Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) – (4)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) – (4)
در مورخه : Sunday, July 27 @ 11:58:09 CEST
????? ????????? ???????

?? ???? ????? ?? ??????  ??????? ??? ?? ?? ?? ????? ??? ??????  ? ??? ???? ??? ??????? ????‌???. ?????? " ????? / Grammar  " ??? ?? ?????? ??????? ???? ?? ????? ?? ?? ?????? " ?????? ???? "  ? ?????? ????? ?? ?? ????? "  rêziman  " ??‌????.


                                             

??? ?????? ? ????     Navên naskirî (bêli) u yên nenaskirî 

  
?? ???? ????? ?? ??????  ??????? ??? ?? ?? ?? ????? ??? ??????  ? ??? ???? ??? ??????? ????‌???. ?????? " ????? / Grammar  " ??? ?? ?????? ??????? ???? ?? ????? ?? ?? ?????? " ?????? ???? "  ? ?????? ????? ?? ?? ????? "  rêziman  " ??‌????.
   
??? ??????     Navên bêli (naskirî

??? ?????? ? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ? ?? ?????? ????? ???? ? ???? ???? (??????? ???? ?????? ?? ?? ??‌?????). ???? ? ?????? ??? ?? ????? ?? ?????? ?????? " ?????? " ??? ?????? ????? ????? ???? ?????? ????? ???? ? ???? ???? ?? ?? ??? (??????) ??? ?? ????? ????.


. Daniyal
sêv xwar

?????? ??? ?? ????.


. Kamb
îz ji Xorasanê koç kir

?????? ?? ?????? ??? ???.


. Daniyal
bi zimanê kormancî deng (gep) dike


?????? ?? ???? ????? (?????? ???????) ????? ??‌???.
??? ????  (nenaskirî (Navên ne-bêli


??? ???? ? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ? ?? ??????? ?????? ? ?????? ????. ???? ? ?? ????‌???? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? " ????‌???? " ??? ???? ????? ????? ???? ?????? ????? ???? ? ???? ????? ?? ?? ????‌???? ?? ??? ????. 
  
. ??agirdek sêv xwar

?? ????‌???? ??? ?? ????.


???? ? ?????? ?? ?? ???? ????? ???? ?????? ?? ??? ???? ????????? ??‌????:

?? ????? ?????? ?????? ?? ?????? Yek ??? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?????? ???? ??? ( ? ?? ????  Yêk?? ?????? ?????? ?? ???? ??????‌?? ?? ????? ????? ?????  êk ?????? ??‌???)? ? ?????? ?? ?????? ek ??? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????  ????????? ??‌???.


?? ????? ???? ?????? ?? ?????? hin ? ??  hinek  (???????)  ?? ?? ??????? ??? ? ? ?? in  ?? ?? ??????? ??? ????? ??‌???? ????????? ??‌??? .   


????:


Xanîyek / Xanîyêk  (?? ????)


Polîsek (?? ????)


Kitabek (?? ?????)


Sêvek (?? ???)


K
eçek (?? ?????)


Lawek (?? ???)


Kevçîyek / Kevçîyêk (?? ????)


Rovîyek / Rovîyêk (?? ?????)


Jujîyek (?? ????‌??????)


Dîkek / Dîkêk (?? ????)


Nameyek (Namêk (?? ????)


Mangeyek (Mangêk (?? ????‌???)


Masîyek / masîyêk (?? ????)


Hin mamosta / hinek mamosta (mamostayin (??????? ????)


 
 hin ??agird / hinek ??agird (??agirdin (??????? ????‌????)


  hin cotkar / hinek cotkar ( cotkarin
(??????? ???‌???)


hin mîvan / hinek mîvan ( mîvanin (??????? ?????)


 

????? ?????:  Cînavên ê??arkî


???? ????? ????‌?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ? ?? ?? ????? ?? ???? ??‌???. ????? ?????  ?? ??  ??? ??????: ?????? ?? ????? ?? ????? ??‌????? ?????? ?? ????? ?? ??? ??‌????.

1- ???? ????? ‌?? ?????: ???? ?????? " ??? " (ev, va) ???? ?? ??? ? ?? ???? ????? ?? ???? ??‌???. ?? ???? ????? ??? ?????? " (?????/ ??) vê  ?(?????/ ???) vî/ viya  ?(?????/ ?? ?? ???)van/ vina  " ??‌????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ?? ???? ??‌????. (???? ????? ????? ?????‌?? ?????: ev, vê, vî, van).

2- ???? ?????‌?? ???: ?? ???? ?????? " ?? "  ( ew ) ???? ?? ??? ? ?? ???? ??? ?? ???? ??‌???. ?? ???? ????? ??? ??????  " ( ??/ ??) wê  ? (??/ ???) wî/ wiya  ? (???? / ?? ?? ???) wan/ wina " ??‌????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ??‌????. (???? ????? ????? ?????‌?? ???: ew, wê, wî, wan ).

