Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (13)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ ‌(ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (13)
در مورخه : Sunday, September 12 @ 15:34:19 CEST
????? ????????? ???????

?? ??? ???? "???? ? ???" ???? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ????????? ??????? ???? ?? ?? ???????  ki??andina lêkeran  ????????? ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????? ? ??????? ????.???? ? ??? ?? ???????                 
Tewandin / Tawdan              


????

??????? ???????? ????? ??????? ???? ? ???? ??????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ????? ???? ???? ? ??????? ??‌????. ??????? ?? ?? ?????? ; ???? ????? ? ?????? ???? ???? (?? ??????? (affix, prefix, suffix :? ?? ??????? ?? ??   pirtik, pa??pitik, pê??pirtik  ?? ?????.  pirti   (Pirtik  ?? ???? ???? ???? (???? ????? ? ?? ???? ???? ????) ???? ?? ?? ????  ?? ????? ?? ??? ?? ????.

?????? ???? ??????? ????? ?? ???? ? ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ???? ??? ?? ?????:

1 –  ???
2 –  ?????
3 –  ????? ? ?????
4 –  ????


?? ??????? ????? ???? ?? ????? ?????? (??????? ? ?? ?? ? ????? ??? ???) ????:

???? - ?????   ( gewr, rind, bilindtir, mezin, qe??eng, … )
? - ???     (
îro, hînga, nêzîk, bes, kêm, kînga, nika, pa??î, berî, …)
? - ????? ??????  (
di, li, ji, di – da, ji – ra, …)
? - ????? ????    (
wek, û, yanku, lê, ku, … )
? - ????? ???    (
Lê, Lo, ax, way, ox, tûf, hey, wax, … )

?? ?????? ???? ????? ????? ? ?? ???? " ??? "? " ????? " ? " ????? ? ????? "  ?? ??????? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? " ???? " ?? ????? ?? ????.

???? ???? ???? ?? ???????      Ki??andina Lêkeran               

???? ?? ?? ??????? ?? ?? lêker  ? ?? lêkar  ?? ??? ?? ?? ?????? kar  (???)  ? ???? ???????? ???? lê (?? ???? ?? ?? ??? +  li) ????? ??? ????(lê + kar)  ?? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???? ????? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ???? ?? ?? ?????? ?????????? ???? ??? ??????  lêkar  ???? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ?????. ???? ??? ?? ?????‌???? ???????? ? ???????? ?? ??????? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ??????? ??? ?  ?? ????? ?? ????. ???? ??? ?? ???? ?????:  ?????? ?? ? ?????? ????.
  
1 - ??????‌??? ????

?? ???? ????? ??? ??????? ???? (??? ??????? ?? ?? ???? ?????? ??????? ? ????? ???? ?????): (???? ? ???? - ??? ? ??????).

1-  ?? ???? ??????: ???? ?????‌ ???? ???? ??????? ????: ???? ????  ?? ?? ????.
2 -  ?? ???? ??????: ???? ????? ???? ??? ??? ???? ????: ??????? ???? ?????. 
3 - ?? ???? ??????: ??? ????? ????? ??? ??? ???? ????: ??? ??? (??????) ? ??? ??? (?????)? ??? ??? (?????).
4 - ?? ???? ??????: ?????? ? ?? ??????? ???? ????? ?? ???‌ ???? ??? ???? ????: ?? ???? ?? ????‌??? ??? ???? ??? ??? ? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ??? ????.  

??????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ???? (?????? ???) ?? ??????? ??????? ?? ????? ?? ?? ????? ???????? (?????) ???? ??? ?? ?????? ?? ????.

2 - ?????? ????  

?? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ???????? ????:  1- ????? ???? (????) ????   2- ????? ???????? (?????) ????

1 -  ????? ?? (????) ????: ???? ????? ???? ???? ?? ???? ? ?????? ???? ???? ?? ???? ??‌???. ?? ??????? ?? ???? ????? ???? ???? ? ?? ??? ?????‌??? ???? ????? ???? ? ?????? ?? ???.

????? ???? ?? ???? ????:    ???? : ???? ???????     ? : ???? ???.

???? -  ???? ??????:  ?? ???????? ?????   
n  ? ??  in  -   ?? ????? ???? ????? ???? ???? (???? ??????) ????? ??‌???.  ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ????  kok  ??  qorne ??? ??‌?????. (???? ?????? ?? ???????? ???????? ??????‌ ??????? ?????? ???? ????).
  ketin  >  ket     ,  çûn  >  çû


? -  ???? ???: ?? ???????? ??????  - 
bi  ? ?????   e -   ?? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ???? (???? ???) ??‌????. (???? ??? ?? ?????? ??????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ????).                       bireve  >  rev      

??? ???? ????? ????? ?????? ???? (???? ???):  ?? ???? ?? ???? ???? ??? (??? ??? ?????) ????? ???? ????? ?? ?? ???????? ?????? -
di   ? ?????  im - ?? ???? ???? ??? (??? ??? ?????) ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? (???? ???) ????.
        
dikevim  >  kev         ,        dirêjim  >  rêj      ,      direvim >   rev

2 -  ????? ???????? (?????) ????: ???? ???????? ???? ???? ?? ?????? ??? ? ?????? ? ???? ???? ?? ?????? ??‌???? ??? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? (ki??andina lêkeran ) ????? ??? ????. ??? ??? ??‌??? ?? ???? ????? ????? ?????. ????:
?????? ?????? ???? ? ??????? ??????? ??????? (?? ?? - ? ???? ???? ??).

?? ??? ????? ???? ???? ???? ? ????? ????? ?????‌???. (?? ?????? ??????? ??? ??? ????? ????? ????? ?????).
 (??? ??? ? ??? ????? ???????? ?? ????? ????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ????)

    
Ez dibîzim
     ?? ?? ????.        

???? ???  =   
di  +  ???? ???? ???   +  ???? ????? ???? ???? bûn
Ez direvim   (?? ????? ?? ???)   
       
???? ??????  =  ???? ???? ??????  + ???? ????? ???? ???? 
bûn
Ez ketim  (?? ????????)         
        
???? ?????? ?????????  = 
di +  ???? ??????   + ???? ????? ???? ???? bûn
Ez diketim  (?? ?? ????????)    
      
???? ???? ????  =  ???? ???? ??????  + 
???? ????? ???? ???? bûn
Ez ketime  (?? ???????? ??)    
             
???? ?????  =  ?????  + 
ê  +  ?????  ( ???? ??? )
Ez ê birevim  (?? ????? ????? ???)  
   
????? (???? ???) = ?? ???????? ??????
bi  ?? ??? di  (?? ???? ???? ???) ????? ?? ??? (birevim
????? (???? ??????) = bi   +  ???? ???? ??????  +  ???? ?????  a  +  bûn  ????? ?? ???
(biketima)
Bila ez biketima

?????? ???? ?? ???????         Lêkerên alîkar           

?????????? ??????? ?????? ????

???? ???? ????? ???? ??  ??? ??‌??? ??? ?????‌??? ??????? ???? ???? (?? ????? ??: ????? ???? ??????)  ????? ????? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ?? ?????? ??????? ????? ????? ??‌????. ?????? ???? (?????? ???)? ????? ????? (?????)? ????? ???? (?????? ?????)? ? ... ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?????? ???? ? ??? ???? ?????? ???? ??????).

