Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/cskk.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110  CSKK - ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) – (7)
?????? ??????
 ?????‌ ?????? ?????? ??????. >>>

??? ? ???
  ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???? ?????? ????. >>>

???? ????

 "???? ????>>>
 ?????? ???? ? ??????? ?????‌(????????)(1)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (2)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (3)
 ?????? ???? ? ??????? ?????(????????) - (4)

????? ??
?? ??? ????? ?? ?????? ?????‌?? ?????? ????. >>>

???????? ????? ??????


??‌??‌??: ط¯ط³طھظˆط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط¨غŒط§طھ ع©ظˆط±ط¯غŒ (ع©ظˆط±ظ…ط§ظ†ط¬غŒ) – (7)
در مورخه : Monday, February 09 @ 02:46:47 CET
????? ????????? ???????

?? ?????? ???? ??????? ??? ? ?????? ???? ????? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ?????? ??‌????. ??? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ????? ????? ?????  ????? ( ??? ???? ?????) ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ?????? ??‌???? ?? ??? ?? ???? ??‌?????? ?? ??????? ???? ????? ???? ?? ????? ???.


Bilanî       ??? ???? ????? /  ?????? ?????

?????? ???? ??? ????? ????????? ? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ?????  ? ?? ?? ????? ???? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ? ?????? ???? ??‌????.

??? ??? ??? ?? ????? ??????? ?? ???? ???????? bila   ????? ??‌??? ????? ???? ?? ?? ????? ??‌?????. (?? ???? ????? ?? ???? ???????? bira  ?? ??? bila ????????? ??‌???? ?????? ????? ???? bila  ?? ????.)

?? ?????? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ?? ???? ?????  ???? ????? ?????? ?????? ???.


.Em li mal disekinin bila ew here
(?? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ????.)

.Bila ez ji ser hespê bikevim, ne tu
 (????? ?? ?? ??? ??? ????????? ?? ???.)

Em ê herin, bila ew rakevi
(?? ?????? ?????? ?? ?? ????? ??????)


????? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ?? ??? ??‌????? ?? ?? ????? ???? ?????. ?? ???? ???? ? ???? ?????? ????? ????? ???? ???? ??‌???? ??? ?? ???? ??????? ?? ?? ????? ??????? ?????.

?? ?????? ???? ????? ????? ?????? ???? ? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ? ???? ????? ??? ??‌????.

a)   ????? ?? ???? ???? ?? ???????? ?????? - bi ?? ???  - di (???? ???? ???)  ????? ??‌???.

????:

?????? :  nivîsîn

  Bilanî???? ???
 Bila ez binivîsim Ez dinivîsim
    Bila tu binivîsî    Tu dinivîsî
  Bila ew binivîse  Ew dinivîse
 Bila em binivîsin Em dinivîsin
 Bila hûn binivîsin Hûn dinivîsin
 Bila ew binivîsin Ew dinivîsin?????? ?????? - bi  ?? ?????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ??‌?????? ????????? ???‌???. 

????:

???? ??? :    rabûn

Bilanî
???? ???
Bila ez rabim
Ez radibim
     Bila tu rabî
Tu radi
  Bila ew rabe
Ew radibe
Bila em rabin
 Em radibin
Bila hûn rabin
Hûn radibin
Bila ew rabin
Ew radibin


??????  ne  ???? ?? ????? ??‌???. 

Ez nebêjim, tu rane


b)   ????? ?? ???? ??????? ?? ???? ?????? ???? ?????? - bi ? ?????  ?? ???? (???? ?????? ????) ????? ??‌???.


   a  +  (???? ?????? ????) ????  +   bi  =  ????? ???? ??????


????:

 ?????? :      Çûn

Bilanî (?????? ????) 
???? ?????? ????
Bila ez biçûma
Ez çûm
Bila tu biçûyîya
Tu çûyî
Bila ew biçûya
Ew çû
Bila em biçûna
Em çûn
Bila hûn biçûna
Hûn çûn
  Bila ew biçûna
Ew çûn


  ????? ???? :    kirin 

Bilanî (?????? ????) 
???? ?????? ????  
Bila min bikira
Min kir
Bila te bikira
Te kir
Bila wî bikira
Wî kir
Bila me bikira
Me kir
Bila we bikira
We kir
Bila wan bikira
Wan kir


c)  ????? ?? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ???? ?????  ?? ???? (???? ?????? ????) ????? ??‌???.

