Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (1)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (1)
در مورخه : Tuesday, April 29 @ 22:27:18 CEST

?? ?? ??????? ???? ?? ????? ??‌?????? ?? ????? ???? ???? ????? ??? ????? ???? ??????? ? ?? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ????? ????? ( ?? ????? ???? ???? ) ?????? ? ?????? ???.


????? ??????? ?? ????????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ? ?? ????? ??????? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ????????? ???? ?? ?? ??? ????? ? ????? ????? ??? ??????‌????? ? ???‌????? ?????????. ????? ???? ? ??????? ????? ?? ??? ???????? ???? ???? ? ???? ????????? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ????? ????? ? ????????? ????.

 ?? ????? ?? ??? ???????? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ???????? ? ?? ??????? ???? ???? ????? ?????? ? ???????? ?? ????? ?????? ????? ???? ??? ? ????? ??? ? ?????? ? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ? ??????? ????? ?? ?? ??? ?????? ? ????? ???? ? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ? ????? ??? ????.

?? ?? ??????? ???? ?? ????? ??‌?????? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ??????? ? ?? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ????? ????? ( ?? ????? ???? ???? ) ?????? ???. ?? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??‌???? ?? ???? ??‌????? ???  ?????? ??? ? ?????? ???????? ???? ????? ????? ?? ?????? ????? ?????? ??‌??? ?? ?? ?????? ? ???? ????? ???? ???? ????? ??????? ??????? ???? ? ??????? ????? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ?? ??? ??????. 
 
????? ??????? ? ???? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ????????? ??????????? ? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ? ?? ???? ????? ??????? ????‌??? ? ?? ???? ?????? ?? ??? ????? ????? ????? ?? ?? ???????  ?? ?????? ???? ? ??????? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ??????? ????‌??????? ?????????? ? ????????? ????? ???? ??‌???.
  
?? ?????? ??????? ???? ????? ?? ?? ??? ????? ????? ??‌????? ? ?????????? ????? ?????? ???? ? ??????? ????? ?? ??????? ???? ??? ???? ????? ??????. ????????? ?? ?? ???? ???? ????? ??????? ? ?????? ????? ??? ?????? ????. ?? ???? ????????? ? ???????? ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??‌???. 


??????? ?????? ?? ????? ???????  -  Alfabê ya kurdî 


??????? ????? ????? 31 ???? ????. ????? ?????? 8 ??? ? ????? ????? 23 ??? ??‌?????.
 

a
bcçdeêfghiîjkLm
  ? ? ? ? ?  ??? ????  ?? ? ?  ??? ?? ?? ? ? ?


nopqrs??
t
u
û
v
w
x
y
z
 ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?
????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ???? ??? ??‌?????: 

  a ? e ? ê ? i ? î ? o ? u ? û


?? ????? ??????? ?? ?????? ????? ?? ???????  ?? ?? ?? ?? ????? ?????? ??? ????‌???? ??? ???‌???? ????? ??????? ????? ?? ?? ??? ???????? ? ?? ?? ??? ???????? (???? ?????) ????? ???? ? ?????? ????.

 
Av - Agir - Çiya – Mîvan  
                                             
( ?? - ???? - ??? - ????? )
 

Beran - Bizin – Bav - Bihar

(??? - ?? - ??? -  ????)
 

Cacim - Fincan – Canîk

(???? - ?????? - ??? ‌???)


 çar - Çûçik – kemançe

(???? - ????? - ??????)
 

Dar - Dîk – Radiyo

(????? - ???? - ?????)
 

Ker - ??e?? – Ewr

(????? - ?? - ???)
 

Êvar - Pênc – Rê

(????? - ??? - ????)
 

Filçe - Heft – Tilifûn

(????? - ????? - ??????)
 

Go??t - Gêrmî – Golik

(????? - ?? - ??????)
 

Honer - Hirmî - Hîv - Havîn

(??? - ????? - ??? - ?????????)
 

Birîn -  Gizêr - jin

(??? - ???? - ??)
 

Taksî - Dîk - Dîwar

(?????? - ???? - ?????)

jin - jûjî - Qijik - Roj

(?? - ???? ?????? - ????? ???? ? ????? - ???????)
 

Ker - Kûsî – Kewçî

(?? - ??? ???? - ????)
 

L -Lîmû -Leklek

(???? - ???? - ?? ??)
 

Mi??k - Masî - Mê?? - Mûzîk

(??? - ???? - ??? - ??????)
 

Nan - Mange - Nînik

(??? - ???? ??? - ????)
 

Ordek - Otobûs - Gog

(???? - ??????? - ????)
 

Pîvaz - Pi??ik – Penîr - Payîz

(???? - ???? - ???? - ?????)
 

Qaz - beq qirik

(???? - ???????? - ?????)
 

Rovî - Mar  - Çar

(????? - ??? - ????)
 

Saet - Sêv – Sîr

(????? - ??? - ???)
 

??êr -??îr - ??û??e – ??eker

(??? - ???????? - ???? - ???)
 

Texte - dest - Tût

(?????? - ???? - ?????)
 

Kêrgu - Guçik – Gul

(????? - ????? - ??)
 

Dûr - Bilûr - Kûçî – Bûk

(??? - ?? - ?? - ????)
 

Çav - kevir – Deve

(??? - ??? - ????)
 

Weris - Ewr – Dew

(?????? - ??? - ?????)
 

Xak - berx - Xiyar

(??? - ??? - ????)
 

Radiyo- Meymûn - yêk

(????? - ????? - ??)
 

  Pez - Derzî -Xinzîr - Moz - Zivistan 

(??????? - ???? - ??? - ???- ???????)?? ????? ???? ?????? ??? ???????? ?????? ????? ?? ???? ?????? ??? ???? ??? ?????? ????? ???? ?????? ????:


çiya pir sarin

????? ???? ??? ??????.


Daniyal ??agirdek zîrek e

?????? ?? ????‌???? ????? ????.


Rengê qelema min qehweyî ye 

??? ??? ?? ????‌?? ????.????? ?????: ????? ????????? ??????? 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28