?? ???? ??? ????? ?????? ? ??????? ? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ?????? ?????? ???? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ???? ?? « ???? ???? ?? ???? » (???: ????? ???? ??? ????? ... ) ? ?? ??????? ? ??????? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????????? ?? ???.

?? ??????? ?????? ???? ?? ???? ??????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ???? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ? ?????? ???? ???? ???????? ????? ???? ?? ?? ??????. ?????? ???? ???? ??? ?? ??????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ? ???? ??????? ?????? ?? ??? ?????? ?????. ???????? ????‌??? ???? ( 8 ????)  ?? ?? ??????? ?? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??? ???:


1 -  Bûn              (????? ???)     
2 - 
Hatin           (????)      
3 - 
Dan                (????)
4 - 
Kirin             (????)
5 - 
Zanîn             (???????)  
6 -  Xwestin
                 (???????)     
7 - 
Karin (??ekirin     (?????????)  
8 - 
Divê (divîya           (??????? / ???? ????)  1-         
Bûn        (????? ???)

 
?? ?????? ???? ???? ?????? ?? ???? ???? ????   bûn  ?? ?????? ?????? ?? ? ???????? ?? ???? ???? ???? ????????? ? ?????? ????? ????. ??? ???? ???? ?? ???? ? ????? ???????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???????? ???? ?? ???? ? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???? ???? ? ?? ???? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ? ?????? ?????.

?? ????? ?? ????? ???? ????
Bûn  ???? ????? ??????? ?? ???? ?????? ?? ? ???????? ??????????? ????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ???? (?????? ???? ????   Bûn?? ??????? ?? ???? ?????? ???? ???? to be  ?? ??????? ?? ????). ?????? ??????? ????? ???????? ???? ????  " ???? / ??? "   Bûn  ?? ?? ??????? ??????? ?? ?? ???? ?? ???? (??????  bûn ???? ?? ??????? ?????? ???? ????? ? ?? ?????? ?? ???? ???? ? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ????:   ... bûm, bibim).  ???? ????  bûn   ?? ???? ?? ??????? ????? ?? ???? ?? ????? ???????? ??? ??? ??? ?????? ? ???? ?? ???:


a)        ????     bûn 

Ez Efrasîyab im    ?? ????????? ?????.
Ew Lale ye     ?? ???? ???? ????.
Mele Nesirdîn baqil      ??? ???????? ???? ???.
Em bilûrvan in           ?? ?? ?? ??????.b)         ???    bûn       

Ez dibim ??ivan       ?? ????? ?? ???.
Ez dibim bilûrvan       ?? ?? ?? ?? ???.
Ew ê bibe kesekî mezin   ????? ?? ???? ????? ????? ??.

?? ????? ???? ???? ????  bûn  ?? ???? ?? ????  (?????? ?????? ??? ?????????? ???? ???? bûn ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ?? ???). ???? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ???? ?? ?? ????? ?? ????.  (??? ???  ?????????? ???? ???? bûn ?  ??? ????  ???? ???? ?????  ? ??? ???  ???????? ?? ????????? ????? ??????).


Bûn       ????? ???

???? ???
Ez im       (?? ?????)  ???
Tu yî        ?????  (??? ?????)
Ew e       
????? (?? ????)
Em in      
????? (?? ??????)
Hûn in     
?????? (??? ??????)
Ew in        ??????? (???? ??????)

Ez kurmanc im      ?? ?????? ?????
Tu kurmanc î         ??? ?????? ?????
Ew kurmanc e       ?? ?????? ????
Em kurmanc in      ?? ?????? ??????
Hûn kurmanc in     ??? ?????? ??????
Ew kurmanc in      ???? ?????? ??????

Ez birçî me       ?? ????? ?????
Tu birçî yî         ??? ????? ?????
Ew birçî ye      ?? ????? ????
Em birçî ne       ?? ????? ??????
Hûn birçî ne      ??? ????? ??????
Ew birçî ne        ???? ????? ??????

Ez direvim      ?? ????? ?? ???    
Tu direvî        ??? ????? ?? ???
Ew direve     ?? ????? ?? ???
Em direvin     ?? ????? ?? ????
Hûn direvin   ??? ????? ?? ????
Ew direvin    ???? ????? ?? ????     

???? ?????
Ez ê karmend bibim       ?? ?????? ?????  ??
Tu ê karmend bi          ??? ?????? ?????? ??
Ew ê karmend bibe        ?? ?????? ????? ??   
Em ê karmend bibin       ?? ?????? ?????? ??  
Hûn ê karmend bibin       ??? ?????? ?????? ??
Ew ê karmend bibin        ???? ?????? ?????? ??


???? ??????
Ez ??agird bûm     ?? ???? ???? ????
Tu ??agird bûyî    ??? ???? ???? ????
Ew ??agird         ?? ???? ???? ???
Em ??agird bûn      ?? ???? ???? ?????
Hûn ??agird bûn      ??? ???? ???? ?????
Ew ??agird bûn      ???? ???? ???? ?????

???? ?????? ??? (???? ????
Ez nexwe?? bûm     ?? ????? ??? ????
Tu nexwe?? bûyî    ??? ????? ??? ?????
Ew nexwe??    ?? ????? ??? ???
Em nexwe?? bûn     ?? ????? ??? ?????
Hûn nexwe?? bûn??? ????? ??? ?????
Ew nexwe?? bûn   ???? ????? ??? ?????

???? ?????? ????? (???? ????
Ez nexwe?? me   ?? ????? ??? ??
Tu nexwe??  ??? ????? ??? ??
Ew nexwe?? ye ?? ????? ??? ????
Em nexwe?? ne    ?? ????? ??? ???
Hûn nexwe?? ne   ??? ????? ??? ???
Ew nexwe?? ne    ???? ????? ??? ???

???? ?????? ?????????
Ez karmend dibûm   ?? ?????? ?? ???
Tu karmend dibûyî   ??? ?????? ?? ???
Ew karmend di     ?? ?????? ?? ??   
Em karmend dibûn    ?? ?????? ?? ????
Hûn karmend dibûn   ??? ?????? ?? ????
Ew karmend dibûn    ???? ?????? ?? ????


????? ????
Karmend bibe     ?????? ???
Karmend bibin  ?????? ?????


????? ?????
Ez ê karmend bibûma            ?? ?????? ?? ??? (????)
Tê (Tu yê) karmend bibûyîya   ??? ?????? ?? ???
Ew ê karmend biya               ?? ?????? ?? ??
Em ê karmend bibûna              ?? ?????? ?? ????
Hûn ê karmend bibûna             ??? ?????? ?? ????
Ew ê karmend bibûna             ???? ?????? ?? ????


??????? ?? ?? ??????? ???? ?? ?????? ???? ????  bûn  ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ???: 

1 - ?????? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ???? (???????? ???? ???? ???? ?? ????).
2- ?????? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ????.


1-  ?? ????? ??? : ?????? ???????? ???? ????  bûn  ?? ???? "????"  (to be  ?? ???????)? ?  "???" (to become  ?? ???????) ?? ?? ????? ???? ???? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?????? ????:

a)  –   ???? :  ???? ????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????? ?? ???? ???.