?????? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ?????? ????? ????? ????? ????? ?? ???????? ????? ??? ?? ????.

 
??? ?? ?? ???? ?????? a ( ya  + (???? ?????? ????) ???? =  ????? ???? ?????? ????


????:

 ?????? :    çûn

???????? ?????
(????? ?????)
???????? ?????
(????? ?????)
 
Bilanî (?????? ????)   ???? ?????? ???? 
 2 1  
 çûbama çûbiwama Bila   ez  çûbûma Ez   çûbûm
 çûba(ya çûbiwaya Bila   tu  çûbûya Tu   çûbû(yî
 çûba(ya çûbiwaya Bila  ew   çûbûya Ew   çûbû
 çûbana çûbiwana Bila  em   çûbûna  Em   çûbûn
 çûbana çûbiwana Bila  hûn  çûbûna Hûn    çûbûn
 çûbana çûbiwana Bila   ew  çûbûna Ew   çûbûn
  


?????  :   Kirîn

????? ?????
(???????? ?????)
????? ?????
(???????? ?????)
 Bilanî (?????? ????) ???? ?????? ????
 2 1  
 kirîba kirîbiwa Bila min kirîbûya Min kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila te kirîbûya Te kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila wî kirîbûya Wî kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila wê kirîbûya Wê kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila me kirîbûya Me kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila we kirîbûya We kirîbû
 kirîba kirîbiwa Bila wan kirîbûya Wan kirîbû
???? ?????              Dema Pê??î   / çaxa bê  /  dahatû                


???? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ? ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ??‌???.  ???? ?????? ?? ??? ????? ???????? ???? ????? ?? ????:  dê, ê, wê  ??‌????? ( ??????  ê ????????? ?? ???)? ? ?????? ??????  - bi ?? ?? ????  ???? ???? (???? ???) ???? ??‌????? ????? ??‌???.

?? ??? ?????? ????? ???????? ???? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ??‌???? ? ?? ??? ????‌?? ??? ???‌????. 


 (???? ???? ???)  ê  +  bilanî  +  ?????  =  ???? ?????


  ????:

   ????? :    xwarin


  ???? ?????       Bilanî 
?? ????? ????.   Ez ê bixwim  Ez bixwim
 ??? ????? ????.  Tu yê* bixwî     Tu bixwî
 ?? (???/ ??) ????? ????.   Ew ê bixwe   Ew bixwe
 ?? ?????? ????.  Em ê bixwin  Em bixwin
 ??? ?????? ????.  Hûn ê bixwin  Hûn bixwin
 ???? ?????? ????.   Ew ê bixwin   Ew bixwin


*)  ?? ?? ?? ???? ??????? ???? ??????  ê   ??   yê  ?????? ??‌???.

?????? ?? ????? ??????‌?? ? ????? ???? ???? ??? ???? " tu ê " ?? ????? ????? ? ??????   ???? ??‌??? ( Tu yê bixwî /  Tê bixwî ) ? ? ?????? " ew ê "  ?? ?????  wê  ???? ??‌???.


????:

Ez ê bikevim 
?? ????? ???????

Tu yê (Tê) bikevî

Ew wê (Ew ê / Wê) bikeve

Em wê (Em ê) bikevin

Hûn wê (Hûn ê) bikevin

Ew wê (Ew ê / Wê) bikevin


 ??? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?????? ê  ?? ??  ??????? ???.     

????:

Azad ê biçe / here  ,   Azad wê biçe  ,   Azad dê biçe
(???? ???? ????? ?????)


??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ????:

Ez ê nan (nîn / nên) bixwim  
?? ??? (????) ????? ????

Tu yê ??îr bido??î

Ew ê kevir biavêje

Em ê malê bimalin

Hûn ê darê bibirin

Ew ê ??ekir bihîne (bîne

 .......... hwd ..........


 
انتخاب ها
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان


موضوعات مرتبط

??? ? ???

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان است
هرگونه انتشار يا توزيع مجدد مطالب متعلق به اين سايت، با ذکر نام انجمن فرهنگي و مدنی کردهای خراسان آزاد است
info@cskk.org, Tel: +44 (0) 78 677 649 72, Fax: +44(0) 207 691 93 28