درباره ی ما

اساسنامه‌ انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان

1- نام: انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان
2- محل هسته مرکزی انجمن: لندن، انگلستان
3- این انجمن غیرانتفاعی بوده و بر اساس مقررات کانونهای علمی، فرهنگی، مدنی، صنفی و خیریه انگلستان، در لندن تشکیل شده است.

4- اهداف انجمن:
4-1- تلاش جهت حفظ، ترویج و گسترش زبان، هنر، ادبیات و میراث فرهنگی کردهای خراسان.
4-2- پژوهش درمسیرشناخت بیشتر ادبا، دانشمندان، هنرمندان، اندیشمندان و تشویق نسل جوان کردخراسان جهت مشارکت درترویج گفتگو، هنرنمایی، ترغیب به شکوفایی استعدادها، تفاهم و دوستی در عرصه های ملی و بین المللی و همچنین ارتقاء رفاه اجتماعی و فرهنگی، شناخت و احترام به حقوق برابری زن و مرد در جامعه ی مدنی و پويای کردهای خراسان.
4-3- تلاش جهت همکاری و همیاری برای نشر آثار ادبی، علمی، پژوهشی و هنری . . . اندیشمندان کرد خراسان.
4-4- تلاش برای جلوگیری و عدم خدشه دار شدن هویت، منافع، مصالح و امنیت کردهای خراسان با ارائه اطلاعات لازم از طریق رسانه های بین المللی، بویژه سایت انترنتی انجمن و انتشار مجله فصل نامه ای انجمن، تشویق و هميا ری جهت برپائی موزه و کتابخانهء کردی در منطقه.
4-5- اطلاعات و خدمات رسانی شایسته و مناسب به مهاجرین ایرانی و کرد در انگلستان.
4-6- ایجاد زمینه های مساعد برای آموزش، رشد و تکامل فرهنگی و زبان کردهای خراسان، برقراری و حفظ ارتباطات مطلوب و همزیستی مسالمت آمیز با دیگر ملیتهای ایران و ملت کرد در دیگر مناطق.
4-7- شناسایی و سازماندهی کردهای مهاجر خراسان در خارج از ایران در انجمن مرکزی (لندن) و انجمنهای فرعی در سایر ممالک جهان.

5- ارکان انجمن:
5-1- ارکان انجمن هیئت مدیره است که متشکل از 5 نفر می باشد.
5-2- اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و سخنگو(با حداقل تحصيلات آکادميک کارشناسی ارشد و باتجربه لازمه)، یک نفر مسئول امور مالی و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد. دو نفر دیگر مسئول امور ارتباطات وانتشارات، و امور کامپیوتری و دفتری خواهند بود
5-3- کلیه اسناد و تعهدات اداری و مالی انجمن با امضای رئیس اعتبار قانونی می یابد.

6- منابع مالی منابع مالی علاوه بر حق ماهیانه اعضاانجمن، هیئت مدیره میتواند برای اداره امور انجمن از کمکهای بلاعوض سازمانهای خیریه و اعتبارات دولتی، دوستان ایرانی و کرد و ديگران تأمين گردد.
7- هیئت مدیره از کلیه امکانات و نیروی خود برای پیشبرد اهداف واجرای صحیح اساسنامه انجمن بهره گیری خواهد کرد.
8- رئیس انجمن برای پیشبرد امور انجمن از کمکهای اعضای هیئت مدیره برخوردار بوده و مجاز است برای حصول به اهداف انجمن به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارتباط گرفته نسبت به جلب کمکهای مالی ، معنوی و انساندوستانه آنان برای انجمن اقدام نماید.
9- ایجاد یک مرکز در لندن برای برگزاری جلسات هیئت مدیره و جهت پیشبرد اهداف و اجرای صحیح اساسنامه انجمن.
10- هیئت مدیره تلاش میکند که در مدت زمانی مناسب با شرکت نمایندگان انجمنهای فرعی و اصلی اولین کنگره ی خود را تشکیل دهد.
11- همه ایرانیان و کردهای دیگر نقاط کردستان نیز در صورتیکه اهداف و اساسنامه انجمن را قبول داشته باشند، وهمچنین عضو نهادی دیگر نباشند، میتوانند به عضویت این انجمن درآیند، باتوجه به اینکه همیشه بايستی اعضای هیئت مدیره انجمن از کردهای خراسان باشند.
12- سایت و فصلنامه انجمن به روی همه دوستان و آزادیخواهان و طرفداران حقوق بشر، افراد دمکرات وعدالتخواه باز است، با تذکر به اینکه مقالاتی که در سایت و فصلنامه انجمن منتشر میشوند تنها نظر نویسندگان خود را بازگو میکندو هیئت مدیره درقبال آن مسئولیتی ندارد.

توضيح : اين انجمن در تاريخ 28 آوريل 2006 درهتل هيلتون لندن تشکيل شده است.