Ez         im/me/bim/bûm
Tu                î///bûyî
Ew               e/ye/be/
Em          in/ne/bin/bûn
Hûn        in/ne/bin/bûn
Ew          in/ne/bin/bûn

            ↓↓


 im/î/e/in            ??? ?? ?? ???? ?????         
me//ye/ne      ??? ?? ?? ???? ??????

Ew mamosta ye           ?? ???? ????
Eger tu karmend     ??? ??? ?????? ???     
Av sar e                    ?? ??? ????      
Ez karker bûm          ?? ????? ????            
Ez karmend im        ?? ?????? ?????            
Tu karger î              ??? ????? ?????             
Av sar                   ?? ??? ???            
Hûn dirêj in            ??? ???? ??????         
Eger ew mêr bin             ??? ???? ??? ?????
Wê demê em  li mal nebûn  ?? ???? ?? ?? ???? ??????
Ez mamosta me  ?? ???? ?????
Tu Qoçanî ??? ?? ??? ????? ?????
Ew hosta ye   ????? ????????? ????
Hesp beza ne   ????? ?????? ??????
Ademekî dirêj .  ?? ??? ?? ????? ???
Ademekî bejin dirêj e.  ?? ??? ?? ????? ????


b)   –  ??? :  ???? ????? ?????????? ? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ???.  
                                                                                                                                                                          
Ez          dibim/dibûm/bûm/bibim
Tu               dibî/dibûyî/bûyî/bibî
Ew                   dibe/dibû//bibe
Em            dibin/dibûn/bûn/bibin
Hûn          dibin/dibûn/bûn/bibin
Ew              dibî/dibûn/bûn/bibin

               ↓↓

Ew dibe mamosta               ????? ???? ?? ???
Eger tu yê bibî karmend    ??? ??? ?????? ????
Av ê sar bibe                    ?? ??? ????? ??
Ez bûm karker                   ?? ????? ???
Ez karmend dibim             ?? ?????? ?? ???
Tu dibî karker                  ??? ????? ?? ???
Av sar dibe                     ?? ??? ?? ???
Hûn dibûn mamosta        ??? ???? ?? ????
Ew ê çê bibe                  ?? ????? ????? ??


2 –   ?? ????? ??? :  ???? ???? bûn  ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ????? (?????? ????? ???????? ?? ????? ???? ????  ?? ???? ??????? ???? ?? ??????? ? ??????? ???? ???? ??? ?? ???). ????: (??? ???  ?????????? ???? ???? bûn ?  ??? ????  ???? ???? ???? ?  ? ??? ???  ????????? ????? ??????).

Eger hûn bin mamosta       ??? ??? ???? ??? ????? ( ?????)
(
?? ?? ?? ???? bûn ?????? :   ???? ????  ,  bin ???? ????)

Wexta ku ew bûn mamosta      ????? ?? ???? ???? ??? ?????
(?? ?? ?? ???? bûn ?????? :   ???? ????  ,  bûn ???? ????)

Ew ê be mamosta          ?? ???? ??? ???? (????)   
(?? ?? ?? ???? bûn ?????? :   ???? ????  ,  be ???? ????)

Ez diçim (terim) mal     ?? ?? ???? (????) ?? ???
Tu çima radibî          ??? ??? ???? (????) ?? ?????
Ew naçin          ???? ??? ????
Tu pir dinivîsî     ??? ???? ?? ?????
Ez çûbûm mal     ?? ?? ???? (????) ?????? ????
Hûn ê ketibin jêr      ??? ?? ????? ???????? ?????
Eger ez hatibim       ??? ?? ???? ????
Em raketine           ?? ??????? ???
Tu ketî            ??? ????????
Ew direve       ?? ????? ?? ???
Hûn direvin      ??? ????? ?? ????
Ez ê birevim      ?? ????? ????? ???


Ki??andina Lêkeran bi dîtina Dem û Kesan     ???? ???? ?????? ?? ??????? ( ????  ?  ???)
 ????????? ?????  ???? ????????? ????????? ???? ???? (?????? ??? ???? ???? (?????? ????? ?????? ???? ??? ????
Ez biketima / ketibûma
Tu biketîya / ketibûya
Ew biketa / ketibûya
Em biketina / ketibûna
Hûn biketina / ketibûna
Ew biketina / ketibûna
Ez ê
bikev
im
Tu yê bikevî
Ew ê bikeve
Em ê bikevin
Hûn ê bikevin
Ew ê bikevin
Ezdikevim
Tu dikevî
Ew dikeve
Emdikevin
Hûndikevin
Ewdikevin
Ez diketim
Tu diketî
Ew diket
Em diketin
Hûndiketin
Ew diketin
Ez ketibûm
Tu ketibûyî
Ew keti
Em ketibûn
Hûnketibûn
Ew ketibûn
Ez ketime
Tu keti
Ew ketiye
Em ketine
Hûnketine
Ewketine
Ez ketim
Tu ket
î
Ew
ket
Em ket
in
Hûnket
in
Ew ketin
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
Ketin

 (????????)
Min bixwara / xwariya
Te bixwara / xwariya
Wî/wê bixwara/xwariya
Me bixwara / xwariya
We bixwara / xwariya
Wan bixwara / xwariya
Ez ê bixwim
Tu yê bixwî
Ew ê bixwe
Em ê bixwin
Hûn ê bixwin
Ew ê bixwin
Ez dixwim
Tu dixwî
Ew dixwe
Em dixwin
Hûn dixwin
Ew dixwin
Min dixwar
Te dixwar
Wî/wê dixwar
Me dixwar
We dixwar
Wandixwar
Minxwari
Te xwari
Wî/wê xwari
Me xwari
We xwari
Wanxwari
Minxwariye
Te xwariye
Wî/wêxwariye
Me xwariye
We xwariye
Wanxwariye
Min xwar
Te xwar
Wî/wêxwar
Me xwar
We xwar
Wanxwar
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
 xwarin(?????)

(???? ??????)
Ez bibûma – bûma
Tu bibûyiya – ya
Ew biya – ya
Em bibûna – bûna
Hûn bibûna – bûna
Ew bibûna – bûna
Ez ê bibim
Tu yê bi
Ew ê bibe
Em ê bibin
Hûn ê bibin
Ew ê bibin
Ez dibim
Tu di
Ew dibe
Em dibin
Hûn dibin
Ew dibin
Ez dibûm
Tu dibûyî
Ew di
Em dibûn
Hûn dibûn
Ew dibûn
Ez bûm
Tu bûyî
Ew
Em bûn
Hûn bûn
Ew bûn
Ez me
Tu
Ew ye
Em ne
Hûn ne
Ew ne
Ez bûm
Tu bûyî
Ew
Em bûn
Hûn bûn
Ew bûn
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.
k.p

bûn(????? ???) 

1k.y (yekim kesê yêkhêjmar. – ??? ??? ?????), 2k.p (duyim kesê pirhêjma.– ??? ??? ???)? ???? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ? ????????? ????? ?????? ????? ???? ?? ? ???.