?????? ????? ??? ?? ????? ???? ????? ????? ?????? ????? ???? ?? ???? ???? ??‌???.

?????? " e  "  ? ??  " ye " ?????? ????? ??????? ??? ???? ???? ??? ????? ????.

?????? " in " ? ??  " ne " ?????? ??? ??????? ??? ???? ???? ??? ??? ??‌????.

?? ???? ?????? ?? ?????? " ye "  ?  " ne " ??? ?? ??????? ?? ?? ????? ?????? ???? ???‌???? ????? ??‌????.   


 

???? ?????
???? ???????
???????
????? ?????‌?? ?????
???? (?????)
Evî (vî
Ev (va
???? (?????)
Evê (vê
Ev (va
???
Evan (vanev (vina
???? (?????)
Ewî (wîew
????? ?????‌?? ???
???? (?????)
Ewê (wêew
???
Ewan (wanEw (wina????:


(?? ? ??)  Ew  ,(??? ? ?????) Ev / va. Ev e  (va ye

??? ???? (????? ?? ?????). ?? ????? " va   ??  Ev " ???? ????? ?????  ? " ye   ??  e " ???? ????.


. Ev in  (vina ne

????? ??????. ?? ????? " Ev   ??  vina  " ???? ????? ????? ? " in  ??  ne " ???? ????.


. Ew e

?? ???? (????? ?? ???). ?? ????? " e " ???? ????? ? " Ew " ???? ????? ????.


. Ew in

???? ??????.


. Ew Kitab e

?? ????? ????.


. Ew mamosta ye

?? ???? ????.


. Ev kitab e  /  va ketab e


??? ????? ????.


. Ev Kitab in  /  vina ketab in

????? ????? ??????. 


. Ev sêv e  /  va sêv e


??? ??? ????.


. Ev sêv in  /  vina sêv in

????? ??? ?????? (??? ????? ??????).


. Ev kevçî ye  /  va kevçî ye


??? ???? ????.


. Ew kevçî ne


???? ???? ??????.


. Wê ji diya xwe ra xelatek kiriye


?????/ ?? (????? ?? ???) ???? ????? ?? ???? ????? ????.


. Wî dê u bavê xwe dîtin

?????/ ??? (????? ?? ???) ???? ? ??? ??? ?? ???.


. Vê kerasek ji xwe ra kiriye


?????/ ?? (????? ?? ?????) ?? ?????? ???? ???? ????? ????.


. Vî got ku li ??îrwanê rûdine

?????/ ??? (????? ?? ?????) ????? ?? ???? ?????? ????.


. Wan ji Qoçanê barkiriye


???? (????? ?? ???) ?? ????? ??? ????‌???.


. Van hirmî ji darê jê kirine

????? (????? ?? ?????) ?????‌?? ?? ?? ????? ????‌???.  ?? ????? ???? ?? ?????? ???? ?? ??????  " e ? ye ? in ? ne  "  ?? ?? ?????? ?? ????? ?????‌?? (???? ???? ????) ???? ??????‌???? ??? ??? ???? ???? ??‌????? ??? ????? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ?????? ???‌???. ??? ?? ??????? ?? ????? ?????‌?? ( ???? ) ???? ??????‌???? ?? ?????? ????? ??? ??????‌??? ??? ?? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ???? ??? ( ??????? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???‌?????).?????‌?? ? ?? ????? ????‌????? ?? ?? ???? (?? ?? ????)      Niqte??anî               

?? ????? ?????‌???? ???? ?? ?????? ???? ? ??? ?????  ?????  ? ???? ????? ?? ??????? ???? ????? ???? ??????? ? ???????? ???? ???? ????????? ??‌????. ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ??  ? ?? ???? ??? ??? ????? ? ??? ??‌???. 

?? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ????? ?????  ? ?????‌???? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????‌?? ?? ???? ?????  Niqte??anî  ??‌?????. ?? ???? ?? ????????? ???? ?? ??? ?????  ?? ????? ?????? ? ??????? ?? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???? ??‌???.


??? ????? ?? ???? ??? ??‌????? (????? ???? ?? ??????  ?  ????? ??? ???‌???):  


( . )    ????  /  niqte


(
, )    ??????  /  bêhnok


( ; )   ???? ??????  /  niqtebênok


( : )   ?? ????  / 
niqtecot


( ... )  ?? ????  / 
sêniqte


( ! )  ?????? ?????? ????  / 
niqtebang


( ?? )  ?????? ?????  / 
niqtepirs


( - )  ?? ?????  / 
bendik


(
  )   ?????  /  dunîk


(  )   ???????  /  kevanok


*** )  ?? ??????  /  sê
stêrk ( sê çîk
 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28