? ?????

Kurê bêrîvanê
??? ?????? ??????

Kulîlkên zozanan
????? ??????

Gulên çîyan
????? ?????

Bavê lêwik (lawikî
??? ?? ???

Bazinê Dilberê
???????? ???? ????

Kûçikên ??ehrî (??êhr
????? ???

Kerê kelegîyekî
????? ?? ????????

Bavê Danîyalî (bavê Danîyêl
??? ???? ??????

Porê jinekê
??? ?? ??

Lawê Ferengîsê
??? ???? ???????

Pelên darê
?????? ?????

Baxçê me
???????? ??

Hevalên me
??????? ??

Pi??îka min
?????? ??

Dîya te
???? ???

Hespê wan
??? ????

Hespên me
?????? ??

Debistana
??????? ?????

Nanê min
??? ??

Xalê
???? ??

Xalên
???? ??? ??

Welatê me
?????? ??

Zimanê me
???? ??

Mala me
???? ??

Birayê te
Kera
Destmala
Gotinên
Xanîyê me
Gotinên we
Destê min
Zimanê wan
Pirsa te
Welatê min
Welatê
Welatê wan
Debistana min
Debistana
Nanên ??ivanan
Nanên ??ivanî (??ivîn / ??ivên
Nanê ??ivanî (??ivîn
Sêva keçikê
Sêvên keçikê
Sêvên keçikan?  –   ????? ???? ??? (?? ???? ??? ??? ?? ???? ???)     bêjeyên bangî


??????? ????? ?? ?????? ??? ???? ( ????? ??? ????  bangkirin )  ?????? ?? ?? ????.  ?????? ??? ????? ??? ???? ????? ?????? ????1-  ????? ????  2-  ??? ? ??? 3-  ??????? ? ???? ???? ?? ???.  ????? ????????  ?????? ?????? ????? ? ???? ???? ?? ???? ?? ????.  ????? ?? ???? ? ????? ????? ?? ??????? ?????   ê  -  ? ????? ???? ? ????? ?? ??????? ?????  o  -  ? ????? ??? ?? ?? ?? ?????? (?? ???? ? ?? ????) ?? ?????  no  - ( ??? ?? ????? ??????)   ?  ??  ino  - ( ??? ?? ????? ?????)   ????? ??  ?? ?? ????.


1 - ????? ??? ???? ????? ????  (Bangên gzaîkirinê)  ????:
Lo, Lolo, wey lo, Lê, Lêlê, wey lê, Hey, hey lo, hey lê, hey hey, hey gidî

2- ????? ??? ???? ?????? ? ??????? (Bangên dilxwe??î û ??adîyê)  ????:
êh, hah, hih, ox, xwe??

3 - ????? ??? ???? ??? ? ?????? (Bangên ê?? û nifir ) ????:
Ax, ay, of, tûf, wax, wey, nifir

??? ?? ????? ??? ???? ????? ????? ?? ? ????? ????? ?? ????. 


????:

Hey welato hey welato
??? ??????  ??? ??????

Lo xorto! Lê keçê! Hawar rabin li me dereng bû
???? ??? ???!  ?? ?????!  ??? ? ?????  ???? ???? ?? ?? ??? ??. 

Hey Memo te axir jî karê xwe kir
???(????) ???? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ????.

Ey Memo! ez ji dest va derewên te kuda birevim
?? (???????) ???? ! ?? ?? ???? ??? ???????? ??? ?? ??? ????? ???.

Êh, ??eveke xwe?? e
???? ?? ???? ????.

Hah, te xêr e lo
???? ????? ?? ???? ???

Ox , te dilê min ??ad kir
?? (???) ?? ?? ?? ??? ?????

Hah te çi rind got
??  ??? ?? ??? ??????

Ax, Kurmanc ketin çi rew??ê
??? ?????? ?? ?? ??????? ???????? ???

Ay dilo Ay dilo
?? ??   ?? ??

Ay dilê min
?? ?? ??

Of , serê min dê??îye
???? ??? ??? ?? ???

Tûf, li neyarên Kurmancan
???? ???????? ??????

Nifir, li vê dema re?? û bêbextîyê
??????? ?? ??? ??????? ????

Wax va çi rozigar e
???  ??? ?? ?????? ????

Way li minê dayê
??? ?? ?? ???? ????

Wey li mino
??? ?? ??

Lo Hemîdo! Hemîdo
???? ???? ???! ???? ???!

Lê Delalê! Delalê
???? ???? ????! ???? ???? !

Lê melekê
???? ??? ????

Lê Fatê
???? ?????? (?????)!

Lê Zerê
???? ??? ????!

Lê bûkê
???? ???? ????

Lê lê laleyê
???? ???? ???? ????

Lo lo  Emîro
???? ???? ???????

Lo Huso
???? ????

Lo dîno!
???? ?????? (????)

Lê dînê
???? ?????? (????)

Kelegîno
??????????!

Keçikino
???????!

Kurdino
?????!

Mamosteno
???? ??!

Rojînê ! tu wan dibînî
?????? ! ??? ???? ?? ?? ?????.

Xwengê (xwi??kê
?????!

Hevalê
?????!

Yarê
Azado ! were vê dera
Memo (Mohemado) ! were vê dera
Keçino ! werin rûnin
Bavo
Xalo
Apo
Danîyalo
Welato
Hevalo
Mileto
Miletino
Xortino, va daweta min e
Hevalino
Dayîkino
Lo Biro
Lo Birano
Lê Xwengê
Xwengino
Delalê
Husêno (Huso)
Lawo


    ????? ????               Berdewam e

 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28