     (??? ???  ?????????? ???? ???? bûn ?  ??? ????  ???? ???? ???? ?  ? ??? ???  ???????? / ????????? ????? ??????).
 
?? ???? ?? ????? ???????? ????: ???? ????? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ???? (???? ? ?????? ???? ???? ?? ?? ?????) ?? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ? ????? ????? ?? ???? ???????? ???? ???? (???? ? ??????: ??? ? ?????? ? ???? ???? ?? ?? ?????) ?? ?? ?????? ??? ? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ??????? ???? ????? ????? ?????? ?????????.2 -      ????             Hatin/  werin 


 ???? ????  Hatin  ? ????? ??????

????  Hatin  ?????? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ????? ?? ????? ???? ? ?? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ? ?? ???? ???? ? ????? ???? ??????? ?? ??? ( ki??andin ?? ???)? ?? ????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ?? ???.  ??????? ?? ???? ?????? ?? ??? ???? ????  hatin ? ????? ???? ????? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? (???? ?????? ???) ?? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ??????? ?? ???? ??? ?????? ????? ???.

Kevir hate avêtin    ??? ?????? ??? ????
avêt (????) kevir (??????) Min (?????)

Tût têne dawe??andin        ????? ?? ?? ????? ???? ????? ??? ???? ?? ????
dadiwe??îne  (????)  tûtan (??????)  Lale (?????)

Av hatîye vexwarin       ?? ?????? ??? ????         
vexwar (????) av (??????) Lalê (?????)

Dar hatine birîn          ??????? ????? ??? ???               
birîne (????) dar (??????) Cengelvanan (?????)

Ew hat ku??tin        ?? ????? ??
Bax hat xirabkirin        ???? ???? ??
Bizin hat firotin       ?? ???????? ??
Ji min ra hate gotin       ?? ?? ?????? ??
Ji wî tê pirsî      ?? ?? ?????? ?? ???
Ew ê ji wan were xwestin      ?? ?? ???? ??????? ????? ??
Li wî hati xistin         ?? ?? ??? ??? ???
Ji vî rengî hati kirîn      ?? ??? ??? ????? ??? ???
Bi navekî din dihat nasîn       ?? ?? ??? ????? ??????? ?? ??
Xanî hate hilwe??andin        ???? ???? ??? ????
Kele hatîye avakirin       ?????? (????) ???? ??? ????
Xwarin tê germkirin      ?????? (????) ??? ?? ???
Mal hati mi??tin           ???? ????? ??? ???
Kar ê bihata birêvabirin      ??? ????? (?????) ?? ??
Dîtin dihatin gotin          ???? ?? ?????? ?? ????
Di sala 1911,an da serdar Cecoxan li çîyên Axmezarê, bakûra Xorasanê hat ku??tin
?? ??? 1911 ?????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????? ????? ??
Zimanê me tê wêrankirin û ji bêynê birin        ???? ?? ????? ? ?? ??? ???? ?? ???
Birayê (birê) min li meha 6,an ya sala 2003,an hat kû??tin
????? ?? ?? ??? 6 ??  ??? 2003 ?????? ????? ??

?? ?????  Hatin – kirinê ? ??? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????? ?? ???. ????? ???? ???? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ??????? ê ???????? ?? ???. ??? dîtin ? ...
 
???? ?????  ???? ????????? ????????? ???? ???? (?????? ??? ???? ???? (?????? ????? ?????? ???? ??? ????
Ez ê bim (bêm) dîtin
Tu yê bi (bê) dîtin
Ew ê bihê (bê) dîtin
Em ê bin (bên) dîtin
Hûn ê bin (bên) dîtin
Ew ê bin (bên) dîtin
Ez dim (têm) dîtinê
Tu di(tê) dîtinê
Ew di/ye (tê/ye) dîtin
Em din (tên) dîtinê
Hûn din (tên) dîtinê
Ew din (tên) dîtinê
Ez dihatim dîtinê
Tu dihatî dîtinê
Ew dihate dîtinê
Em dihatin dîtinê
Hûn dihatin dîtinê
Ew dihatin dîtinê
Ez hatibûm dîtinê
Tu hatibûyî dîtinê
Ew hati dîtinê
Em hatibûn dîtinê
Hûn hatibûn dîtinê
Ew hatibûn dîtinê
Ez hatime dîtinê
Tu hati
dîtinê
Ew hatiye
dîtinê
Em hatine
dîtinê
Hûn hatine
dîtinê
Ew hatine dîtinê
Ezhatimdîtinê
Tu hatî
dîtinê
Ew hat
dîtinê
Em hatin
dîtinê
Hûn hatin
dîtinê
Ew hatin dîtinê
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
Hatin dîtin
(???? ???)

 ( ??? ??? ?????????? ???? ????  bûn?  ??? ????  ???? ???? ????  Hatin?  ? ??? ???  ????????? ????? ??????) 
     
?? ??????? ?? ???? ???????hatin    ?  werin  ???? ? ?????? ??? ??? ???? (??? ?? ??????). ??? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???? ????  Werin  ?? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ???? ? ???? ????? ????????? ?? ??? (???? hatin). ??????? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ???? ????? ???? ?? ??????? ?????? ? ??? ?? ???? ???????? ?????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ? ?? ????? ???? ????. ?? ????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ]????  Hatin  ?? ????? ?????? ???? ????????? ? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? ???????? ????: ???? ???? (????? ???) ? ???? ?????? (????? ??? ?? ?? ?? ??? ?????)? ?????? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ???[. ???? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ??????? ?????? ?????????.

 ????????? ?????  ???? ????????? ????????? ???? ???? (?????? ??? ???? ???? (?????? ????? ?????? ???? ??? ????
Ez bim  (bêm
Tu bi  (bê
Ew bi (bê
Em bin  (bên
Hûn bin  (bên
Ew bin  (bên
Ez ê bim (bêm
Tu yê bi (bêyî
Ew ê bi (bê
Em ê bin (bên
Hûn ê bin (bên)  
Ew ê bin (bên
Ez
dim (têm
Tu di (tê
 Ew di (tê
 Em din  (tên
 Hûn din (tên
 Ew din (tên
Ez dihatim
Tu dihatî
Ew dihat
Em dihatin
Hûn dihatin
Ew dihatin
Ez hatibûm
Tu hatibûyî
Ew hat
Em hatibûn
Hûnhatibûn
Ew hatibûn
Ez hatime
Tu hatiyî
Ew hatîye
Em hatine
Hûn hatine
Ew hatine
Ezhatim
Tu hatî
Ew hat
Em hatin
Hûnhatin
Ew hatin
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
Hatin
(????)
Ez werim
Tu werî
Ew were
Em werin
Hûn werin
Ew werin
Ez ê werim
Tu yê werî
Ew ê were
Em ê werin
Hûn ê werin
Ew ê werin
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
 1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
  Werin
(????)


 ???????? ?????  ????
 ???? bin (bên bi (bêHatin ( ????) 
 ???? Werin Were Werin (????)


