Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (2)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) - (2)
در مورخه : Thursday, May 08 @ 14:59:46 CEST

??‌??????‌ ???? ???? (??????) ????????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ??????????? ???? ? ????
?? ???? ?????‌???? ??????? ????? ???? ???. ?? ??? ?????? ???? ????? ???? ? ??? ?? ????? ?? ????? ???????? ???? ?????? ?? ???????? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ??‌????.


?????    Rêziman     

?? ????? ?????? ????? ?? ???? ??????‌?? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ???? ??‌?????? ??? ?? ??? ???? ???? ??? (? ????? ????) ?? ????? ??‌????. ?? ????????? ???? ????? ????? ????? ??????? ????? ? ... ?? ???? ?????? ???.

????   Cînav      

???? ????‌?? ???? ?? ???? ??? ??‌????? (??? ????‌?? ???? ?? ???? ???????? ???????? ?????? ? ??‌??? ????????? ??‌???). ???? ???? ????? ?? ???? ????????:

?? ??????
????? ????? (???? ???????) 
????? ???? (???????) 
??
 Min
Ez
???
Te
 Tu
??(???)? ??
 
Ew
 ??(??)? ??
 
Ew
??
 Me
Em
???
We
 Hûn
????
Wan
Ew


A)  ?????? ????? ????:

????? ???? ?? ????? ??? ????????? ??‌????:

????)  ?????? ????? (??????? ???) ?? ????? ???? ???? (???? ) ?? ????? ?????? ???? ??‌???? ( ?? ?? ??????? ???????? ?????? ??????):

 çûn (??????) ?? ???? ???? ????.  Ez ?? ????? ???? ???? ? ??????? ??? (?????) ??‌????.

?? ???? ?? ????? ??‌???.
.Ez diçim debista
?? ?? ????? ????? ?????.
.Ez ê biçim debistanê
?? ?? ????? ??????.
.Ez çûm debistanê
?? ?? ????? ??????‌??.
.Ez çûme debistanê
?? ?? ????? ??‌??????.
.Ez diçûm debistanê
?? ?? ????? ?????? ????.
.Ez çûbûm debistanê


?)  ?????? ?????? ????????? ?? ????? ?????? ?????? (??????? ??????) ??????:

dîtin (????) ?? ???? ???? ????. Ez ?? ????? ???? ???? ? ?????? ?????? ???? ??‌????.


??? ?? ?? ????. 
   .Te ez dîtim
 ??? ?? ?? ????‌??.
.Te ez dîtime
 ??? ?? ?? ??‌????.
.Te ez didîtim
 ??? ?? ?? ???? ????.
.Te ez dîtibûmB)  ?????? ????? ????? (???? ???????):

 ????? ????? ?? ????? ??? ????????? ??‌????:

????) ?????? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?????? (??????? ??????) ??????:

 xwarin (?????) ???? ???? ????. Min  ?? ????? ???? ????? ? ?????? ????? ???? ??‌????.


?? ?? ??? ?? ?????. 
.Min sêvek xwar
?? ?? ??? ?? ?????‌??.
.Min sêvek xwariye
?? ?? ??? ?? ??‌?????.
.Min sêvek dixwar
?? ?? ??? ?? ????? ????.
.Min sêvek xwaribû?) ?????? ?????? ????????? ?? ????? ?????? ?????? (??????? ??? ? ?????) ??????:


??? ?? ?? ??‌????. 
.Tu min dibînî
??? ?? ?? ?????? ???.
.Tu yê min bibînî

?) ????? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????? ?????? ??‌?????:

???? :    ?? -   ji

?? ?? / ???/ ?? (???) / ?? (??) / ?? / ??? / ????
   ji min/te/wî/wê/me/we/wan


??) ?? ????? ????: 


???? ?? / ??? / ?? (???) / ?? (??) / ?? / ??? / ????
destê min/te/wî/wê/me/we/wan
??? ??/ ???/ ?? (???) / ?? (??)/ ?? / ??? / ????
ê min/te/wî/wê/me/we/wan????? ???????     Cinavên berkirde


??????? ?? ???? ???? (???????) ?????? ????? ????????? ???? ???? ????? (???? ???????) ?????? ?????? ????????? ??‌???? ? ??????. 

?? ??? ?? ??‌???? (???? ??‌????)
 Ez te dibînim
??? ?? ?? ??‌????
Tu min dibînî
?? (??/???) ??‌???? ?? (??/???) ??
Ew wî/wê dibîne
?? ??? ?? ??‌?????
Em we dibînin
??? ?? ?? ??‌?????
Hûn me dibînin
???? ??‌????? ???? ??
Ew wan dibînin


?? ??? ?? ????.
.Min tu dîtî
??? ?? ?? ????.
.Te ez dîtim
?? (???) ??? ?? (??/???) ??.
.Wî ew dît
?? (??) ??? ?? (??/???) ??.
.Wê ew dît
?? ??? ?? ?????.
.Me hûn dîtin
??? ?? ?? ?????.
.We em dîtin
???? ????? ???? ??.
.Wan ew dîtin


????? ???????       Cinavên Vegerok 

???? ??????? ??????  xwe  (??? / ???? ????) ???? ?? ???? ????? ????? ???? ??‌???.


?? ???? ?? ??‌????.
.Ez xwe dibînim
??? ????? ?? ??‌????.
 .Tu xwe dibînî
?? (??/???) ??‌???? ???? (??/ ???) ??.
.Ew xwe dibîne
?? ?????? ?? ??‌?????.
.Em xwe dibînin
??? ??????? ?? ??‌?????.
.Hûn xwe dibînin
???? ?????? ?? ??‌?????.
.Ew xwe dibînin?????? ? ????? ????            Rengdêr u Cînavên xwedîtî

????? ????? ?????? ?????? ????? ? ???????? ???? ????????? ??‌????. ????? ????? ????? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ?????? ??‌???.

 
???????? ????? (????) 
?????? ????? ???? 
   a - 
?????? ????? ????
 ê - 
?????? ???
  ên -  ?????? ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ?????? ???? ??‌????? ??? ???? ?????? ? ????? ??? ???? ??‌????. ?? ???? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????? (????? ???) ??? ???? ? ??? ?? ??? ???? ??‌???.

 ???????? ??????? (??????) 
?????? ????? ???? 
 e - 
?????? ????? ????
î - 
?????? ???
e - ????? ??? (????? ???? ???) ?? ????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ??‌???.

??? ?? (?????)
a min
????? ?? 
Kitaba min
??? ??? (????)
yê te
???? ???
 Kevçî te
??? ?? (???)
ê wê
??? ?? (????)
Navê
??? ?? (????)
 a wî
???? ?? (????)
Mala
??? ?? (???????)
ên me
??????? ??
??agirdên me
??? ??? (??????)
yên we
?????? ???
Mamostayên we
??? ???? (????)
ya wan
???? ????
Derzîya wan????? ??? ?? ??? ?? ????? ????.
.kitaba te ji a min rindtir e
???? ??? ?? ??? ?? ??????? ????.
.Kevçîyê te ji yê min dirêjtir e
??????? ??? ?? ??? ?? ?????‌?????.
.Kardên te ji ên me girantir in


?? ???? ??. 
.Kardeke min
?? ???? (????) ???.
.Mamostayekî we
???????? ????.
.Kitabêne wan


?? ???? ?? ???? ?????.
.Kardeke min tûj nîne
?? ?? ???? ??? ?? ????.
.Min Mamostayekî we dît
???????? ???? ?????.
.Kitabêne wan rind in


????? ?????: ????? ????????? ???????


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28