??????? ?? ???? ?? ????  Hatin  ?? ????? ?????? ?? ?????? ???? ???? ??? ????   Werin  ?? ???? ?? ?????? ???? ???? ????????? ??? ??? ? ?? ???? ?? ?????? ????. ??? ????? ??? ???? ?? ????    Werin  ?? ???? ???????? ?? ???? ????????? ??????? ???? ??????? ????????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ????? ????? ???????? ? ????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ???? ????  Hatin  ?? ??????? ???? ? ??????? ?????? ?????? ?? Were  ? ?? ???? ??? ??  Werin  ????????? ?? ??? (????? ?? bê / bên   ? ?? bihên  ????????? ?? ??? ? ???? ?? ???? ????????? ????). ??????? ?? ?? ??????? ??? ????? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ?????? ?? ?? ?????? werin ????????? ????? ?? ?????  bên/bihên  ??????? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ?? ?? ???? werin ?? were  ????????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ? ???? ??? ????. ???? ??? ????? ??? ????  here / were  ??????? ????? ???? ??????? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???????? ?? ?? ?? ??????? ?????? ?? ??? ????????? ?? ????.  ???? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??????? ???? ?????? ????????? ????: 

Êvarî zû bên/ bin / werin mal, xalê we yê bê/ were    ???? ??? ?? ???? ??????? ???? ??? ?? ???        
Eger ew were/ bê, ez ê jî werim/ bêm      ??? ????? ?????? ?? ?? ?? ???            
Eger ew bê, ez jî têm      ??? ????? ?????? ?? ?? ?? ???                    
Dema ku ew werin, em ê bên ba we      ????? ?? ???? ??????? ?? ?? ???? ??? ???            
Dema ku ew bên, em ê werin cem we        ????? ?? ???? ??????? ?? ?? ???? ??? ???           
Heta ku ew bên/werin xirabkirin, ew ê tê da bimînin     ??? ??????? ???? ???? ?????? ?? ??????? ?????? ????       
Divê hûn bên/werin      ??????? (?? ???) ??? ??????     

 ?????? ???? ????  Hatin? ?????? ???? ???? Werin  ??? ???? ????? ???? ????? ?????? ????????? ?? ???. ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ? ???? ???? ????? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ? ???? ?????? ????????? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ? ????? ?? ???? ???????.

 
Ez sewa gotûbêjê hatime dewetkirin     ?? ???? ??????? ????? ??? ??           
Ew ê werin hilbijartin     ???? ??????? ?????? ??               
Av tê/di ??êlîkirin       ?? ??? ?? ???             
Eger em bên xapandin    ??? ?? ????? ???? ?????     
Ew ê were/bê xwendin       ????? ?????? ?? ???     
Eger ew bên/werin girtin, ew ê bên/werin destbendkirin  ??? ????? ??????? ???? ?? ??????? ????? ??      
 
???? ??? ?? ????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ??????? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ????????? ?? ???? ??? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ???? ????? ??????? ????.

?? ????? ?? ???? çûn  ?  herin  ?? ?? ?????? ???? ?? ????? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ????  hatin  ?  werin  ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????. ?? ??????? ?? ???? ??????? Çûn  ?  Herin  ?? ???? ???? ? ?????? ?????? ????? (?? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??????? ???????? ???? ?? ?? ??? ?????? ????????? ?? ????? ?? ????? ???? ? ?? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?????? ??? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????). ??? ?? ????????? ???????? ?? ???? ???? ????  Herin  ?? ??????? ???? ???????? ????? ?????? ???? ? ???? ??? ? ????? ????????? ?? ???. ??????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ? ?? ????? ???? ????. ?? ????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? (????  Çûn  ?? ????? ?????? ???? ????????? ? ?????? ????? ????  Herin  ??? ?? ???? ???????? ????: ???? ???? (????? ???)  ?  ???? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ???). ???? ?????? ??? ?? ???? ???? ??????? ?????? ?????????.

   (  ??? ????  ???? ?????? Çûn   ?  Herin ? ??? ??? ?????????? ???? ???? bûn ? ? ??? ???  ????????? ????? ??????)

 ????? ????? (???? ??????? ?????  ???? ????????? ????????? ???? ???? (?????? ??? ???? ???? (?????? ????? ?????? ???? ??? ????
Ez biçim
Tu biçî
Ew biçe
Em biçin
Hûn biçin
Ew biçin
Ez ê biçim
Tu yê biçî
Ew ê biçe
Em ê biçin
Hûn ê biçin 
Ew ê biçin
Ez diçim
Tu diçî
 Ew diçe
 Em diçin
 Hûn diçin
 Ew diçin
Ez diçûm
Tu diçû
Ew diçû
Em diçûn
Hûn diçûn
Ew diçûn
Ez çûbûm
Tu çûbûyî
Ew çû
Em çûbûn
Hûn çûbûn
Ew çûbûn
Ez çûme
Tu çû
Ew çûye
Em çûne
Hûn çûne
Ew çûne

Ez çûm  
Tu çû
Ew çû
Em çûn
Hûn çûn
Ew çûn
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
Çûn
(??????)

Ez herim
Tu herî
Ew here
Em herin
Hûn herin
Ew herin
Ez ê herim
Tu yê herî
Ew ê here
Em ê herin
Hûn ê herin
Ew ê herin
Ez diherim (terim)
Tu diherî (terî)
Ew dihere (tere)
Em diherin (terin)
Hûn diherin (terin)
Ew diherin (terin)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
 1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
  Herin
(??????)


 ???????? ?????  ????
 ???? BiçinBiçeÇûn (??????) 
 ???? Herin Here Herin (??????)


Heke (Eger) ew here, ez ê jî herim    ??? ????? ????? ?? ?? ????? ?????              
Heke (Eger) ew biçe, ez ê jî biçim         ??? ????? ????? ?? ?? ????? ?????                
Dema ku ew herin, em ê bi wan re biçin       ????? ?? ???? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ????            
Dema ku ew biçin, em ê bi wan re herin        ????? ?? ???? ?????? ?? ?? ?? ???? ?? ????              
Heta ku ew nerin/neçin, em jî naçin/narin   ??? ??????? ???? ?????? ?? ?? ??? ????        
Divê hûn biçin/herin wan bibînin       ??????? (?? ??? ??) ??? ????? ???? ?? ??????         

          

3      -      ????              Dan / dayîn       


Dan kirin        (?? ?????  ??????)

?? ??????? ??????? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ??????? (???? ?? ?? ????? ????) ?? ???? ???? dan  ????????? ?? ???? ????? ???? ???? dan   ?????? ???? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ???? ???? ??? ? ???????? ????? ???? ?? ???. ???? ???? ???? ??????? ??? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ????  dan  ?? ????? ?? ???? ? ????? ????? ??????? ? ???????? ?? ??? (ki??andin  ??  tewandin  ?? ???).  ????:

Xanî da çêkirin      ???? ?? ?? ????? ???? ???          
Nan da xwarin       ??? ?? ?? ????? ???        
Mêr da ku??tin      ??? ?? ?? ????? ???        
Wan ew bi xayînekî dan ku??tin   ???? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?????     
Ji kerema xwe, van kincan bide ??u??tin   ?? ???? ???????? ??? ?????? ?? ?? ????? ?????           
Kî yê bêx (bax) bi kê bide avakirin       ?? ??? ???? ?? ?? ?? ???? ???????? ??????      
Me berx bi qesêb da serjêkirin   ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ????? (?? ????) ???? ?????       
Ez ê deynê (dêhnê) te bi bavî te bidim dayin (?? ?? ???? ?? ‘dan’??????)
 ?? ??? ??? ?? ???????? ????? ?? ???????? ????? ???      

 ????? ?? ???? ????  dan  ?? ???? ?? ????? ?? ???? ? ???  ??????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ????. ????:

Ez ??agirdekî didim xelatkirin    ?? ?? ????? (???? ????) ?? ???? ?? ???        
Min xanî da  avakirin            (?? ???? ?? ???? ????)         ?? ???? ?? ???? ???? ????????
Lalê kirasên xwe dan ??û??tin     ???? ???? ?????? ???? ?? ?? ????? ???           
Apo mîya xwe dide serjêkirin        ??? ??? ??? ?? ?? ????? (?? ?????) ?? ???           
Damarî (dêmarî) ya wî nanê xwe li mala xelkê dide çêkirin
?? ????? ????? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ???     
Bamarî (bavmarî) ya wî ê karî xwe bi xelkê bide kirin     
??? ???? ????? ??? ??? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????       
Dolet li ser zemînên me bendavan didin çêkirin      
????? ?? ??? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? (????? ??? ??????? ?? ?????? ?? ???)    
Hevalî min qesrek da çêkirin    ????? ?? ?? ??? (???? ????) ?? ?????? ???            
Wê xwarin da çêkirin      ?? ????? (????) ?? ?? ????? ???? ???             
Lalê biskên xwe dan hûnandin    ???? ???? ???? ???? ?? ?? ??????? ???     
Min gulek da Lalê       ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????             
Min du kitab dane Lalê      ?? ?? ????? ?? ???? ???? ????      
Min xanîyêk da çêkirinê     ?? ?? ???? ?? ????? ???? (??????) ????  
Min sê xanî dan çêkirinê       ?? ?? ??? ???? ?? ?????? ????   
Min dilê xwe daye yarê       ?? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??     
Min dil û rihê xwe dane kurmancan       ?? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?????? ???? ??   

 
 ????????? ?????  ???? ????????? ????????? ???? ???? (?????? ??? ???? ???? (?????? ????? ?????? ???? ??? ????
Min bida çêkirin

. . .
Ez ê bidim çêkirinê
Tu yê bidî çêkirinê
Ew ê bide çêkirinê
Em ê bidin çêkirinê
Hûn ê bidin çêkirinê
Ew ê bidin çêkirinê
Ez didim çêkirinê
Tu didî çêkirinê
Ew dide çêkirinê
Em didin çêkirinê
Hûn didin çêkirinê
Ew didin çêkirinê
Min dida çêkirinê
Te dida çêkirinê
Wê/wê dida çêkirinê
Me dida çêkirinê
We dida çêkirinê
Wan dida çêkirinê
Min da çêkirinê
Te dabû çêkirinê
Wî/wê dabû çêkirinê
Me dabû çêkirinê
We dabû çêkirinê
Wan dabû çêkirinê
Min daye çêkirinê
Te daye çêkirinê
Wî/wê daye çêkirinê
Me daye çêkirinê
We daye çêkirinê
Wan daye çêkirinê
Min da çêkirin(ê
Te da çêkirinê
Wî/wê da çêkirinê
Me da çêkirinê
We da çêkirinê
Wan da çêkirinê
1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
dan çêkirin
(?? ?????? ????)
Min bida nivîsandin

. . .
Ez ê bidim nivîsandin
Tu yê bidî nivîsandin
Ew ê bide nivîsandin
Em ê bidin nivîsandin
Hûn ê bidin nivîsandin
Ew ê bidin nivîsandin
Ez didim nivîsandin
Tu didî nivîsandin
Ew dide nivîsandin
Em didin nivîsandin
Hûn didin nivîsandin
Ew didin nivîsandin
Min dida nivîsandin
Te dida nivîsandin
Wî/wê dida nivîsandin
Me dida nivîsandin
We dida nivîsandin
Wan dida nivîsandin
Min da nivîsandin
Te dabû nivîsandin
Wî/wê dabû nivîsandin
Me dabû nivîsandin
We dabû nivîsandin
Wan dabû nivîsandin
Min daye nivîsandin
Te daye nivîsandin
Wî/wê daye nivîsandin
Me daye nivîsandin
We daye nivîsandin
Wan daye nivîsandin
Min da nivîsandin
Te da nivîsandin
Wî/wê da nivîsandin
Me da nivîsandin
We da nivîsandin
Wan da nivîsandin
 1.k.y
2.k.y
3.k.y
1.k.p
2.k.p
3.k.p
  dan nivîsandin
(?? ?????? ????)

??????? ???? ?? ???? ??? dan  ?? ???? ?????? ?????????? ????? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?????? ??? ???????.
   
Dan xwarin, dan anîn, dan ki??andin, dan nivîsîn, dan ??û??tin, dan firotin, dan dirûtin, dan kelandin, dan helandin, dan ??ikandin, dan mirandin, dan revandin, dan vexwarin, dan vêxistin, dan mi??tin, dan dîtin, dan parastin, dan tirsandin, dan çêrandin, dan girtin, ...


4   -         ????        
Kirin


    ???? ????    kirin    ? ???? ????? ????? (??? ????? ?? ????? ???? ????) 

????  kirin  ???? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????  ( bê/bihê - pê??î ) ?????? ???? ???? ???? ?? ??? (?? ???? ???? ê  ???? ???? ????? ?? dikim ????????? ?? ???).  ?? ????? ?? ???? ???? ???? ? ?? ???? ???? kirin  ?? ????? ?? ???? ? ????? ???? ??????? ? ???????? ?? ???? (tewandin   ? ??  ki??andin  ?? ????). ????:
 
Ez dikim herim postexanê  ?? ??????? (??? ?????) ?? ??? ?? ???? ????????       
Ew dike ??îvê bixwe  ?? ??????? (??? ?????) ?? ??? ?? ??? ?? ?????        
Em dikin tilifon bikin    ?? ??? ????? (?? ????) ?? ?????? ?????        
Wan dikir/dikira bihatina   ???? ??????? (?? ????????) ??????     
We dikir/dikira çi bikira     ??? ??????? (?? ????????) ?? ???????     
Ez dikim herim ba wî      ?? ??????? (??? ?????) ???? ??? ?????           
Tu dikî bi kuda herî          ??? ??????? (?? ????????) ?? ??? ???????          
Lale dike ku hinek mêwe ji me ra bîne  ???? ???? ??????? (?? ???) ?? ??????? ???? ???? ?? ??????  
Em dikin ji vir herin    ?? ??????? (????? ??) ?? ???? ?? ?? ????? ?????          
Min dikir fitara xwe vebikira         ?? ?? ???? ?? (????? ??? ??) ?????? ??? ?? ??? ????    
dikira vegerîya           ????? ?? ??? ?? (????? ??) ??????                          
Me dikira ji we bistanda         ?? ?? ???? ?? (????? ??) ?? ??? ???????              
Min xwîn jê der kir        
Te ji wan pirs kir
Me sohbeteke xwe?? kir
We govend ??ad kir
Te ez dilxwe?? kirim
Ez dikim nîn (nên) bixwim            ?? ?? ??? ?? (????? ???? ??) ???/???? ?????        
Tu dikî bizinê bido??î        ??? ?? ??? ?? (????? ???? ??) ?? ?? ?????              
Ew dike giskekê bikire          ????? ?? ??? ?? (????? ???? ??) ?? ??????? ????         
Hûn dikin darekê bibirin        ??? ?? ???? ?? (????? ???? ??) ?? ????? ?? ?????       
Ew dikin kitabekê bixwînin         ???? ?? ???? ?? ( ????? ??) ?? ????? ?? ???????       
Min dikira biketima        ?? ?? ???? (????? ??? ??) ????????           
dikira bihata         ????? ?? ??? ?? (????? ??? ??) ?????              
Danîyal dikira ji kêfan bifirîya  ?????? ?? ??? ?? (????? ??? ??) ?? ???? ? ??????? ????? ???     
Min dikira kevir biavêta   ?? ?? ???? ?? (????? ??? ??) ??? ?? ?????? ????           
Danîyal dikira nan bixwara         ?????? ?? ??? ?? (????? ??? ??) ???/???? ?? ?????           
Wan dikira ew bidîta              ???? ?? ????? ?? (????? ??? ??) ?? ?? ??????   


          
  5   -             Zanîn          ???????     


???? ????  zanîn : ?????? ??????? ? ????? ????? ????? ???? (???? ????) ?? ?? ???? ???? ?? ???. ??????? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ????????  ( ?????????)  di   ?  bi  ?? ??? ???? (?????? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ?????????  di  ? bi  ?? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ??????) ???? ???????? ????  (???? ???? bûn )  ?? ?? ????. (?? ??? ???? ????? ??????  Know  ?? ??????? ????).
 
Ez dizanim bixwim       ?? ?? ???? (?????????) ?????                      
Ez ê zanibim bixwim      ?? ????? ?????                         
Min zanî bixwara      ?? ?? ??????? ?????                   
Min ê zanîya bixwara     ?? ??????? ???? ?????                   
Eger ez zanibim bixwim      ??? ?? ????? ?????                  
Xwezî ez zanibim bixwim          ?? ????? ?? ????? ?????               
Zanibe bixwe       ????? ?????                              
Eger min zanîya bixwara          ??? ?? ??????? ???? ?????                  
Xwezî min zanîya bixwara               ?? ????? ?? ??????? ???? ?????                
Divê min zanîya bixwara        ??????? ?? ??????? ???? ?????                
Ez dizanim biçim / herim        ?? ?? ???? ????                          
Ez ê zanibim biçim/ herim      ?? ????? ????                            
Min zanîbûm biçûma       ?? ??????? ???? ????                         
Min ê zanîbûma biçûma        ?? ???????? ???? ????                        
Eger ez zanibim biçim         ??? ?? ????? ????                      
Xwezî ez zanibim biçim        ?? ????? ?? ????? ????              
Dive ez zanibim biçim       ??????? ?? ????? ????                         
Zanibe biçe / here       ????? ????                           
Eger min zanîbûma biçûma           ????? ??????? ???? ????                   
Xwezî min zanîbûma biçûma        ?? ????? ?? ??????? ???? ????                
Divê ez zanîbûma biçûma        ??????? ?? ??????? ???? ????                 
Min zanî sêv bixwara       ?? ??????? ???? ??? ?? ?????               
Min zanîbû sêv bixwarina        ?? ??????? ???? (?? ???????) ????? ?? ?????                  
Ez nizanim bixwim         ?? ??? ???? ?????                      
Tu nizanî biçî /herî     ??? ??? ???? ????                             6  -           ???????               Xwestin         


???? ????  xwestin ?  ?? ???? ????? ??????? ???? " ????? ???? " ? ??  " ??? "  ???? (???? ????) ?? ?? ???? ?? ?????. ?? ??????? ???? ???? ? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ? ????? ????? ??????? ? ???????? ?? ??? (ki??andin  ??  tewandin  ?? ???).  ????:

Ez dixwazim herim      ?? ?? ????? ????                          
Tu dixwazî çi bikî      ??? ?? ?????? ?? ???????                      
Ez dixwazim tu rind bi               ?? ?? ????? ??? ??? ????               
Min xwest tu rind ya            ?? ?? ??????? ??? ??? ???? ????                
Te xwest bi çi       ??? ???????? ?? ???????                                    
Ez dixwazim bixwim         ?? ?? ????? ?????                      
Ez dixwezim tu herî        ?? ?? ????? ??? ????                            
Min xwest ji te ra ti??tekî bibêjim      ?? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ?????                
Wan xwesti kargeran ji kêr bavêjin        ???? ??????? ????? ??????? ?? ?? ??? ???????        
Tu dixwezî ku ez herim       ??? ?? ????? ?? ?? ????                             
Ez dixwezim ku ji min ra bibêjî        ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?????                   
Min dixwest ku nameyê (namê) bi??înî          ?? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????????               
Ew dixwezin ku pêz bido??in              ???? ?? ?????? ?? ????????? ?? ??????                 
Min dixwest ku wê ji bîr nekin   ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ?????              
Ji xwedê dixwezim ku jê ra tu bela nêbe       ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ????? ?????            
 7  -        ?????????         Karin (kanîn / ??ekirin    


???? ????  Karin  ?? ???? ?????? ???????? ?????  ???? ???? ?? ???? ?? ??? (??????? ???? ???? ????? karin  ????? ????? ?????????? ????? ???? ????????? ??? ???). ??????? ?? ?? ??????? ??????? ??????  ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ????????  ( ?????????)  di   ?  bi  ?? ??? ???? ???? ?????? ???? ???? ???????? ???? (???? ???? bûn)  ?? ?? ???? (??????? ???? ?? ???? ???? Karin  ? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ? ????? ???? ??????? ?? ????). (??? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ??????   able to , can ?? ??????? ????).  ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ??????  ??ekirin  ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ????????? ?? ???. ??????? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ? ????? ????? ???? ?? ?? ??????. ????:

Ez kanim (dikarim / dikam) wî bibînim       ?? ?? ?????? ?? ?? ?????                           
Ew kare (dikare / dikane / ??edike) bireve         ?? ?? ?????? ????? ???                        
Em kanin (dikanin / dikarin) mi??kulê hel bikin      ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ???                      
Hûn karin firokan bi hewa bixin     ??? ?? ??????? ????????? ?? ??? ??????          
Me kanî(karî) ew bikutana       ?? ????????? ????? ?? ?? ??????                  
Te karî jê re bigota            ??? ????????? ???? ???? ?? ?????                  .
Ez karim pîyano lêxim      ?? ?? ?????? ????? ????                   
kari bi lez bireve   ?? ?? ???????? ?? ????? ????                   
Ez karim (dikarim / ??edikim) herim     ?? ?? ?????? ??????           
Ez nikarim (??enakim) bixwim       ?? ??? ?????? ?????                   
Tu nikarî biçî        ??? ??? ?????? ????                          
Ez karim bixwim        ?? ?? ?????? ?????                        
Ez ê karibim bixwim       ?? ??????? ?????                       
Min karî bixwim        ?? ????????? ???? (?? ?????????) ?????                         
Min karîya bixwara      ?? ?? ????????? ???? ?????                   
Eger ez karibim bixwim          ??? ?? ??????? ?????                     
Xwezî ez karibim bixwim        ?? ????? ?? ??????? ?????           
Divê ez karibim bixwim       ??????? ?? ??????? ?????                
Karibe bixwe          ??????? ?????                          
Eger min karîya bixwara      ??? ?? ????????? ???? ?????                 
Xwezî min karîya bixwara          ?? ????? ?? ????????? ???? ?????     
Divê min karîya bixwara         ??????? ?? ?? ????????? ???? ?????                
Ez karim biçim /herim   ?? ?? ?????? ?????                  
Ez ê karibim biçim /herim        ?? ??????? ????                  
Ez karîbûm biçûma        ?? ????????? ???? ????                
Ez ê karîbûma biçûma      ?? ?? ????????? ???? ????                  
Eger ez karibim biçim /herim      ??? ?? ??????? ????                  
Xwezî ez karibim biçim /herim        ?? ????? ?? ??????? ????             
Karibe biçe /here         ??????? ????                         
Eger ez karîbûma biçûma       ??? ?? ????????? ???? ????              
Xwezî ez karîbûma biçûma    ?? ????? ?? ????????? ???? ????                                                          
Divê ez karîbûma biçûma         ??????? ?? ????????? ???? ????             
Min dikarî sêv bixwara           ?? ????????? ???? (?? ?????????) ??? ?? ?????                           
Min dikarî sêv bixwarina        ?? ????????? ???? ??? ?? ?? ?????                               
Ez ??edikim (dikarim) wî hevalî bi xwe ra bibim       ?? ?? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ????       
Tu dikarî (??edikî) ji min ra wê çîrokê bêjî          ??? ?? ?????? ???? ?? ?? ??????? ?? ?????               
??ekiri (kari) hevaltîya min bike          ?? ????????? ??? ?????? ?? ?? ?? ????              
Me dikari cewaba xwe bida                 ?? ?? ?????????? ???? ??? ?? ?????                   
We yê kariya vî karî bikin        ??? ????????? ????? (?? ??????????) ??? ??? ?? ?????                     8   -    ???? ???? ? ???????        Divê / Divi (divîya / diviya)  -  Bivê/ Bivi (bivîya / biviya 


????   divi (???? ???? ???)   ??  bivi (???? ??????)  ?? ???? ???? ???? ? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ????? ?????? ???? ??????  ????? ????. ?? ????? ???????? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? divî  ?? ????? ?? ???? ? ????? ????? ??????? ? ???????? ?? ????. ?? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ????. ??? ???? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ????????? ? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ????? ? ????? ????? ????????? ????? ? ???? ??? ?? ????? ??????? ???????? ??? ???? ???? ??????? ??????? ??????. ??? ???? ????? ????? ??????? ??????? ????? (????? – ????? – ?????????? – ????? ? ...) ??? ????. ???? ???? ??? ????? ? ??? ??????? ? ??????? ?? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ????????? (?? ????? ???? ?????) ?? ??? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ?????? ??? ???? ????? ???? ????.

    divi  –  ?? ?? ?????? « ?????» ??? «????? ????» ????? ?? ???? (??? ??? ??????) ????? ????. ?????? gerê   ? ??  gerek  ?? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ????????? ?? ??? (???????? gerê  ?? ???????  has to  ?? ????).   ????: 

Ez gerê duçerxê çêbikim          ?? ???? ?????? ?? ????? ???.
Eger bivê (bivîya), ez  jî têm     ??? ????? ?? ?? ?? ???.       
Divê ez herim   ??????? (?? ???) ?? ????.   >   Divîya ez biçûma   ?? ?????? (?? ??) ?? ?? ?????? (????)     
Na ez herim   ???????? (??? ???) ?? ????.  >   Divîya ez neçûma  ?? ?????? (?? ??) ?? ??? ??????
Na ez bixwim  ???????? (??? ???) ?? ?????.  >  Divîya min nexwara    ?? ?????? (?? ??) ?? ?????    
Na ew bêbe
Divi tu bi min ra bê (bêwî  ??????? ??? ?? ?? ?????  >  Divîya tu bi min ra bihatayî  ?? ?????? (?? ??) ??? ?? ?? ?????    
Divê hûn dereng nemînin     ??? ???????? ??? ??????       
Divê tu sîgarê neki??înî  ??? ??????? ????? ?????  >  Divîya te sîgar neki??anda  ?? ?????? (?? ??) ??? ????? ????      
Divi tu destên xwe bi??oyî
Divê ez rakevim
Diviya ez saet di 4,an da biçûma
Diviya tu hatiya
Divîya wan xwe bi??û??tina
Divîya we guhdarî bikira
Min yara xwe nedît, divîya min yara xwe bidîta
Wexta ku ez bigêhi??tama wir, Divîya min jê ra tilifon bikira
Diviya  me ew dîtiya
Divîya ez çûbûma
Divîya  me nan xwariya
Bavê we li we dipirsî, Divîya we jê ra gotiya
Dizan dore li me girtibû, Divîya me diz girtibûna
Divê ez vê nivîsê teva bikim      ??????? (??????? ?? ???????) ?? ??? ?????? ?? ????? ???                       
Divê ew qet qala wê babetê neke      ??????? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ????           
Divê hûn ji wan re bibêjin       ??????? ??? ?? ???? ??????                            
Diviya (divîya) we jê re bigota       ??????? ??? ?? ?? ?? ?????? ??? (??????? ???)                        
Diviya wê haka nekira       ??????? ?? (????) ?????? ??? ???? ????                              
Diviya em neçûna/neçûbûna            ?? ??????? ?? ??????? ?????                  
Divê ez werim    ??????? (?? ???) ?? ?????                  
Divîya tu biçûyayî        ?? ??????? ??? ?? ???????              
Diviya me xwestibûya      ?? ??????? ?? ??????? ?????     
Divê ez biçim        ??????? ?? ????                                                          
Divê tu hevalê min bibînî      ??????? ??? ????? ?? ?? ?????                            
Divê ew bên      ??????? ???? ??????                                                     
Divê em ti??tên ku dixwin, di pê??î da bi??on  ??????? ?? ??????? ?? ?? ?? ?????? ???? ??????                 
Divê hûn henjîran bixwin        ??????? ??? ??????? ?? ??????                             
Divê xizan biçin debistanê      ??????? ??? ?? ????? ?? ???????                       
Divîya min hevalekî xwe bidîta       ?? ??????? ?? ?? ????? ??? ?? ?? ????                         
Divîya we ez bidîtama      ?? ??????? ???? ?? ?? ?? ?????                               
Divîya me nan bixwara        ?? ??????? (?? ??) ?? ??? (????) ???????                           
Divîya wan dar bibirîna          ?? ??????? (?? ??)  ???? ??????? ?? ?????                            
Divîya min yêk dîtibûya            ?? ??????? ?? ??? ?? ???? ????                           
Divîya we li min tema??e kiribûya         ?? ??????? ??? ?? ?? ?????? ???? ?????                   
Divîya te dilê kesî nehi??tibûya           ?? ??????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ???

                                                         ----- - ----- - -----


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28